Temozolomide Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

темозоломид

Предлага се от:

Teva B.V. 

АТС код:

L01AX03

INN (Международно Name):

temozolomide

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Glioma; Glioblastoma

Терапевтични показания:

За лечение на възрастни пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом едновременно с лъчетерапия (RT) и впоследствие като монотерапия. За лечение на деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-01-28

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТЕМОЗОЛОМИД TEVA 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ТЕМОЗОЛОМИД TEVA 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ТЕМОЗОЛОМИД TEVA 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ТЕМОЗОЛОМИД TEVA 140 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ТЕМОЗОЛОМИД TEVA 180 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ТЕМОЗОЛОМИД TEVA 250 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
темозоломид (temozolomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Темозоломид Teva и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Темозоломид Teva
3.
Как да приемате Темозоломид Teva
4.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули
Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули
Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули
Темозоломид Teva 140 mg твърди капсули
Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули
Темозоломид Teva 250 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 5 mg
темозоломид (temozolomide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа 87 mg
лактоза.
Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 20 mg
темозоломид (temozolomide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа 72 mg
лактоза и сънсет жълто FCF (E110)
_._
Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
темозоломид (temozolomide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа 84 mg
лактоза.
Темозоломид Teva 140 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 140 mg
темозоломид (temozolomide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа 117 mg
лактоза.
Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 180 mg
темозоломид (temozolomide).
_Помощно вещ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-02-2022
Листовка Листовка чешки 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-02-2022
Листовка Листовка датски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-02-2022
Листовка Листовка немски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-02-2022
Листовка Листовка естонски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-02-2022
Листовка Листовка гръцки 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-02-2022
Листовка Листовка английски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-09-2014
Листовка Листовка френски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-02-2022
Листовка Листовка италиански 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-09-2014
Листовка Листовка латвийски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-09-2014
Листовка Листовка литовски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-02-2022
Листовка Листовка унгарски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-02-2022
Листовка Листовка малтийски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-09-2014
Листовка Листовка полски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-02-2022
Листовка Листовка португалски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-09-2014
Листовка Листовка румънски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-02-2022
Листовка Листовка словашки 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-02-2022
Листовка Листовка словенски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-09-2014
Листовка Листовка фински 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-02-2022
Листовка Листовка шведски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-02-2022
Листовка Листовка норвежки 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-02-2022
Листовка Листовка исландски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-02-2022
Листовка Листовка хърватски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-09-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите