Vepacel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Грипният вирус (иниактивиран цял вирион), съдържащ антиген от: A / Vietnam / 1203/2004 (H5N1)

Предлага се от:

Ology Bioservices Ireland LTD

АТС код:

J07BB01

INN (Международно Name):

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (whole virion, inactivated,prepared in cell culture)

Терапевтична група:

Грипни ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Активна имунизация срещу подтип H5N1 на грипния вирус А.. Тази справка се основава на имуногенност на данни от доброволци на възраст от 6 месеца и повече след въвеждането на две дози от ваксината, приготвени с щамове на подтип H5N1 . Vepacel трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-02-17

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VEPACEL ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Препандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(цял вирион, инактивирана, произведена
в клетъчни култури)
(Prepandemic influenza vaccine (A/H5N1) (whole virion, Vero cell
derived, inactivated))
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ ПРИЛОЖАТ ТАЗИ ВАКСИНА, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява VEPACEL и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
поставят VEPACEL
3.
Как се поставя VE
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
_ _
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VEPACEL инжекционна суспензия в
многодозова опаковка
Препандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(цял вирион, инактивирана, произведена
в
клетъчни култури)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа:
Грипен вирус (цял вирион, инактивиран),
с антигени* на щам:
A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
7,5 микрограма**
*
получен във Vero клетки
**
хемаглутинин
Това е многодозова опаковка. Вижте
точка 6.5 за броя на дозите в един
флакон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бистра до опалесцираща суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация срещу H5N1 подтип на
грипен вирус A.
Показанието се основава на данни за
имуногенност при хора на възраст от 6
месеца
и по-големи след прилагане на две дози
в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-01-2019
Листовка Листовка чешки 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-01-2019
Листовка Листовка датски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-01-2019
Листовка Листовка немски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-01-2019
Листовка Листовка естонски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-01-2019
Листовка Листовка гръцки 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-01-2019
Листовка Листовка английски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-02-2014
Листовка Листовка френски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-01-2019
Листовка Листовка италиански 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-02-2014
Листовка Листовка латвийски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-02-2014
Листовка Листовка литовски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-01-2019
Листовка Листовка унгарски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-01-2019
Листовка Листовка малтийски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-02-2014
Листовка Листовка нидерландски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-02-2014
Листовка Листовка полски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-01-2019
Листовка Листовка португалски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-02-2014
Листовка Листовка румънски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-01-2019
Листовка Листовка словашки 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-01-2019
Листовка Листовка словенски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-02-2014
Листовка Листовка фински 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-01-2019
Листовка Листовка шведски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-01-2019
Листовка Листовка норвежки 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-01-2019
Листовка Листовка исландски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-01-2019
Листовка Листовка хърватски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-02-2014

Преглед на историята на документите