TruScient

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

диботермин алфа

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QM05BC01

INN (Международно Name):

dibotermin alfa

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Костни морфогенни протеини

Терапевтични показания:

Остеоиндуктивен агент за използване при лечението на фрактури на дълги кости като допълнение към стандартната хирургична намеса при използване на открито намаляване на фрактурата при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-12-14

Листовка

                Medicinal product no longer authorised
1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Medicinal product no longer authorised
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
TruScient 0,66 mg имплант за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон от лиофилизата съдържа:
Диботермин алфа (rhBMP-2)*
0,66 mg
След разтваряне TruScient съдържа 0,2 mg/ml
диботермин алфа (rhBMP-2)
*Диботермин алфа (рекомбинантен
човешки костен морфогенетичен
протеин-2; rhBMP-2) е човешки
протеин, получен от рекомбинантна
клетъчна линия от яйчник на китайски
хамстер (ЯКХ).
Две гъби направени от говежди колаген
Тип I.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Имплант
Бял лиофилизат и бистър безцветен
разтворител.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на диафизарни фрактури като
допълнение към стандартните
хирургични грижи при кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или някой от ксципиентите.
Не използвайте при кучета, които имат
незряла скелетна структура, имат
действащо възпаление на
мястото на 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Medicinal product no longer authorised
1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Medicinal product no longer authorised
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
TruScient 0,66 mg имплант за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон от лиофилизата съдържа:
Диботермин алфа (rhBMP-2)*
0,66 mg
След разтваряне TruScient съдържа 0,2 mg/ml
диботермин алфа (rhBMP-2)
*Диботермин алфа (рекомбинантен
човешки костен морфогенетичен
протеин-2; rhBMP-2) е човешки
протеин, получен от рекомбинантна
клетъчна линия от яйчник на китайски
хамстер (ЯКХ).
Две гъби направени от говежди колаген
Тип I.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Имплант
Бял лиофилизат и бистър безцветен
разтворител.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на диафизарни фрактури като
допълнение към стандартните
хирургични грижи при кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или някой от ксципиентите.
Не използвайте при кучета, които имат
незряла скелетна структура, имат
действащо възпаление на
мястото на 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-02-2015
Листовка Листовка чешки 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-02-2015
Листовка Листовка датски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-02-2015
Листовка Листовка немски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-02-2015
Листовка Листовка естонски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-02-2015
Листовка Листовка гръцки 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-02-2015
Листовка Листовка английски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-02-2015
Листовка Листовка френски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-02-2015
Листовка Листовка италиански 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-02-2015
Листовка Листовка латвийски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-02-2015
Листовка Листовка литовски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-02-2015
Листовка Листовка унгарски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-02-2015
Листовка Листовка малтийски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-02-2015
Листовка Листовка нидерландски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-02-2015
Листовка Листовка полски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-02-2015
Листовка Листовка португалски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-02-2015
Листовка Листовка румънски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-02-2015
Листовка Листовка словашки 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-02-2015
Листовка Листовка словенски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-02-2015
Листовка Листовка фински 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-02-2015
Листовка Листовка шведски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-02-2015
Листовка Листовка норвежки 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-02-2015
Листовка Листовка исландски 03-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-02-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите