Tenofovir disoproxil Zentiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тенофовир дизопроксил фосфат

Предлага се от:

Zentiva k.s.

АТС код:

J05AF07

INN (Международно Name):

tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

ХИВ‑1 infectionTenofovir дизопроксил Зентива е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на HIV‑1 инфектирани възрастни. При възрастни, демонстрационни обезщетения тенофовира дизопроксила на HIV‑1 инфекция се основава на резултатите от едно проучване в лечението на наивни пациенти, включително пациенти с висок вирусен товар (> 100 000 копия/мл) и изследвания, в които Tenofovir дизопроксил е добавен в стабилна на фона на терапия (основно тритерапия) като компонент на антиретровирусната предварително третирани пациенти, които изпитват в началото вирусологическая недостатъчност (< 10 000 копия/мл, при това повечето пациенти, които имат < 5 000 копия/мл). Tenofovir дизопроксил Зентива също така е показан за лечение на HIV‑1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ (нуклеотидный инхибитор на обратната транскриптаза (ниот) съпротивление или токсичност, не допуска прилагането на първия ред на агенти, на възраст от 12 до < 18 години. Избор на тенофовира дизопроксила тинктура за лечение на АРВ‑опитни пациенти с HIV‑1 инфекция трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност изпитване и/или лечение, истории на пациенти. Хепатит infectionTenofovir дизопроксил тинктура е показан за лечение на хроничен хепатит В при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб, с признаци на активна репликация на вируса, постоянно повишено ниво на аланинаминотрансферазы (ALT) и гистологических признаци на активно възпаление и/или фиброза (виж раздел 5. 1);доказателства lamivudine-резистентного на вируса на хепатит B (виж раздели 4. На 8 и на 5. 1);декомпенсированные заболявания на черния дроб (виж раздели 4. 4, 4. На 8 и на 5. Tenofovir дизопроксил тинктура е показан за лечение на хроничен хепатит В юноши от 12 до < 18 години с компенсированным заболяване на черния дроб и признаци на имунните активна болест, аз. активна вирусна репликация, постоянно повишени нива на ALT в серума и гистологических признаци на активно възпаление и/или фиброза (виж раздели 4. 4, 4. На 8 и на 5.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-15

Листовка

                59
Б. ЛИСТОВКА
60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ
ZENTIVA 245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тенофовир дизопроксил (tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Тенофовир
дизопроксил Zentiva и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Тенофовир дизопроксил Zentiva
3.
Как да приемате Тенофовир дизопроксил
Zentiva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Тенофовир
дизопроксил Zentiva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Ако Тенофовир дизопрокс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Тенофовир дизопроксил Zentiva 245 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
тенофовир дизопроксил фосфат (tenofovir
disoproxil
phosphate) (еквивалентен на 245 mg тенофовир
дизопроксил).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: Всяка таблетка съдържа 203,7
mg лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светлосини филмирани таблетки с
продълговата форма, с размери
приблизително 17,2 x 8,2 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Инфекция с ХИВ-1
Тенофовир дизопроксил Zentiva в
комбинация с други антиретровирусни
лекарствени продукти,
е показан за лечение на възрастни,
инфектирани с ХИВ-1.
При възрастни демонстрираната полза
от лечението с тенофовир дизопроксил
при инфекция с
ХИВ-1 се базира на резултатите от
проучване при пациенти без
предварително лечение, вкл.
пациенти с високо вирусно натоварване
(> 100 000 копия /ml) и проучвания, при които
тенофовир дизопроксил е бил прибавен
към постоянна основна терапия (главно
тройна т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-07-2023
Листовка Листовка чешки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-07-2023
Листовка Листовка датски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-07-2023
Листовка Листовка немски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-07-2023
Листовка Листовка естонски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-07-2023
Листовка Листовка гръцки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-07-2023
Листовка Листовка английски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-03-2017
Листовка Листовка френски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-07-2023
Листовка Листовка италиански 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-03-2017
Листовка Листовка латвийски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-03-2017
Листовка Листовка литовски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-07-2023
Листовка Листовка унгарски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-07-2023
Листовка Листовка малтийски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-03-2017
Листовка Листовка нидерландски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-03-2017
Листовка Листовка полски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-07-2023
Листовка Листовка португалски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-03-2017
Листовка Листовка румънски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-07-2023
Листовка Листовка словашки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-07-2023
Листовка Листовка словенски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-03-2017
Листовка Листовка фински 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-07-2023
Листовка Листовка шведски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-07-2023
Листовка Листовка норвежки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-07-2023
Листовка Листовка исландски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-07-2023
Листовка Листовка хърватски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-03-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите