Vepured

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

рекомбинантен веротоксин 2е на Е. coli

Предлага се от:

Laboratorios Hipra, S.A.

АТС код:

QI09AB02

INN (Международно Name):

E. coli verotoxoid vaccine (inactivated recombinant)

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia) escherichia + clostridium, Immunologicals for suidae

Терапевтични показания:

Активна имунизация на свине с 2-дневна възраст за превенция на смъртността и намаляване на клиничните признаци на заболяването отоците (причинени от веротоксин 2ро, произведени по електронна. coli) и да се намали загубата на ежедневно усилване на теглото по време на завършващия период в сравнение с инфекции с веротоксин 2е, произвеждащи Е. coli до клането от 164-дневна възраст.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-08-17

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
VEPURED ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
VEPURED инжекционна суспензия за прасета.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Рекомбинантен веротоксин 2e на
_E. coli_
...................................................... RP* ≥ 1,50
* RP – относителна потентност (ELISA)
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide (Al 3+)
2.117 mg
DEAE-dextran
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на новородени
прасенца от 2 дни след раждането за
намаляване на
смъртността, ограничаване на
клиничните признаци за едемна болест
(причинена от веротоксина
2е, произвеждана от
_E.coli_
) и за намаляване на дневната загуба на
тегло при растежа през
последния период от борбата с
инфекцията с веротоксина 2е,
произведена от
_E.coli,_
до
изпращането им в кланицата след
достигане на възраст 164 дни.
Начало на имунитета:
21 дни след ваксиниране.
Продължителност н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
VEPURED инжекционна суспензия за прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Рекомбинантен веротоксин 2e на
_E. coli_
...................................................... RP* ≥ 1,50
* RP – относителна потентност (ELISA)
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide (Al
3+
)
...........................................................................
2,117 mg
DEAE-dextran
.............................................................................................
.10 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Белезникава суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на новородени
прасенца от 2 дни след раждането за
намаляване на
смъртността, ограничаване на
клиничните признаци на едемна болест
(причинена от веротоксина
2е, произвеждана от
_E.coli_
) и за намаляване на дневната загуба на
тегло при растежа през
последния
период
от
борбата
с
инфекцията
с
веротоксина
2е,
произведена
от
_E.coli_
,
до
изпращането им в кланицата след
достигане на възр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-11-2021
Листовка Листовка чешки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-11-2021
Листовка Листовка датски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-11-2021
Листовка Листовка немски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-11-2021
Листовка Листовка естонски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-11-2021
Листовка Листовка гръцки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-11-2021
Листовка Листовка английски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-09-2017
Листовка Листовка френски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-11-2021
Листовка Листовка италиански 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-09-2017
Листовка Листовка латвийски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-09-2017
Листовка Листовка литовски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-11-2021
Листовка Листовка унгарски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-11-2021
Листовка Листовка малтийски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-09-2017
Листовка Листовка полски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-11-2021
Листовка Листовка португалски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-09-2017
Листовка Листовка румънски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-11-2021
Листовка Листовка словашки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-11-2021
Листовка Листовка словенски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-09-2017
Листовка Листовка фински 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-11-2021
Листовка Листовка шведски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-11-2021
Листовка Листовка норвежки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-11-2021
Листовка Листовка исландски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-11-2021
Листовка Листовка хърватски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите