Temozolomide Teva

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

11-11-2019

Активна съставка:
темозоломид
Предлага се от:
Teva B.V. 
АТС код:
L01AX03
INN (Международно Name):
temozolomide
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Глиома, Глиобластома
Терапевтични показания:
За лечение на възрастни пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом едновременно с лъчетерапия (RT) и впоследствие като монотерапия. За лечение на деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.
Каталог на резюме:
Revision: 19
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001126
Дата Оторизация:
2010-01-28
EMEA код:
EMEA/H/C/001126

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

18-09-2014

Листовка Листовка - чешки

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

11-11-2019

Листовка Листовка - датски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

11-11-2019

Листовка Листовка - немски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

11-11-2019

Листовка Листовка - естонски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

18-09-2014

Листовка Листовка - гръцки

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

11-11-2019

Листовка Листовка - английски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

18-09-2014

Листовка Листовка - френски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

11-11-2019

Листовка Листовка - италиански

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

18-09-2014

Листовка Листовка - латвийски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

18-09-2014

Листовка Листовка - литовски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

18-09-2014

Листовка Листовка - унгарски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

18-09-2014

Листовка Листовка - малтийски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

18-09-2014

Листовка Листовка - нидерландски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

18-09-2014

Листовка Листовка - полски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

11-11-2019

Листовка Листовка - португалски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

18-09-2014

Листовка Листовка - румънски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

18-09-2014

Листовка Листовка - словашки

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

18-09-2014

Листовка Листовка - словенски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

18-09-2014

Листовка Листовка - фински

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

11-11-2019

Листовка Листовка - шведски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

11-11-2019

Листовка Листовка - норвежки

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

11-11-2019

Листовка Листовка - исландски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

11-11-2019

Листовка Листовка - хърватски

11-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

11-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

18-09-2014

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 140 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 250 mg твърди капсули

темозоломид (temozolomide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Темозоломид Teva и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Темозоломид Teva

Как да приемате Темозоломид Teva

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Темозоломид Teva

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Темозоломид Teva и за какво се използва

Темозоломид Teva съдържа лекарство, наречено темозоломид. Това лекарство е

противотуморно.

Темозоломид Teva се използва за лечение на специфични форми на мозъчни тумори:

при възрастни с новодиагностициран мултиформен глиобластом. Темозоломид Teva се

прилага отначало в комбинация с лъчетерапия (фаза на комбинирано лечение), след което

се прилага самостоятелно (фаза на монотерапия);

при деца на възраст 3 години и по-големи и при възрастни пациенти с малигнен глиом,

например мултиформен глиобластом или анапластичен астроцитом. Темозоломид Teva се

прилага при тези тумори, ако те се появят отново или се влошат след стандартно лечение.

2.

Какво трябва да знаете преди да приемете Темозоломид Teva

Не приемайте Темозоломид Teva

ако сте алергични (свръхчувствителни) към темозоломид или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

ако сте имали алергични реакции към дакарбазин (противораково лекарство наричано

понякога DTIC). Признаците на алергична реакция включват усещане за сърбеж, задух

или хриптене, подуване на лицето, устните, езика или гърлото;

ако някои видове кръвни клетки са силно намалени (миелосупресия), например броят на

белите кръвни клетки или на тромбоцитите. Тези кръвни клетки са важни за борба с

инфекциите и за нормално кръвосъсирване. Вашият лекар ще изследва кръвта Ви, за да се

увери, че имате достатъчно от тези клетки, преди да започнете лечението.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Темозоломид

Teva:

тъй като трябва да бъдете наблюдавани внимателно за развитие на тежка форма на

инфекция в гръдния кош, наречена пневмоцистна пневмония (PCP). Ако сте

новодиагностициран пациент (мултиформен глиобластом) може да приемате

Темозоломид Teva в продължение на 42 дни в комбинация с лъчетерапия. В такъв случай

Вашият лекар ще Bи предпише и лекарство, чрез което да се предотврати този вид

пневмония (PCP);

ако някога сте имали или може да имате сега хепатит В инфекция. Това е, защото

Темозоломид Teva може да доведе до активиране отново на хепатит В, което в някои

случаи може да е фатално. Пациентите ще бъдат внимателно прегледани от техния лекар

за признаци на тази инфекция, преди да се започне лечението;

ако имате нисък брой на червените кръвни клетки (анемия), белите кръвни клетки и

тромбоцитите или проблеми с кръвосъсирването преди започване на лечението или ги

получите по време на лечението. Вашият лекар може да реши да намали дозата, да

прекъсне временно, да прекрати или да промени лечението. Може да се нуждаете също

