Trydonis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Beclometasone дипропионат, формотерола фумарата дигидрат, glycopyrronium

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

АТС код:

R03AL09

INN (Международно Name):

beclometasone, formoterol, glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение при възрастни пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са третирани адекватно чрез комбинация на инхалаторни кортикостероиди и дългодействащ бета2 агонист (за въздействие върху симптомите контрол and предотвратяване на обостряне вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-04-26

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Trydonis 87 микрограма/5 микрограма/9
микрограма разтвор под налягане за
инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 87
микрограма
беклометазонов дипропионат (beclometasone
dipropionate), 5 микрограма формотеролов
фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate) и 9
микрограма гликопирониум
(glycopyrronium) (като 11 микрограма
гликопирониев бромид).
Всяка отмерена доза (дозата, която
излиза от вентила) съдържа 100
микрограма беклометазонов
дипропионат, 6 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат и 10
микрограма гликопирониум
(като 12,5 микрограма гликопирониев
бромид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Разтвор под налягане за инхалация
(инхалация под налягане)
Безцветен до жълтеникав течен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Поддържащо лечение при възрастни
пациенти с умерена до тежка хронична
обструктивна
белодробна болест (ХОББ), при които не
се постига достатъчен терапевтичен
контрол с
комбинация от инхалаторен
кортикостероид и дългодействащ
бет
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Trydonis 87 микрограма/5 микрограма/9
микрограма разтвор под налягане за
инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 87
микрограма
беклометазонов дипропионат (beclometasone
dipropionate), 5 микрограма формотеролов
фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate) и 9
микрограма гликопирониум
(glycopyrronium) (като 11 микрограма
гликопирониев бромид).
Всяка отмерена доза (дозата, която
излиза от вентила) съдържа 100
микрограма беклометазонов
дипропионат, 6 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат и 10
микрограма гликопирониум
(като 12,5 микрограма гликопирониев
бромид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Разтвор под налягане за инхалация
(инхалация под налягане)
Безцветен до жълтеникав течен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Поддържащо лечение при възрастни
пациенти с умерена до тежка хронична
обструктивна
белодробна болест (ХОББ), при които не
се постига достатъчен терапевтичен
контрол с
комбинация от инхалаторен
кортикостероид и дългодействащ
бет
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-03-2022
Листовка Листовка чешки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-03-2022
Листовка Листовка датски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-03-2022
Листовка Листовка немски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-03-2022
Листовка Листовка естонски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-03-2022
Листовка Листовка гръцки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-03-2022
Листовка Листовка английски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-09-2019
Листовка Листовка френски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-03-2022
Листовка Листовка италиански 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-09-2019
Листовка Листовка латвийски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-09-2019
Листовка Листовка литовски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-03-2022
Листовка Листовка унгарски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-03-2022
Листовка Листовка малтийски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-09-2019
Листовка Листовка нидерландски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-09-2019
Листовка Листовка полски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-03-2022
Листовка Листовка португалски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-09-2019
Листовка Листовка румънски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-03-2022
Листовка Листовка словашки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-03-2022
Листовка Листовка словенски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-09-2019
Листовка Листовка фински 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-03-2022
Листовка Листовка шведски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-03-2022
Листовка Листовка норвежки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-03-2022
Листовка Листовка исландски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-03-2022
Листовка Листовка хърватски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-09-2019

Преглед на историята на документите