Trifexis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

употреба, милбемициноксима

Предлага се от:

Eli Lilly and Company Limited

АТС код:

QP54AB51

INN (Международно Name):

spinosad, milbemycin oxime

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Антипаразитни средства, инсектициди и репеленти, Endectocides

Терапевтични показания:

За лечение и предпазване от бълхи (Ctenocephalides Фелиз) паразитози при кучета, където един или повече от следните симптоми са необходими едновременно: профилактика на дирофилариоза болест (Л3, Л4 сърдечни червеи);профилактика на angiostrongylosis за сметка на намаляване на нивото на заразяване незрели възрастни (Л5) Angiostrongylus vasorum;лечение на стомашно-чревни нематоди на инфекции, причинени от hookworms (Л4, незрели възрастни, Л5) и възрастни Ancylostoma сатпит), кръгли червеи (незрели възрастни L5 и възрастни Тохосага Canis и Toxascaris leonina ограничено възрастен) и власоглава (възрастни власоглавы vulpis).

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-09-19

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
21
ЛИСТОВКА ЗА:
TRIFEXIS 270 MG/4,5 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
TRIFEXIS 425 MG/7,1 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
TRIFEXIS 665 MG/11,1 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
TRIFEXIS 1040 MG/17,4 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
TRIFEXIS 1620 MG/27 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лицен
за за у
потреба:
Eli Lilly and Company Ltd
Elanco Animal Health
Priestley Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 9NL
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Eli Lilly and Company Ltd
Speke Operations
Fleming Road
Liverpool
L24 9LN
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Trifexis 270 mg/4,5 mg таблетки за дъвчене за
кучета (3,9 – 6,0 kg)
Trifexis 425 mg/7,1 mg таблетки за дъвчене за
кучета (6,1 – 9,4 kg)
Trifexis 665 mg/11,1 mg таблетки за дъвчене за
кучета (9,5 – 14,7 kg)
Trifexis 1040 mg/17,4 mg таблетки за дъвчене за
кучета (14,8 – 23,1 kg)
Trifexis 1620 mg/27 mg таблетки за дъвчене за
кучета (23,2 – 36,0 kg)
spinosad / milbemycin oxime
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Всяка таблетка съдържа:
Trifexis 270 mg/4,5 mg
spinosad 270 mg/milbemycin oxime 4,5 mg
Trifexis 425 mg/7,1 mg
spinosad 425 mg/milbemycin oxime 7
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Trifexis 270 mg/4,5 mg таблетки за дъвчене за
кучета (3,9 – 6,0 kg)
Trifexis 425 mg/7,1 mg таблетки за дъвчене за
кучета (6,1 – 9,4 kg)
Trifexis 665 mg/11,1 mg таблетки за дъвчене за
кучета (9,5 – 14,7 kg)
Trifexis 1040 mg/17,4 mg таблетки за дъвчене за
кучета (14,8 – 23,1 kg)
Trifexis 1620 mg/27 mg таблетки за дъвчене за
кучета (23,2 – 36,0 kg)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Всяка таблетка съдържа:
Spinosad
Мilbemycin oxime
Trifexis 270 mg/4,5 mg
270 mg
4,5 mg
Trifexis 425 mg/7,1 mg
425 mg
7,1 mg
Trifexis 665 mg/11,1 mg
665 mg
11,1 mg
Trifexis 1040 mg/17,4 mg
1040 mg
17,4 mg
Trifexis 1620 mg/27 mg
1620 mg
27,0 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки за дъвчене.
Пъстри, жълтокафяви до кафяви, кръгли,
двойно изпъкнали таблетки с гравиран
код от едната
страна и вдлъбнатини от другата
страна.
В следващият списък са показани
кодовете и броя на вдлъбнатините,
според концентрациите на
активните субстанции в та
блетката:
Trifexis 270
mg/4,5 mg таблетки:
4333 и 2 вдлъбнатини
Trifexis 425 mg/7,1 mg таблетки:
4346 и 3 вдлъбнатини
Trifexis 665 mg/11,1 mg таблетки:
4347 и без вдлъбнатини
Trifexis 1040 mg/17,4 mg табл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-10-2018
Листовка Листовка чешки 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-10-2018
Листовка Листовка датски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-10-2018
Листовка Листовка немски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-10-2018
Листовка Листовка естонски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-10-2018
Листовка Листовка гръцки 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-10-2018
Листовка Листовка английски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2018
Листовка Листовка френски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-10-2018
Листовка Листовка италиански 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2018
Листовка Листовка латвийски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2018
Листовка Листовка литовски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-10-2018
Листовка Листовка унгарски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-10-2018
Листовка Листовка малтийски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2018
Листовка Листовка нидерландски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2018
Листовка Листовка полски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-10-2018
Листовка Листовка португалски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2018
Листовка Листовка румънски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-10-2018
Листовка Листовка словашки 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-10-2018
Листовка Листовка словенски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2018
Листовка Листовка фински 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-10-2018
Листовка Листовка шведски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-10-2018
Листовка Листовка норвежки 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-10-2018
Листовка Листовка исландски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-10-2018
Листовка Листовка хърватски 08-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите