Zinplava

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

30-09-2020

Активна съставка:
bezlotoxumab
Предлага се от:
Merck Sharp & Dohme B.V.
АТС код:
J06BB21
INN (Международно Name):
bezlotoxumab
Терапевтична група:
Имунни серуми и имуноглобулини
Терапевтична област:
Ентероколит, псевдомембранен
Терапевтични показания:
Zinplava е показан за предотвратяване на повторение на инфекция с Clostridium difficile (CDI) при възрастни с висок риск от повторение на CDI.
Каталог на резюме:
Revision: 5
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004136
Дата Оторизация:
2017-01-18
EMEA код:
EMEA/H/C/004136

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

23-03-2017

Листовка Листовка - чешки

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

30-09-2020

Листовка Листовка - датски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

30-09-2020

Листовка Листовка - немски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

30-09-2020

Листовка Листовка - естонски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

23-03-2017

Листовка Листовка - гръцки

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

30-09-2020

Листовка Листовка - английски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

23-03-2017

Листовка Листовка - френски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

30-09-2020

Листовка Листовка - италиански

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

23-03-2017

Листовка Листовка - латвийски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

23-03-2017

Листовка Листовка - литовски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

23-03-2017

Листовка Листовка - унгарски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

23-03-2017

Листовка Листовка - малтийски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

23-03-2017

Листовка Листовка - нидерландски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

23-03-2017

Листовка Листовка - полски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

30-09-2020

Листовка Листовка - португалски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

23-03-2017

Листовка Листовка - румънски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

23-03-2017

Листовка Листовка - словашки

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

23-03-2017

Листовка Листовка - словенски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

23-03-2017

Листовка Листовка - фински

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

30-09-2020

Листовка Листовка - шведски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

30-09-2020

Листовка Листовка - норвежки

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

30-09-2020

Листовка Листовка - исландски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

30-09-2020

Листовка Листовка - хърватски

30-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

30-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

23-03-2017

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

ZINPLAVA 25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

безлотоксумаб (bezlotoxumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и

всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява ZINPLAVA и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен ZINPLAVA

Как ще Ви бъде приложен ZINPLAVA

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате ZINPLAVA

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява ZINPLAVA и за какво се използва

ZINPLAVA съдържа активното вещество безлотоксумаб.

ZINPLAVA е лекарство, което се прилага заедно с антибиотик, за да се предотврати поява на

повторна инфекция с Clostridium difficile (ИКД) при пациенти на възраст на и над 18 години,

при които има висок риск от повторна поява на ИКД.

Как действа ZINPLAVA

Когато хората развият ИКД обикновено им се предписва антибиотик, за да се премахне

инфекцията, но ИКД често може да се появи отново в рамките на седмици или месеци.

Бактериите, причиняващи ИКД, произвеждат токсин, който може да предизвика

възпаление и увреждане на дебелото черво, което води до болки в стомаха и тежка

диария. ZINPLAVA действа като се свързва с токсина и го блокира, предотвратявайки по

този начин повторната поява на симптомите на ИКД.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен ZINPLAVA

Говорете с Вашия лекар, преди да Ви бъде приложен ZINPLAVA.

Не трябва да Ви бъде прилаган ZINPLAVA:

ако сте алергични към безлотоксумаб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

ZINPLAVA не е лечение на ИКД. ZINPLAVA не оказва влияние върху ИКД, която имате

понастоящем.

ZINPLAVA се прилага с антибиотичната терапия, която приемате за лечение на ИКД.

Деца и юноши

ZINPLAVA не трябва да се използва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и ZINPLAVA

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или се опитвате да забременеете, информирайте Вашия лекар.

Ние не знаем дали ZINPLAVA ще навреди на бебето Ви, докато сте бременна.

Ако кърмите или планирате да кърмите, първо се консултирайте с Вашия лекар.

Ние не знаем дали ZINPLAVA преминава в кърмата и се предава на бебето Ви.

Вие и Вашият лекар трябва да вземете решение дали да приемате ZINPLAVA.

Шофиране и работа с машини

ZINPLAVA не повлиява или повлиява много слабо способността за шофиране и работа с

машини.

ZINPLAVA съдържа натрий

Това лекарство съдържа 182,8 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във

всеки флакон. Това е еквивалентно на 9,1 % от препоръчителния максимален дневен

хранителен прием на натрий за възрастен.

3.

Как ще Ви бъде приложен ZINPLAVA

ZINPLAVA ще Ви бъде приложен чрез инфузия (капково вливане) във вена.

ZINPLAVA ще Ви бъде приложен като една доза и това ще отнеме около 1 час. Вашата

доза ще бъде изчислена на базата на телесното Ви тегло.

Вие трябва да продължите да приемате антибиотика за лечение на ИКД, както е указано

от Вашия лекар.

Ако сте пропуснали уговорения час за приложение на ZINPLAVA

Обадете се веднага на Вашия лекар или медицински специалист, за да планира

следващото Ви посещение.

Много е важно да не пропускате дозата от това лекарство.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са съобщавани в клинични изпитвания:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

диария

замаяност

позиви за повръщане (гадене)

треска

главоболие

високо кръвно налягане

задух

умора

Информирайте Вашия лекар или медицински специалист, ако забележите някоя от нежеланите

реакции по-горе.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате ZINPLAVA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C-8 C). Да не се замразява. Съхранявайте флакона в

картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Разреденият разтвор на ZINPLAVA може да се съхранява или при стайна температура за срок

до 16 часа или в хладилник при температура от 2°С до 8°С за срок до 24 часа. Ако е съхраняван

в хладилник, оставете интравенозния сак да достигне стайна температура преди употреба.

Не съхранявайте неизползваната част от инфузионния разтвор за повторна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ZINPLAVA

Активното вещество е безлотоксумаб. Всеки ml от концентрата съдържа 25 mg

безлотоксумаб.

Другите съставки са лимонена киселина монохидрат (E330),

диетилентриаминпентаоцетна киселина, полисорбат 80 (E433), натриев хлорид, натриев

цитрат дихидрат (E331), вода за инжекции и натриев хидроксид (E524) (за корекция на

pH).

Как изглежда ZINPLAVA и какво съдържа опаковката

Концентратът за инфузионен разтвор е бистра до леко опалесцираща, безцветна до бледожълта

течност.

Предлага се в картонени опаковки, съдържащи един стъклен флакон.

Притежател на разрешението за употреба

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Нидерландия

Производител

SP Labo NV

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец ГГГГ}.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Приготвяне на разреден разтвор

Пригответе разредения разтвор веднага след изваждането на флакона(ите) от хладилника

или флаконът(ите) може да се съхранява(т) на стайна температура, защитен(и) от

светлина до 24 часа преди приготвяне на разредения разтвор.

Проверете съдържанието на флакона за обезцветяване и наличие на частици преди

разреждане. ZINPLAVA е бистра до леко опалесцираща, безцветна до бледожълта

течност. Не използвайте флакона, ако разтворът е с променен цвят или съдържа видими

частици.

Не разклащайте флакона.

Изтеглете необходимия обем от флакона(ите), определен на база теглото на пациента (в

kg) и прехвърлете в i.v. сак, съдържащ 0,9 % натриев хлорид инжекционен разтвор, или

5 % декстроза инжекционен разтвор, за да получите разреден разтвор с крайна

концентрация от 1 до 10 mg/ml. Смесете разредения разтвор чрез внимателно обръщане.

Изхвърлете флакона(ите) и цялото неизползвано съдържание.

Ако разреденият разтвор е съхраняван в хладилник, оставете i.v. сака да достигне стайна

температура преди употреба.

Разреденият разтвор да не се замразява.

Начин на приложение

Разреденият инфузионен разтвор се прилага интравенозно в продължение на 60 минути,

като се използва стерилен, апирогенен, вграден или допълнителен филтър с ниско

протеинно свързване 0,2 до 5 микрона. ZINPLAVA не трябва да се прилага като струйна

или болус интравенозна инжекция.

Разреденият разтвор може да се прилага чрез централен или периферен катетър.

ZINPLAVA не трябва да се прилага съвместно с други лекарствени продукти,

едновременно през същата инфузионна линия.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ZINPLAVA 25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml от концентрата съдържа 25 mg безлотоксумаб (bezlotoxumab).

Един флакон от 40 ml съдържа 1 000 mg безлотоксумаб.

Безлотоксумаб е човешко моноклонално антитяло, произведено в клетки от яйчник на китайски

хамстер чрез рекомбинантна ДНК технология. То се свързва към токсин В на C. difficile.

Помощно вещество с известно действие

Всеки ml от концентрата съдържа 0,2 mmol натрий, което е 4,57 mg натрий.

Това съответства на 182,8 mg натрий на флакон.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор

Бистра до леко опалесцираща, безцветна до бледожълта течност.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

ZINPLAVA е показан за профилактика на рецидиви на инфекция с Clostridium difficile

(Clostridium difficile infection, CDI) при възрастни с висок риск от рецидив на CDI (вж.

точки 4.2, 4.4 и 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

ZINPLAVA трябва да се прилага по време на курса на антибактериалната терапия за CDI (вж.

точки 4.4 и 5.1).

ZINPLAVA трябва да се прилага като еднократна интравенозна инфузия от 10 mg/kg (вж. по-

долу и точка 6.6).

Опитът със ZINPLAVA е ограничен до единичен епизод на CDI и еднократно приложение при

пациенти (вж. точка 4.4).

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти на възраст ≥ 65 години (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на ZINPLAVA при пациенти на възраст под 18 години все още

не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Разреденият инфузионен разтвор се прилага интравенозно в продължение на 60 минути,

като се използва стерилен, апирогенен, вграден или допълнителен филтър с ниско

протеинно свързване 0,2 до 5 микрона. ZINPLAVA не трябва да се прилага като струйна

или болус интравенозна инжекция.

Разреденият разтвор може да се прилага чрез централен или периферен катетър.

ZINPLAVA не трябва да се прилага съвместно с други лекарствени продукти,

едновременно през същата инфузионна линия.

За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

ZINPLAVA не е лечение за CDI и не оказва влияние върху настоящия CDI епизод. ZINPLAVA

трябва да се прилага по време на курса на антибактериалната терапия за CDI. Няма данни

относно ефикасността на ZINPLAVA, ако е приложен след първите 10-14 дни на

антибактериалната терапия за CDI.

ZINPLAVA не трябва да се прилага като струйна или болус интравенозна инжекция.

Няма опит с многократното приложение на ZINPLAVA при пациенти с CDI. В клинични

изпитвания на пациентите с CDI е приложена само единична доза ZINPLAVA (вж. точка 5.1).

Натрий

Този лекарствен продукт съдържа 182,8 mg натрий на флакон, които са еквивалентни на 9,1 %

от препоръчителния максимален дневен прием 2 g натрий за възрастен на СЗО.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани официални проучвания за лекарствени взаимодействия с други лекарствени

продукти. Моноклоналните антитела за терапевтични цели обикновено нямат значим

потенциал за лекарствени взаимодействия, тъй като те не засягат пряко цитохром P450

ензимите и не са субстрати на транспортери в черния дроб или бъбреците.

Безлотоксумаб-медиирани лекарствени реакции са малко вероятни, тъй като таргета на

безлотоксумаб е екзогенен токсин.

Съпътстващо със ZINPLAVA е приложено перорално стандартно лечение (standard of care,

SoC) с антибактериална терапия за CDI.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Има ограничени данни от употребата на безлотоксумаб при бременни жени. Проучванията при

животни не показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). ZINPLAVA не трябва да се

прилага по време на бременност, освен ако клиничното състояние на жената не изисква лечение

с безлотоксумаб.

Кърмене

Не е известно дали безлотоксумаб се секретира в кърмата. Тъй като е възможно

моноклоналните антитела да се екскретират в кърмата, трябва да се вземе решение дали да се

преустанови кърменето или да не се прилага ZINPLAVA, като се вземе предвид важността на

ZINPLAVA за майката.

Фертилитет

Липсват клинични данни за възможните ефекти на безлотоксумаб върху фертилитета. Не са

провеждани изпитвания, свързани с фертилитета, върху животни. В проучвания за тъканна

кръстосана реактивност безлотоксумаб не се свързва с репродуктивна тъкан и няма съществено

въздействие върху мъжките и женските репродуктивни органи в проучвания за токсичност при

многократно приложение при мишки (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Безлотоксумаб не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Профилът на безопасност на ZINPLAVA е оценен в две фаза 3 клинични проучвания.

Най-честите нежелани реакции след лечение със ZINPLAVA (съобщени при ≥ 4 % от

пациентите в рамките на първите 4 седмици на инфузия) са гадене, диария, пирексия и

главоболие. Тези нежелани реакции са съобщени при пациентите на плацебо с честота, сходна

при пациентите, лекувани със ZINPLAVA.

Табличен списък на нежеланите реакции

В Таблица 1 са представени нежеланите реакции, съобщени в рамките на 4 седмици от

инфузията при пациенти, лекувани със ZINPLAVA и изброени по системо-органна

класификация. Честотата на нежеланите реакции се определя както следва: много чести

(≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до

< 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде

направена оценка). В рамките на всяка група по честота, нежеланите реакции са представени в

низходящ ред по отношение на тяхната честота.

Таблица 1: Нежелани реакции със ZINPLAVA

Системо-органна класификация

по MedDRA

Честота

Нежелана(и) реакция(и)

Нарушения на нервната система

Чести

Главоболие

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Гадене, диария

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Чести

Пирексия

Наранявания, отравяния и

усложнения, възникнали в

резултат на интервенции

Чести

Реакции, свързани с инфузията

† Вижте „Описание на избрани нежелани реакции“ по-долу.

Описание на избрани нежелани реакции

Сериозни нежелани реакции

В клинични проучвания, сериозни нежелани реакции, настъпващи в рамките на 12 седмици

след инфузията, са съобщени при 29 % от пациентите, лекувани със ZINPLAVA и при 33 % от

пациентите, приемащи плацебо.

Реакции, свързани с инфузията

Като цяло, 10 % от участниците в групата на ZINPLAVA са имали една или повече нежелани

реакции, специфични за инфузията в деня на инфузията или на следващия ден, в сравнение с

8 % в групата на плацебо. Нежелани реакции, специфични за инфузията, съобщени при ≥ 0,5 %

от участниците, получаващи ZINPLAVA и с честота по-голяма от тази в групата на плацебо, са

гадене (3 %), умора (1 %), пирексия (1 %), замаяност (1 %), главоболие (2 %), диспнея (1 %) и

хипертония (1 %). По-голямата част от пациентите, които са имали нежелана реакция,

специфична за инфузията, са съобщили за реакция с лека (78 %) или умерена (20 %)

максимална интензивност, и по-голямата част от реакциите отшумяват в рамките на 24 часа

след началото.

Нежелани реакции, свързани с имунната система

В клинично изпитване фаза 1, здрави лица са получили две последователни дози от 10 mg/kg

безлотоксумаб, през интервал от 12 седмици. Нежеланите реакции след втората доза не се

различават съществено от тези, наблюдавани след първата доза, и съответстват на нежеланите

реакции, наблюдавани в двете фаза 3 изпитвания (MODIFY I и MODIFY II; вж. точка 5.1), по

време на които всички пациенти са получили единична доза.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Няма клиничен опит с предозиране на ZINPLAVA. В клинични изпитвания, здрави лица са

получавали до 20 mg/kg, което се понася добре. В случай на предозиране, пациентите трябва да

бъдат стриктно наблюдавани за признаци или симптоми на нежелани реакции и трябва да се

назначи подходящо симптоматично лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антиинфекциозни средства за системно приложение, специфични

имуноглобулини. ATC код: J06BB21

Механизъм на действие

Безлотоксумаб е човешко моноклонално антитяло антитоксин, което се свързва с висок

афинитет към токсин В на C. Difficile и неутрализира неговото действие. Безлотоксумаб

предотвратява рецидив на CDI като осигурява пасивен имунитет срещу токсина, произвеждан

при прорастването на персистиращи или новопридобити спори на C. difficile.

Фармакодинамични ефекти

Микробиология

Активност in vitro и in vivo

Епитопът на токсин B, към който се свързва безлотоксумаб е консервативен, въпреки че не е

еднакъв сред всички известни последователности на токсина.

Клинични проучвания

Ефикасността на ZINPLAVA (безлотоксумаб) е изследвана в две рандомизирани, двойнослепи,

плацебо-контролирани, многоцентрови, фаза 3 проучвания (MODIFY I и MODIFY II), където

810 пациенти са рандомизирани да получават безлотоксумаб, а 803 да получават плацебо.

Броят на пациентите, завършили проучванията и включени в пълния набор от анализи (full

analysis set, FAS) e 781 в групата на ZINPLAVA спрямо 773 в групата на плацебо. Всички

пациенти получават съпътстващо стандартно лечение (SoC) с антибактериална терапия за CDI.

Рандомизацията е стратифицирана по антибактериално средство и статуса на хоспитализация

(стационарно спрямо амбулаторно) към момента на включване в проучването. Възрастните

пациенти са с потвърдена диагноза за CDI, която е определена като диария (3 или повече

изхождания, с рядка консистенция, както е определено в диаграмата на Bristol за

изпражненията като типове 5 до 7 за 24 или по-малко часа) и положителен тест за токсикогенни

C. difficile от фекална проба, взета не по-рано от 7 дни преди влизане в проучването.

Пациентите получават 10- до 14-дневен курс на лечение с перорална антибактериална терапия

за CDI (метронидазол, ванкомицин или фидаксомицин, избран от изследователя). Пациентите

на перорален ваксомицин или фидаксомицин биха могли да получат също метронидазол

интравенозно.

Еднократна инфузия на ZINPLAVA или плацебо е приложена преди приключване на

антибактериалната терапия и пациентите са проследени за 12 седмици след инфузията. Денят

на инфузията на ZINPLAVA или плацебо варира от преди началото на антибактериалната

терапия до Ден 14 от лечението, с медиана на Ден 3.

Характеристиките на изходно ниво на 781 пациенти, получаващи ZINPLAVA и

773 получаващи плацебо са като цяло сходни сред лекуваните групи. Медианата на възрастта е

65 години, 85 % са бели, 57 % са жени, а 68 % са хоспитализирани. Сходен процент пациенти са

получавали перорално метронидазол (48 %) или перорално ванкомицин (48 %) и само 4 % са

получавали фидаксомицин като антибактериално лечение за CDI.

Процентите на CDI рецидив са показани в Таблица 2.

Таблица 2: Процент на CDI рецидив през 12-те седмици след инфузията (MODIFY I и

MODIFY II, Пълен набор от анализи*)

ZINPLAVA със

SoC

Процент (n/N)

Плацебо със SoC

Процент (n/N)

Коригирана разлика (95 % CI)

p-стойност

16,5 (129/781)

26,6 (206/773)

-10,0 (-14,0; -6,0)

<0,0001

n = Брой на пациентите в анализираната популация, които отговарят на критериите за крайна точка

N = Брой на пациентите, включени в анализираната популация

*

Пълен набор от анализи = подгрупа на всички рандомизирани пациенти с изключение на: (i)

неполучили инфузия на изпитваното лекарство, (ii) нямат положителен местен тест за токсикогенни

C. difficile от фекална проба; (iii) неполучили определено по протокол стандартно лечение в рамките на

1 ден от инфузията; (iv) неспазили принципите на ДКП

SoC = Стандартно лечение с антибактериално средство (метронидазол или ванкомицин, или

фидаксомицин)

Едностранна р-стойност въз основа на метода на Miettinen и Nurminen, стратифициран по протокол

(MODIFY I и MODIFY II), SoC антибактериално средство (метронидазол спрямо ванкомицин спрямо

фидаксомицин) и статус на хоспитализация (стационарно спрямо амбулаторно)

В Таблица 3 са представени резултатите от планиран проспективно, комбиниран анализ на

процента на CDI рецидив в предварително определени подгрупи пациенти с висок риск за CDI

рецидив в двете фаза 3 изпитвания. Като цяло 51 % са на възраст ≥ 65 години, 29 % са

≥ 75 години, а 39 % са получили едно или повече антибактериални средства за системно

приложение по време на 12 седмичния период на проследяване. 28 % от общия брой имат един

или повече епизоди на CDI в рамките на шест месеца преди лекувания епизод (18 % от

пациентите са имали един епизод, 7 % са имали два епизода и малко пациенти са имали 3 или

повече предходни епизоди). Двадесет и един (21) процента от пациентите са

имунокомпрометирани и 16 % са с клинично тежка CDI. При 976 от 1 554 пациенти (62 %),

които имат положителен резултат от култура на фекална проба на изходно ниво за C. difficile е

изолиран хипервирулентен щам (риботипове 027, 078 или 244) при 22 % (217 от 976 пациенти),

от които по-голямата част (87 %, 189 от 217 щама) са риботип 027.

Тези пациенти са предимно с рискови фактори, но не са свързани единствено с висок риск от

CDI рецидив. Резултатите за ефикасност не показват полза от ZINPLAVA при пациенти без

известни рискови фактори за CDI.

Таблица 3: Процент на CDI рецидив по подгрупи с рисков фактор

(MODIFY I и MODIFY II, Пълен набор от анализи*)

Характеристика при

включване в проучването

ZINPLAVA със

SoC

Процент (n/m)

Плацебо със SoC

Процент (n/m)

Разлика (95 % CI)

Възраст ≥ 65 години

15,4

(60/390)

31,4

(127/405)

-16,0 (-21,7; -10,2)

Анамнеза за един или повече

епизоди на CDI през последните

6 месеца

25,0

(54/216)

41,1

(90/219)

-16,1 (-24,7; -7,3)

Имунокомпрометирани

14,6

(26/178)

27,5 (42/153)

-12,8 (-21,7; -4,1)

Тежка CDI

10,7

(13/122)

22,4

(28/125)

-11,7 (-21,1; -2,5)

Заразени с хипервирулентен

щам

21,6

(22/102)

32,2

(37/115)

-10,6 (-22,1; 1,3)

Заразени с риботип 027

23,6

(21/89)

34,0

(34/100)

-10,4 (-23,0; 2,6)

n = Брой на пациентите в рамките на подгрупата, които отговарят на критериите за крайна точка

m = Брой на пациентите в рамките на подгрупата

*

Пълен набор от анализи= подгрупа на всички рандомизирани пациенти с изключение на: (i)

неполучили инфузия на изпитваното лекарство; (ii) нямат положителен местен тест за токсикогенни

C. difficile от фекална проба; (iii) неполучили определено по протокол стандартно лечение в рамките

на 1 ден от инфузията

SoC = Стандартно лечение с антибактериално средство (метронидазол или ванкомицин, или

фидаксомицин)

Въз основа на метода на Miettinen и Nurminen без стратификация

§

Въз основа на медицински състояния или на получени лекарства, които може да доведат до

имуносупресия

Zar скор ≥ 2

#

Хипервирулентен щам включва: риботип 027, 078 или 244

В проучванията, процентът на клинично излекуван настоящ CDI епизод е сравним в

терапевтичните рамена.

Имуногенност

Имуногенността на ZINPLAVA е оценена с помощта на електрохемилуминисцентен (ECL)

анализ в MODIFY I и MODIFY II.

След лечение със ZINPLAVA в MODIFY I и MODIFY II, нито един от 710-те оценени пациенти

не е имал положителен тест за анти-безлотоксумаб антитела, като следствие от лечението.

Въпреки че ZINPLAVA е предназначен за приложение като единична доза, имуногенността на

безлотоксумаб след второто приложение на 10 mg/kg, 12 седмици след първата доза, е оценена

при 29 здрави лица. Не са открити анти-безлотоксумаб антитела след втората доза.

Липсват данни за повторно приложение на безлотоксумаб при пациенти с CDI.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от

проучванията със ZINPLAVA в една или повече подгрупи на педиатричната популация за

профилактика на рецидиви на инфекция с Clostridium difficile (вж. точка 4.2 за информация

относно употреба в педиатрията).

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Безлотоксумаб се прилага по i.v. път и затова има незабавна и пълна бионаличност.

След единична i.v. доза от 10 mg/kg безлотоксумаб, средните AUC

(0-∞)

и C

са съответно

53 000 mcg.h/ml и 185 mcg/ml при пациенти с CDI. Експозициите на безлотоксумаб при здрави

лица се повишават по приблизително пропорционален на дозата начин, в дозовия диапазон от

0,3 до 20 mg/kg.

Разпределение

Безлотоксумаб има ограничено екстраваскуларно разпределение. Средният обем на

разпределение на безлотоксумаб е 7,33 l (CV: 16 %).

Биотрансформация

Безлотоксумаб се катаболизира чрез процесите на разграждане на протеини; метаболизмът не

допринася за неговия клирънс.

Елиминиране

Безлотоксумаб се елиминира от организма основно чрез процесите на разграждане на

протеини. Средният клирънс на безлотоксумаб е 0,317 l/ден (CV: 41 %), а терминалният

полуживот (t

) е приблизително 19 дни (28 %).

Специални популации

Ефектите на различните ковариати върху фармакокинетиката на безлотоксумаб са оценени в

популационен фармакокинетичен анализ. Клирънсът на безлотоксумаб се увеличава с

увеличаване на телесното тегло; получените разлики в експозицията се овладяват по подходящ

начин чрез приложението на доза, базирана на теглото.

Следните фактори нямат клинично значим ефект върху експозицията на безлотоксумаб и не се

налага коригиране на дозата: възраст (диапазон от 18 до 100 години), пол, раса, етническа

принадлежност, бъбречно увреждане, чернодробно увреждане, както и наличие на

придружаващи заболявания.

Бъбречно увреждане

Ефектът на бъбречно увреждане върху фармакокинетиката на безлотоксумаб е оценен при

пациенти с лека (eGFR 60 до <90 ml/min/1,73 m

), умерена (eGFR 30 до < 60 ml/min/1,73 m

) или

тежка степен (eGFR 15 до < 30 ml/min/1,73 m

) на бъбречно увреждане, или с краен стадий на

бъбречно заболяване (eGFR < 15 ml/min/1,73 m

) в сравнение с пациентите, показващи

нормална (eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m

) бъбречна функция. Не са установени клинично значими

разлики в експозицията на безлотоксумаб между пациенти с бъбречно увреждане и пациенти с

нормална бъбречна функция.

Чернодробно увреждане

Ефектът на чернодробното увреждане върху фармакокинетиката на безлотоксумаб е оценен

при пациенти с чернодробно увреждане (дефинирано като наличие на два или повече от

следните показатели: [1] албумин ≤ 3,1 g/dl; [2] ALT ≥ 2 x ГГН; [3] общ билирубин ≥ 1,3 x ГГН;

или [4] лека, умерена или тежка степен на чернодробно заболяване, както е представено от

индекса за коморбидност на Чарлсън), в сравнение с пациенти с нормална чернодробна

функция. Не са установени клинично значими разлики в експозицията на безлотоксумаб между

пациенти с чернодробно увреждане и пациенти с нормална чернодробна функция.

Пациенти в старческа възраст

Ефектът на възрастта върху фармакокинетиката на безлотоксумаб е оценен при пациенти на

възраст от 18 до 100 години. Не са установени клинично значими разлики в експозицията на

безлотоксумаб между пациенти в старческа възраст на 65 и повече години и пациенти на

възраст под 65 години.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

проучвания за токсичност при многократно приложение. Генотоксичност и канцерогенен

потенциал не са оценявани.

Не са провеждани проучвания за репродуктивна токсичност или токсичност за развитието при

животни с безлотоксумаб. Не са наблюдавани значими ефекти върху мъжките и женските

репродуктивни органи на мишки на базата на изследвания за токсичност при многократно

приложение и не е наблюдавано свързване с репродуктивни тъкани в проучвания за тъканна

кръстосана реактивност.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Лимонена киселина монохидрат (E330)

Диетилентриаминпентаоцетна киселина

Полисорбат 80 (E433)

Натриев хлорид

Натриев цитрат дихидрат (E331)

Вода за инжекции

Натриев хидроксид (E524) (за корекция на рН).

6.2

Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

6.3

Срок на годност

Неотворен флакон: 3 години.

Инфузионен разтвор: Доказана е химична и физична стабилност в периода на използване за

24 часа при температура 2°C - 8°C или 16 часа на стайна температура (до 25°С). Тези срокове

включват и периода за съхранение на инфузионния разтвора в i.v. сака за времето на

инфузията. От микробиологична гледна точка, продуктът трябва незабавно да се използва. Ако

не се използва незабавно, времето на съхранение в периода на използване и условията преди

употреба са отговорност на потребителя и не трябва да надвишават общо 24 часа при

температура 2°C-8°C или 16 часа на стайна температура (до 25°С).

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/201036/2017

EMEA/H/C/004136

Резюме на EPAR за обществено ползване

Zinplava

bezlotoxumab

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (ЕРАR) за

Zinplava. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Zinplava.

За практическа информация относно употребата на Zinplava пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Zinplava и за какво се използва?

Zinplava е лекарство, което се използва при възрастни с инфекции поради бактерия, наречена

Clostridium difficile, която причинява тежка диария. То се използва за предотвратяване на бъдещи

епизоди на диария при пациенти, които приемат антибиотици за лечението на инфекцията с

бактерията C. difficile и при които има голям риск от повторно завръщане на инфекцията.

Как се използва Zinplava?

Zinplava се предлага под формата на концентрат за приготвяне на разтвор за инфузия (вливане)

във вена. Лекарството се прилага като единична инфузия с продължителност около 1 час.

Препоръчителната доза е 10 mg на килограм телесно тегло.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация вижте

листовката.

Как действа Zinplava?

Бактерията C. difficile произвежда токсини, които увреждат лигавицата на червата и причиняват

диария, която може да е тежка. След първоначалната инфекция някои латентни форми на

Zinplava

EMA/201036/2017

Страница 2/3

бактерията (спори) могат да останат в организма и евентуално да произвеждат допълнителни

токсини, които причиняват повторна поява на симптомите. Безлотоксумаб е моноклонално

антитяло (вид протеин), което е предназначено за свързване с тези токсини и блокиране на

действието им, като по този начин предотвратява появата на по-нататъшно увреждане и диария.

Какви ползи от Zinplava са установени в проучванията?

При прилагане на Zinplava по време на антибиотично лечение е установено, че е по-ефективен,

отколкото плацебо (сляпо лечение), за предотвратяването на нов епизод на диария, причинен от

инфекция със C. difficile, в 2 основни проучвания, които обхващат общо 2 655 пациенти. Нов

епизод на диария се определя като 3 или повече случая на разстройство за 24 или по-малко часа.

В първото проучване 17% от пациентите, на които се прилага Zinplava (67 от 386), имат нов

епизод на диария в рамките на 12 седмици след лечението в сравнение с 28% от пациентите, на

които се прилага плацебо (109 от 395). Във второто проучване резултатите са 16% (62 от 395) за

Zinplava и 26% (97 от 378) за плацебо. Ефектът се наблюдава най-вече при пациенти с голям

риск от повторно завръщане на инфекцията със C. difficile (като по-възрастни пациенти или

такива с отслабена имунна система).

Какви са рисковете, свързани със Zinplava?

Най-честите нежелани реакции при Zinplava (наблюдавани при повече от 4 на 100 пациенти) са

гадене (позиви за повръщане), диария, висока температура и главоболие. Подобни ефекти се

наблюдават и при пациентите на плацебо.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Zinplava вижте

листовката.

Защо Zinplava е разрешен за употреба?

Установено е, че Zinplava е ефективен за предотвратяване на рецидив на инфекция със C. difficile,

особено при пациенти с голям риск от повторно завръщане на инфекцията (която се появява при

около от 15 до 35% от случаите и е особено трудна за лечение). Zinplava обикновено се понася

добре и нежеланите реакции са подобни на тези, които се наблюдават при пациентите на

плацебо.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Zinplava са по-големи от рисковете, и препоръча Zinplava да бъде разрешен за

употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Zinplava?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Zinplava, които да се

спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Zinplava

Пълният текст на EPAR за Zinplava може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

Zinplava

EMA/201036/2017

Страница 3/3

информация относно лечението със Zinplava прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация