Tenofovir disoproxil Zentiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тенофовир дизопроксил фосфат

Предлага се от:

Zentiva k.s.

АТС код:

J05AF07

INN (Международно Name):

tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

ХИВ‑1 инфекция Tenofovir дизопроксил Зентива е показан в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на HIV‑1 инфектирани възрастни. При възрастни, демонстрационни обезщетения тенофовира дизопроксила на HIV‑1 инфекция се основава на резултатите от едно проучване в лечението на наивни пациенти, включително пациенти с висок вирусен товар (> 100 000 копия/мл) и изследвания, в които Tenofovir дизопроксил е добавен в стабилна на фона на терапия (основно тритерапия) като компонент на антиретровирусната предварително третирани пациенти, които изпитват в началото вирусологическая недостатъчност (< 10 000 копия/мл, при това повечето пациенти, които имат < 5 000 копия/мл). Tenofovir дизопроксил Зентива също така е показан за лечение на HIV‑1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ (нуклеотидный инхибитор на обратната транскриптаза (ниот) съпротивление или токсичност, не допуска прилагането на първия ред на агенти, на възраст от 12 до < 18 години. Избор на тенофовира дизопроксила тинктура за лечение на

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-15

Листовка

                59
Б. ЛИСТОВКА
60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ ZENTIVA 245 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тенофовир дизопроксил (tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Тенофовир
дизопроксил Zentiva и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Тенофовир дизопроксил Zentiva
3.
Как да приемате Тенофовир дизопроксил
Zentiva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Тенофовир
дизопроксил Zentiva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Ако Тенофовир дизопрокс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Тенофовир дизопроксил Zentiva 245 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
тенофовир дизопроксил фосфат (tenofovir
disoproxil
phosphate) (еквивалентен на 245 mg тенофовир
дизопроксил).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: Всяка таблетка съдържа 214,5 mg
лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светлосини филмирани таблетки с
продълговата форма, с размери
приблизително 17,2 x 8,2 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Инфекция с ХИВ-1
Тенофовир дизопроксил Zentiva в
комбинация с други антиретровирусни
лекарствени продукти,
е показан за лечение на възрастни,
инфектирани с ХИВ-1.
При възрастни демонстрираната полза
от лечението с тенофовир дизопроксил
при инфекция с
ХИВ-1 се базира на резултатите от
проучване при пациенти без
предварително лечение, вкл.
пациенти с високо вирусно натоварване
(> 100 000 копия /ml) и проучвания, при които
тенофовир дизопроксил е бил прибавен
към постоянна основна терапия (главно
тройна т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-09-2022
Листовка Листовка чешки 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-09-2022
Листовка Листовка датски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-09-2022
Листовка Листовка немски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-09-2022
Листовка Листовка естонски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-09-2022
Листовка Листовка гръцки 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-09-2022
Листовка Листовка английски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-03-2017
Листовка Листовка френски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-09-2022
Листовка Листовка италиански 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-03-2017
Листовка Листовка латвийски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-03-2017
Листовка Листовка литовски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-09-2022
Листовка Листовка унгарски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-09-2022
Листовка Листовка малтийски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-03-2017
Листовка Листовка нидерландски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-03-2017
Листовка Листовка полски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-09-2022
Листовка Листовка португалски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-03-2017
Листовка Листовка румънски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-09-2022
Листовка Листовка словашки 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-09-2022
Листовка Листовка словенски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-03-2017
Листовка Листовка фински 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-09-2022
Листовка Листовка шведски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-09-2022
Листовка Листовка норвежки 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-09-2022
Листовка Листовка исландски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-09-2022
Листовка Листовка хърватски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-03-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите