Vaxxitek HVT+IBD

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Рекомбинантный герпесвирус Турция, прецедете vhvt013-69, на живо

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI01AD15

INN (Международно Name):

Infectious bursal disease and Marek's disease vaccine (live recombinant)

Терапевтична група:

Embryonated eggs; Chicken

Терапевтична област:

Имуномодулатори за птици, домашни животни, имуномодулатори

Терапевтични показания:

За активна имунизация на пилета:за предотвратяване на смъртността и намаляване на клинични признаци и лезии на инфекциозна болест Бурсальной . За да се намали смъртността, клинични признаци и лезии на болестта на Марек .

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-08-09

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
VAXXITEK HVT+IBD СУСПЕНЗИЯ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
69800 Saint-Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Vaxxitek HVT+IBD суспензия и разтворител за
инжекционна суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от ваксината съдържа:
Активна субстанция:
Жив vHVT013-69 рекомбинантен вирус,
най-малко ........................................ 3.6 до
4.4 log
10
PFU*
Ексципиенти ……………до 1 доза
Разтворител:
Разтворител
...............................................................................................................................
до 1 доза
* Плако образуваща единица
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на пилета
•
За предпазване от смъртност и за
намаляване на клиничните признаци и
лезиите
причинени от инфекциозен бурзит.
Начало на имунитета: 2 седмици
Продължителност на имунитета: 9
седмици.
•
Намаляване на смъртността, клиничните
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Vaxxitek HVT+IBD Суспензия и разтворител за
инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от ваксината съдържа:
Активна субстанция:
Жив vHVT013-69 рекомбинантен вирус,
най-малко ....................................... 3.6 до 4.4
log10 PFU*
Ексципиенти
…………………………………………………………………….до
1 доза
Разтворител:
Разтворител
...............................................................................................................................
до 1 доза
* Плако образуваща единица
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Суспензия и разтворител за
инжекционна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Еднодневни пилета и 18-дневни пилешки
ембриони.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на пилета
•
За предпазване от смъртност и за
намаляване на клиничните признаци и
лезиите,
причинени от инфекциозен бурзит.
Начало на имунитета: 2 седмици
Продължителност на имунитета: 9
седмици.
•
Намаляване на смъртността, клиничните
признаци и лезиите, причинени от
болестта на
Марек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-01-2022
Листовка Листовка чешки 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-01-2022
Листовка Листовка датски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-01-2022
Листовка Листовка немски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-01-2022
Листовка Листовка естонски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-01-2022
Листовка Листовка гръцки 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-01-2022
Листовка Листовка английски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-02-2021
Листовка Листовка френски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-01-2022
Листовка Листовка италиански 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-02-2021
Листовка Листовка латвийски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-02-2021
Листовка Листовка литовски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-01-2022
Листовка Листовка унгарски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-01-2022
Листовка Листовка малтийски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-02-2021
Листовка Листовка полски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-01-2022
Листовка Листовка португалски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-02-2021
Листовка Листовка румънски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-01-2022
Листовка Листовка словашки 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-01-2022
Листовка Листовка словенски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-02-2021
Листовка Листовка фински 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-01-2022
Листовка Листовка шведски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-01-2022
Листовка Листовка норвежки 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-01-2022
Листовка Листовка исландски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-01-2022
Листовка Листовка хърватски 07-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-01-2022

Преглед на историята на документите