Zoledronic acid Teva Generics

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

монохидрат на золедроновата киселина

Предлага се от:

Teva Generics B.V

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

бифосфонати

Терапевтична област:

Osteoporosis; Osteitis Deformans

Терапевтични показания:

Лечение osteoporosisin стълб-menopausal жени за възрастни Менат повишен риск от фрактури, включително и с последните дъна-травми на бедрената кост . Лечение на остеопороза, свързан с дългосрочен системна глюкокортикоидной терапия след менопаузата жените за възрастни Менат повишен риск от фрактури. Лечение на болест на Paget на костите при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-03-27

Листовка

                55
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗОЛЕДРОНОВА КИСЕЛИНА TEVA GENERICS 5 MG
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР В БУТИЛКИ
Золедронова киселина (Zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Золедронова
киселина Teva Generics и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Золедронова киселина
Teva Generics
3.
Как се прилага Золедронова киселина
Teva Generics
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Золедронова
киселина Teva Generics
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛЕДРОНОВА
КИСЕЛИНА TEVA GENERICS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Золедронова киселина Teva Generics 5 mg
инфузионен разтвор в бутилки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка бутилка съдържа 5 mg золедронова
киселина
_(zoledronic acid)_
(като монохидрат).
Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg
золедронова киселина (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Прозрачен и безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на остеопороза
•
при жени след менопауза
•
при възрастни мъже
с повишен риск от фрактури,
включително тези, претърпели наскоро
фрактура на бедрената
кост, причинена от минимална травма.
Лечение на остеопороза, свързана с
продължителна системна
глюкокортикоидна терапия
•
при жени след менопауза
•
при възрастни мъже
с повишен риск от фрактури.
Лечение на болест на Paget при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Преди приложение на золедронова
киселина пациентите трябва да бъдат
достатъчно
хидратирани. Това е от особено
значение при пациенти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-08-2016
Листовка Листовка чешки 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-08-2016
Листовка Листовка датски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-08-2016
Листовка Листовка немски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-08-2016
Листовка Листовка естонски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-08-2016
Листовка Листовка гръцки 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-08-2016
Листовка Листовка английски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-08-2016
Листовка Листовка френски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-08-2016
Листовка Листовка италиански 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-08-2016
Листовка Листовка латвийски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-08-2016
Листовка Листовка литовски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-08-2016
Листовка Листовка унгарски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-08-2016
Листовка Листовка малтийски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-08-2016
Листовка Листовка нидерландски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-08-2016
Листовка Листовка полски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-08-2016
Листовка Листовка португалски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-08-2016
Листовка Листовка румънски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-08-2016
Листовка Листовка словашки 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-08-2016
Листовка Листовка словенски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-08-2016
Листовка Листовка фински 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-08-2016
Листовка Листовка шведски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-08-2016
Листовка Листовка норвежки 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-08-2016
Листовка Листовка исландски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-08-2016
Листовка Листовка хърватски 08-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-08-2016

Преглед на историята на документите