така от друго лечение. В някои случаи може да се наложи да се спре лечението с

Темозоломид Teva. За проследяване на нежеланите реакции на Темозоломид Teva върху

Вашите кръвни клетки, кръвта Ви ще бъде изследвана често по време на лечението;

тъй като може да сте изложени на малък риск от други промени в кръвните клетки,

включително левкемия;

ако се появи гадене (чувство за неразположение в стомаха) и/или повръщане, които са

много чести нежелани реакции на Темозоломид Teva (вижте точка 4), Вашият лекар може

да Ви предпише лекарство (антиеметик), което ще спомогне да се предотврати

повръщането. Ако повръщате често преди или по време на лечението, попитайте Вашия

лекар кое е най-удачното време да приемате Темозоломид Teva, докато повръщането

бъде овладяно. Ако повърнете след като сте приели дозата си, не приемайте втора доза

през същия ден.

ако повишите температура или развиете симптоми на инфекция, незабавно се свържете с

Вашия лекар;

ако сте на възраст над 70 години, може да сте по-податливи към инфекции, поява на

синини при леки травми и кървене;

ако имате чернодробни или бъбречни проблеми, може да се наложи Вашата доза

Темозоломид Teva да бъде коригирана.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца на възраст под 3 години, защото не е проучван. Има

ограничени данни за пациенти на възраст над 3 години, които са приемали Темозоломид Teva.

Други лекарства и

Темозоломид

Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте

се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Това е необходимо,

защото не трябва да се лекувате с Темозоломид Teva по време на бременност, освен ако

изрично не Ви е предписан от Вашия лекар.

Както мъжете, така и жените

на лечение с Темозоломид Teva трябва да вземат ефективни

контрацептивни мерки (вижте също “Фертилитет при мъже” по-долу).

Трябва да преустановите кърменето, докато сте на лечение с Темозоломид Teva.

Фертилитет при мъже

Темозоломид Teva може да причини трайно безплодие. Пациентите от мъжки пол трябва да

използват ефективна контрацепция и да не създават поколение до 6 месеца след спиране на

лечението. Препоръчва се да потърсят консултация за консервиране на сперма преди началото

на лечението.

Шофиране и работа с машини

Темозоломид Teva може да Ви накара да се почувствате отпаднали или сънени. В такъв случай

не шофирайте и не използвайте каквато и да е техника или машини, или не карайте колело,

докато не разберете как Ви влияе това лекарство (виж точка 4).

Темозоломид

Teva съдържа лактоза

Темозоломид Teva съдържа лактоза (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате

непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен

продукт.

Темозоломид Teva съдържа сънсет жълто FCF (E110),

Помощното вещество сънсет жълто FCF (E110), което е включено в състава на капсулата на

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули може да причини алергични реакции.

3.

Как да приемате Темозоломид

Teva

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка и продължителност на лечението

Вашият лекар ще определи дозата Темозоломид Teva, която трябва да приемате. Тя зависи от

ръста и телесното Ви тегло, както и от това дали имате рецидивиращ тумор и дали сте били на

химиотерапия в миналото.

Преди и/или след приема на Темозоломид Teva може да Ви бъдат предписани други лекарства

(антиеметици), за да се избегне или потисне гаденето и повръщането.

Пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом:

Ако сте новодиагностициран пациент, лечението ще се проведе в две фази:

първо лечение заедно с лъчетерапия (фаза на комбинирано лечение);

последвано от самостоятелно лечение с Темозоломид Teva (фаза на монотерапия).

Фаза на комбинирано лечение

По време на фазата на комбинирано лечение Вашият лекар ще Ви назначи 75 mg/m

Темозоломид Teva (обичайна доза). Вие ще приемате тази доза всеки ден в продължение на

42 дни (до 49 дни), в комбинация с лъчетерапия. Дозата Темозоломид Teva може да се намали

или лечението да бъде спряно в зависимост от броя на кръвните Ви клетки и от това как

понасяте лечението през фазата на комбинирано лечение.

След като приключи лъчетерапията, лечението Ви ще бъде спряно за 4 седмици. Това ще даде

възможност на организма Ви да се възстанови.

След това ще започне фазата на монотерапия.

Фаза на монотерапия

По време на фазата на монотерапия, дозата и начинът, по който приемате Темозоломид Teva,

ще бъдат различни. Вашият лекар ще Ви назначи точната за Вас доза. Могат да се проведат до 6

периода на лечение (цикъла). Всеки един продължава 28 дни. През първите 5 дни („дни на

прилагане”) от всеки цикъл ще приемате само новата си доза Темозоломид Teva веднъж

дневно. Първата доза ще бъде 150 mg/m

. След това в продължение на 23 дни няма да приемате

Темозоломид Teva. Това прави цикъл на лечение с продължителност 28 дни.

След Ден 28 ще започне следващият цикъл. Отново ще приемате Темозоломид Teva веднъж

дневно в продължение на 5 дни, последвани от 23-дневна пауза без Темозоломид Teva. Въз

основа на броя на кръвните Ви клетки и от това как понасяте лекарството по време на всеки

цикъл, дозата Темозоломид Teva може да бъде коригирана или приемът му да бъде временно

преустановен или прекратен.

Пациенти с тумори, които са се появили отново или са се влошили (малигнен глиом, например

мултиформен глиобластом или анапластичен астроцитом), лекувани само с Темозоломид

Teva:

Терапевтичният цикъл с Темозоломид Teva продължава 28 дни.

Ще приемате само Темозоломид Teva веднъж дневно по време на първите 5 дни. Дневната доза

зависи от това дали сте били на химиотерапия преди това или не.

Ако преди това не Ви е провеждана химиотерапия, първата Ви доза Темозоломид Teva ще бъде

200 mg/m

веднъж дневно през първите 5 дни. Ако преди това Ви е провеждана химиотерапия,

първата Ви доза Темозоломид Teva ще бъде 150 mg/m

веднъж дневно през първите 5 дни.

Ще последват 23 дни без Темозоломид Teva. Това прави цикъл на лечение с продължителност

28 дни.

След Ден 28 ще започне следващият цикъл. Ще приемате отново Темозоломид Teva веднъж

дневно в продължение на 5 дни, последвани от 23-дневна пауза без Темозоломид Teva.

Преди всеки нов цикъл на лечение ще Ви бъде направено изследване на кръвта, за да се

провери необходимостта от коригиране на дозата ТемозоломидTeva. Въз основа на резултатите

от кръвните Ви изследвания, Вашият лекар може да коригира дозата Ви за следващия цикъл.

Как да приемате Темозоломид Teva

Вземайте предписаната Ви доза Темозоломид Teva веднъж дневно, за предпочитане по едно и

също време всеки ден.

Вземайте капсулите на празен стомах; например поне един час преди закуска. Гълтайте

капсулата (капсулите) цяла (цели) с чаша вода. Не отваряйте, разтрошавайте и не дъвчете

капсулите. Ако някоя капсула е повредена, избягвайте контакт на праха с кожата, очите или

носа. Ако част от праха случайно попадне в очите или носа Ви, изплакнете мястото обилно с

вода.

В зависимост от предписаната доза, може да се наложи да вземате повече от една капсула

наведнъж, понякога с различно количество на активното вещество в дозова единица

(съдържание на активно вещество, в mg). Цветът и маркировката на капсулата са различни при

всяко различно количество на активното вещество в дозова единица (вижте таблицата по-долу)

Количество на активното вещество

в дозова единица

Цвят/маркировка

Темозоломид Teva 5 mg

две ивици със зелено мастило

върху капачето и “T 5 mg” със

зелено мастило върху тялото

Темозоломид Teva 20 mg

две ивици с оранжево мастило

върху капачето и “T 20 mg” с

оранжево мастило върху тялото

Темозоломид Teva 100 mg

две ивици с розово мастило върху

капачето и “T 100 mg” с розово

мастило върху тялото

Темозоломид Teva 140 mg

две ивици със синьо мастило

върху капачето и “T 140 mg” със

синьо мастило върху тялото

Темозоломид Teva 180 mg

две ивици с червено мастило върху

капачето и “T 180 mg” с червено

мастило върху тялото

Темозоломид Teva 250 mg

две ивици с черно мастило върху

капачето и “T 250 mg” с черно

мастило върху тялото

Уверете се, че сте разбрали правилно и сте запомнили следното:

точно колко капсули трябва да приемате всеки един ден от дните на прилагане. Помолете

лекаря или фармацевта си да Ви запише броя капсули (включително и цвета им);

кои са Вашите дни на прилагане.

Преглеждайте дозата си с Вашия лекар всеки път, когато започвате нов цикъл, тъй като тя може

да е различна от тази по време на предшестващия цикъл.

Винаги приемайте Темозоломид Teva точно както Ви е казал Вашият лекар. Много е важно, да

се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни в нещо. Погрешното

приемане на това лекарство може да има сериозни последствия за Вашето здраве.

Ако сте приели повече от необходимата доза Темозоломид Teva

Ако случайно вземете повече капсули Темозоломид Teva, отколкото са ви предписани,

незабавно се свържете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да приемете Темозоломид Teva

Приемете пропуснатата доза възможно най-скоро през същия ден. Ако денят е изтекъл,

посъветвайте се с лекаря си. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза,

освен ако Вашият лекар не Ви посъветва така.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Свържете се

незабавно

с Вашия лекар, ако развиете някоя от следните реакции:

тежка алергична реакция (свръхчувствителност) – (копривна треска, хрипове или други

проблеми с дишането);

неспиращо кървене;

гърчове (конвулсии);

повишена температура;

втрисане;

тежко главоболие, което не преминава.

Лечението с Темозоломид Teva може да доведе до намаляване на броя на определени кръвни

клетки. Това може да е причина за кървене, поява на синини, анемия (недостиг на червени

кръвни клетки), повишена температура и отслабени защитни сили срещу инфекции.

Намаляването на броя на кръвните клетки обикновено е краткотрайно. В някои случаи то може

да е по-продължително и да доведе до развитие на много тежки форми на анемия (апластична

анемия). Вашият лекар ще проверява редовно кръвта Ви за промени и ще решава дали е

необходимо специфично лечение. В някои случаи може да се наложи да се намали дозата на

Темозоломид Teva или лечението да се прекрати.

Нежелани реакции от клинични проучвания:

Темозоломид Teva в комбинация с лъчетерапия при новодиагностициран глиобластом

Пациентите, получаващи Темозоломид Teva в комбинация с лъчелечение, могат да получат

различни нежелани реакции в сравнение с пациентите, приемащи само Темозоломид Teva.

Възможно е да възникнат следните нежелани реакции, които да наложат лекарска намеса.

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

: загуба на апетит, главоболие, запек,

гадене, повръщане, обрив, косопад, лесна уморяемост.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

: инфекции на устната кухина, раневи инфекции,

намален брой на кръвните клетки (неутропения, тромбоцитопения, лимфопения, левкопения),

повишаване на кръвната захар, загуба на тегло, промени в психичното състояние или

вниманието, тревожност/депресия, сънливост, затруднен говор, нарушено равновесие,

замайване, объркване, лесно забравяне, затруднена концентрация, неспособност за заспиване и

поддържане на съня, усещане за изтръпване, поява на синини, треперене, неясно или замъглено

виждане, двойно виждане, нарушен слух, задух, кашлица, образуване на съсиреци в съдовете на

краката, задръжка на течности, отичане на краката, диария, болки в стомаха или корема,

киселини, раздразнен стомах, затруднено преглъщане, сухота в устата, дразнене или

зачервяване на кожата, суха кожа, сърбеж, мускулна слабост, болки в ставите, болки в

мускулите, често уриниране, затруднено задържане на урината, алергични реакции, повишена

температура, радиационно увреждане, оток на лицето, болка, необичаен вкус, отклонения в

чернодробните ензими.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

: грипоподобни симптоми, поява на червени

подкожни петна, ниско ниво на калия в кръвта, наддаване на тегло, промени в настроението,

халюцинации и нарушение на паметта, частична парализа, нарушена координация, нарушение

на сетивата, частична загуба на зрението, болки или сухота в очите, глухота, инфекция на

средното ухо, шум в ушите, болка в ухото, палпитации (сърцебиене), образуване на съсирек в

белите дробове, повишено кръвно налягане, пневмония, възпаление на синусите, бронхит,

простуда или грип, подуване на стомаха, затруднения в контрола на изхождането, хемороиди,

лющеща се кожа, повишена чувствителност на кожата към слънчевата светлина, промяна в

цвета на кожата, повишено потене, увреждане на мускулите, болка в гърба, затруднено

уриниране, вагинално кървене, импотентност, липса на менструация или обилна менструация,

вагинално дразнене, болка в гърдите, топли вълни, треперене, промяна на цвета на езика,

промяна на обонянието, жажда, проблеми със зъбите.

Монотерапия с Темозоломид Teva при рецидивирал или прогресиращ глиом

Възможно е да възникнат следните нежелани реакции, при които може да е необходима

лекарска намеса.

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

: намален брой на кръвните клетки

(неутропения или лимфопения, тромбоцитопения), загуба на апетит, главоболие, повръщане,

гадене (стомашно неразположение), запек (трудно изхождане).

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

: загуба на тегло, лесна уморяемост, замайване,

чувство за изтръпване, задух, диария, болка в корема, раздразнен стомах, обрив, сърбеж,

косопад, повишена температура, слабост, треперене, чувство за неразположение, болка,

промяна във вкуса.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

: намален брой на кръвните клетки

(панцитопения, анемия, левкопения).

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

: кашлица, инфекции, включително пневмония.

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

: зачервяване на кожата, уртикария

(копривна треска), кожен обрив, алергични реакции.

Други нежелани реакции

Често се съобщават случаи на повишаване на чернодробните ензими. Рядко се съобщават

повишаване на стойностите на билирубина, проблеми с жлъчния поток (холестаза), хепатит и

увреждане на черния дроб, включително чернодробна недостатъчност с фатален изход.

Много рядко са наблюдавани случаи на тежък обрив с отичане на кожата, включително на

дланите на ръцете и на ходилата, или болезнено зачервяване на кожата и/или поява на мехури

по тялото и в устата. Ако това се случи, уведомете

незабавно

Вашия лекар.

Много рядко са наблюдавани нежелани реакции от страна на белите дробове при лечение с

ТемозоломидTeva. Обикновено те се проявяват със задух и кашлица. Уведомете Вашия лекар,

ако забележите някой от тези симптоми.

В много редки случаи има известен риск пациентите, приемащи Темозоломид Teva и други

подобни лекарства, да развият вторични ракови заболявания, включително левкемия.

Докладвани са нечесто нови или реактивиране на (появяващи се отново) цитомегаловирусни

инфекции и реактивиране на хепатит В вирусна инфекция. Съобщавани са нечести случаи на

мозъчни инфекции с херпесен вирус (херпетичен менингоенцефалит), включително смъртни

случаи. Съобщавани са нечести случаи на сепсис (когато бактерии и техните токсини

циркулират в кръвта и започват да увреждат органите).

Докладвани са нечесто случаи на безвкусен диабет. Симптомите на безвкусен диабет включват

отделяне на голямо количество урина и чувство на жажда.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Темозоломид Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца, за предпочитане в заключен шкаф. Случайното

поглъщане от деца може да причини смърт.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да не се съхранява над 30°C.

Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се предпази от влага.

Ако забележите каквато и да е промяна във външния вид на капсулите, моля уведомете Вашия

фармацевт.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Темозоломид Teva

Активното вещество е темозоломид.

Темозоломид Teva 5 mg

твърди капсули:

Всяка капсула съдържа 5 mg темозоломид.

Темозоломид Teva 20 mg

твърди капсули:

Всяка капсула съдържа 20 mg темозоломид.

Темозоломид Teva 100 mg

твърди капсули:

Всяка капсула съдържа 100 mg темозоломид.

Темозоломид Teva 140 mg

твърди капсули:

Всяка капсула съдържа 140 mg темозоломид.

Темозоломид Teva 180 mg

твърди капсули:

Всяка капсула съдържа 180 mg темозоломид.

Темозоломид Teva 250 mg

твърди капсули:

Всяка капсула съдържа 250 mg темозоломид.

Другите съставки са:

капсулно съдържимо:

лактоза, силициев диоксид, колоиден безводен, натриев нишестен гликолат тип А, винена

киселина, стеаринова киселина (виж точка 2 “Темозоломид Teva съдържа лактоза”).

състав на капсулата:

Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули: (включително печатното мастило)

: желатин, титанoв

диоксид (E 171), шеллак, пропиленгликол, индиго кармин (Е 132) алуминиев лак, жълт железен

оксид (Е 172).

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули: (включително печатното мастило)

: желатин,

титанoв диоксид (E 171), шеллак, пропиленгликол, сънсет жълто FCF алуминиев лак (E 110).

Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули: (включително печатното мастило)

: желатин,

титанoв диоксид (E 171), червен железен оксид (Е 172), шеллак, пропиленгликол и жълт

железен оксид (Е 172).

Темозоломид Teva 140 mg твърдие капсули: (включително печатното мастило)

: желатин,

титанoв диоксид (E 171), шеллак, пропиленгликол, индиго кармин (Е 132) алуминиев лак.

Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули: (включително печатното мастило)

: желатин,

титанoв диоксид (E 171), шеллак, пропиленгликол, червен железен оксид (Е 172).

Темозоломид Teva 250 mg твърди капсули: (включително печатното мастило)

: желатин,

титанoв диоксид (E 171), шеллак, пропиленгликол, черен железен оксид (Е 172), амониев

хидроксид (E 527).

Как изглежда Темозоломид Teva и какво съдържа опаковката

Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули

имат матовобели тяло и капаче с две ивици със зелено

мастило върху капачето и “Т 5 mg” със зелено мастило върху тялото. Всяка капсула е с

дължина около 16 mm.

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули

имат матовобели тяло и капаче с две ивици с

оранжево мастило върху капачето и “Т 20 mg” с оранжево мастило върху тялото. Всяка капсула

е с дължина около 18 mm.

Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули

имат матовобели тяло и капаче с две ивици с розово

мастило върху капачето и “Т 100 mg” с розово мастило върху тялото. Всяка капсула е с

дължина около 19,5 mm.

Темозоломид Teva 140 mg твърди капсули

имат матовобели тяло и капаче с две ивици със синьо

мастило върху капачето и “Т 140 mg” със синьо мастило върху тялото. Всяка капсула е с

дължина около 22 mm.

Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули

имат матовобели тяло и капаче с две ивици с червено

мастило върху капачето и “Т 180 mg” с червено мастило върху тялото. Всяка капсула е с

дължина около 22 mm.

Темозоломид Teva 250 mg твърди капсули

имат матовобели тяло и капаче с две ивици с черно

мастило върху капачето и “Т 250 mg” с черно мастило върху тялото. Всяка капсула е с дължина

около 22 mm.

Твърдите капсули се доставят в бутилки от кафяво стъкло, съдържащи 5 или 20 капсули.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

Производител

NerPharMa S.r.l.

Viale Pasteur, 10

20014 Nerviano (MI)

Италия

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Stra

e 378

93055 Regensburg

Германия

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Полша

Относно информация за това лекарство, моля обърнете се към местния представител на

Притежателя на разрешението за употреба.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./АГ

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 0 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel

Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007-0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 (0)51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Дaтa нa пocлeднo преразглежданенa лиcтoвкaтa

Други източници на информация

Пoдpoбнa инфopмaция зa тoзи пpoдyкт e пpeдocтaвeнa нa yeбcaйтa нa Eвpoпeйcкaтa areнция пo

лeкapcтвaтa http://www.ema.europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 140 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули

Темозоломид Teva 250 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 5 mg темозоломид (temozolomide).

Помощно вещество с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 87 mg лактоза.

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 20 mg темозоломид (temozolomide).

Помощно вещество с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 72 mg лактоза и сънсет жълто FCF (E110)

.

Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 100 mg темозоломид (temozolomide).

Помощно вещество с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 84 mg лактоза.

Темозоломид Teva 140 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 140 mg темозоломид (temozolomide).

Помощно вещество с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 117 mg лактоза.

Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 180 mg темозоломид (temozolomide).

Помощно вещество с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 150 mg лактоза.

Темозоломид Teva 250 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 250 mg темозоломид (temozolomide).

Помощно вещество с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 209 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърди капсули.

Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули

Твърдите капсули имат матовобели тяло и капаче с две ивици със зелено мастило върху

капачето и “Т 5 mg” със зелено мастило върху тялото. Всяка капсула е с дължина около 16 mm.

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули

Твърдите капсули имат матовобели тяло и капаче с две ивици с оранжево мастило върху

капачето и “Т 20 mg” с оранжево мастило върху тялото. Всяка капсула е с дължина около

18 mm.

Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули

Твърдите капсули имат матово бели тяло и капаче с две ивици с розово мастило върху капачето

и “Т 100 mg” с розово мастило върху тялото. Всяка капсула е с дължина около 19,5 mm.

Темозоломид Teva 140 mg твърди капсули

Твърдите капсули имат матово бели тяло и капаче с две ивици със синьо мастило върху

капачето и “Т 140 mg” със синьо мастило върху тялото. Всяка капсула е с дължина около

22 mm.

Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули

Твърдите капсули имат матово бели тяло и капаче с две ивици с червено мастило върху

капачето и “Т 180 mg” с червено мастило върху тялото. Всяка капсула е с дължина около

22 mm.

Темозоломид Teva 250 mg твърди капсули

Твърдите капсули имат матово бели тяло и капаче с две ивици с черно мастило върху капачето

и “Т 250 mg” с черно мастило върху тялото. Всяка капсула е с дължина около 22 mm.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Темозоломид Teva е показан за лечение на:

възрастни пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом едновременно с

лъчетерапия (ЛТ), и след това като монотерапия.

деца на и над 3-годишна възраст, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиом,

например мултиформен глиобластом или анапластичен астроцитом, рецидивирали или с

белези на прогресия след стандартна терапия.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Темозоломид Teva трябва да се предписва само от лекари с опит в лечението на мозъчни

тумори.

Може да се приложи антиеметично лечение (вж. точка 4.4).

Дозировка

Възрастни пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом

Темозоломид Teva се прилага в комбинация с фокална лъчетерапия (във фазата на

комбинирано лечение), след което до 6 цикъла като монотерапия с темозоломид (TMZ) (фаза на

монотерапия).

Фаза на комбинирано лечение

TMZ се прилага перорално в доза 75 mg/m² дневно в продължение на 42 дни едновременно с

фокална лъчетерапия (60 Gy, разделени на 30 фракции). Не се препоръчва намаляване на

дозата, но преценка за отлагане или прекъсване на лечението с TMZ трябва да се прави всяка

седмица според критериите за хематологичната и нехематологична токсичност.

Прилагането на TMZ може да бъде продължено през целия 42-дневен период на комбинирано

лечение (максимум 49 дни), ако са изпълнени всички представени по-долу условия:

абсолютен брой на неутрофилните гранулоцити (ANC)

1,5 x 10

тромбоцити

100 x 10

нехематологична токсичност според Общите критерии за токсичност (CTC)

1 степен (с

изключение на алопеция, гадене и повръщане).

По време на лечението ежеседмично трябва да се изследва пълна кръвна картина.

Прекратяването или временното спиране на приема на TMZ по време на фазата на

комбинирано лечение, трябва да става въз основа на критериите за хематологична и

нехематологична токсичност, изброени в Таблица 1.

Таблица 1. Прекратяване или прекъсване на приема на TMZ по време на

комбинирано лечение с лъчетерапия и TMZ

Токсичност

Временно спиране на

приема на TMZ

Прекратяване на

приема на TMZ

Абсолютен брой на

неутрофилите

0,5 и

<

1,5 x 10

<

0,5 x 10

Тромбоцитен брой

10 и

<

100 x 10

<

10 x 10

Нехематологична токсичност по

CTC (с изключение на алопеция,

гадене и повръщане)

2 степен по CTC

3 или 4 степен по CTC

a: Лечението с TMZ може да бъде подновено, ако пациентът отговаря на следните критерии: абсолютен брой

на неутрофилите

1,5 x 10

/l; тромбоцитен брой

100 x 10

/l; нехематологична токсичност по CTC

1 степен (с изключение на алопеция, гадене, повръщане).

Фаза на монотерапия

Четири седмици след приключване на фазата на комбинираното лечение TMZ + ЛТ, TMZ се

прилага като монотерапия при максимум 6 цикъла. Дозата при Цикъл 1 (монотерапия) е

150 mg/m² еднократно дневно в продължение на 5 дни, последвани от 23 дни без лечение. В

началото на Цикъл 2 дозата се повишава до 200 mg/m², ако нехематологичната токсичност по

CTC за Цикъл 1 е

2 степен (с изключение на алопеция, гадене и повръщане), абсолютният

брой на неутрофилите е

1,5 x 10

/l, тромбоцитният брой е

100 x 10

/l. Ако в Цикъл 2 дозата

не се повиши, не трябва да се повишава и в следващите цикли. Веднъж повишена, дозата остава

200 mg/m² дневно през първите 5 дни от всеки последващ цикъл, освен ако няма прояви на

токсичност. Преценката за намаляване на дозата и прекратяване на лечението по време на

монотерапията трябва да се прави според критериите изброени в Таблица 2 и Таблица 3.

По време на курса на лечение на Ден 22 (21 дни след първата доза TMZ) трябва да се изследва

пълна кръвна картина. Дозата трябва да бъде редуцирана или приложението прекратено според

критериите в

Таблица 3

Таблица 2. Дозови нива на TMZ при монотерапия

Дозово ниво

Доза TMZ

(mg/m²/дневно)

Забележки

–1

Намаляване поради предшестващи прояви на

токсичност

Доза по време на Цикъл 1

Доза от Цикъл 2 до Цикъл 6 при липса на прояви

на токсичност

Таблица 3. Намаляване на дозата или прекратяване на приема на TMZ при

монотерапия

Токсичност

Намаляване на TMZ с

1 дозово ниво

Прекратяване на

приема на TMZ

Абсолютен брой на неутрофилите

<

1,0 x 10

Виж b

Тромбоцитен брой

<

50 x 10

Виж b

Нехематологична токсичност по

CTC (с изключение на алопеция,

гадене и повръщане)

3 степен по CTC

4 степен по CTC

Дозовите нива на TMZ са представени в Таблица 2.

Приемът на TMZ трябва да се прекрати, ако:

при дозово ниво -1 (100 mg/m²) все още се наблюдава неприемливо висока токсичност

след намаляване на дозата отново се наблюдава нехематологична токсичност от 3 степен (с

изключение на алопеция, гадене и повръщане).

Възрастни и педиатрични пациенти на или над 3-годишна възраст с рецидивирал или

прогресиращ малигнен глиом

Един терапевтичен цикъл продължава 28 дни. При пациенти, които преди това не са подлагани

на химиотерапия, TMZ се прилага перорално в доза 200 mg/m² веднъж дневно през първите 5

дни, като следват 23 дни прекъсване на терапията (общо 28 дни). При пациенти с предходна

химиотерапия началната доза е 150 mg/m² веднъж дневно, като по време на втория цикъл

дозата се повишава до 200 mg/m² еднократно дневно в продължение на 5 дни, ако няма прояви

на хематологична токсичност (вж. точка 4.4).

Специални популации

Педиатрична популация

При пациенти на възраст 3 или повече години, TMZ трябва да се прилага само при

рецидивиращ или прогресиращ малигнен глиом. Опитът с тези деца е много ограничен (вж.

точки 4.4 и 5.1). Безопасността и ефикасността на TMZ при деца до 3-годишна възраст не е

установен. Липсват данни.

Пациенти с чернодробно или бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на TMZ е сравнима при пациенти с нормална чернодробна функция и при

такива с леко или умерено чернодробно увреждане. Липсват данни за приложението на TMZ

при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас C по Child) или с бъбречно увреждане. Въз

основа на фармакокинетичните особености на TMZ е малко вероятно да е необходима редукция

на дозата при пациенти с тежко чернодробно увреждане или с някаква степен на бъбречно

увреждане. Въпреки това, при такива пациенти TMZ трябва да се прилага с повишено

внимание.

Пациенти в старческа възраст

Фармакокинетичният анализ на популацията пациенти от 19-78 години показва, че клирънсът

на TMZ не се повлиява от възрастта. Въпреки това, при пациенти в старческа възраст (

>

годишна възраст) може да съществува повишен риск от неутропения и тромбоцитопения (вж.

точка 4.4).

Начин на приложение

Темозоломид Teva твърди капсули трябва да се приемат на гладно.

Капсулите трябва да се гълтат цели с чаша вода и не трябва да се отварят или дъвчат.

Ако след приема се наблюдава повръщане, не трябва да се приема втора доза през същия ден.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, описани

в точка 6.1.

Свръхчувствителност към дакарбазин (DTIC).

Тежка миелосупресия (вж. точка 4.4).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Опортюнистични инфекции и реактивиране на инфекции

Опортюнистични инфекции ( като пневмония, причинена от

Pneumocystis jirovecii

) и

реактивиране на инфекции (като HBV, CMV) са наблюдавани по време на лечението с TMZ

(вж. точка 4.8).

Пневмония причинена от

Pneumocystis carinii

jirovecii

При пилотно изпитване на удължената 42-дневна схема е установено, че пациентите подложени

на комбинирано лечение с TMZ и ЛТ, са с повишен риск от развитие на пневмоцистна

пневмония, причинена от

Pneumocystis jirovecii

(PCP). Поради това е необходима профилактика

на РСР при всички пациенти подлагани на комбинирано лечение с TMZ и ЛТ по 42-дневната

схема (при максимум 49 дни), независимо от лимфоцитния брой. Ако се развие лимфопения,

профилактиката трябва да продължи до подобряване на лимфопенията до степен

При дълги терапевтични схеми с TMZ , може да се наблюдава повишена честота на РСР. Все

пак, всички пациенти, приемащи TMZ, особено тези, приемащи и стероиди, трябва да се следят

внимателно за развитие на РСР, без значение от терапевтичната схема. Има съобщения за

случаи на фатална респираторна недостатъчност при пациенти, приемащи TMZ, и по-

специално – в комбинация с дексаметазон или други стероиди.

Докладвано е реактивиране на хепатит, в резултат на хепатит B вирус (HBV), в някои случай

водещ до смърт. Трябва да се направи консултация със специалисти по чернодробни

заболявания преди да се започне лечението прш пациенти с позитивна за хепатит В серология

(включително тези с активно заболяване). По време на лечението пациентите трябва да се

проследявато и контролират по подходящ начин.

Херпетичен менингоенцефалит

В постмаркетинговия период са наблюдавани случаи на херпетичен менингоенцефалит

(включително летални случаи) при пациенти, които приемат TMZ в комбинация с лъчетерапия,

включително случаи на съпътстващо приложение на стероиди.

Хепатотоксичност

При пациенти, лекувани с TMZ много рядко се съобщава за чернодробни увреждания,

включително фатална чернодробна недостатъчност (вж. точка 4.8). Необходимо е провеждане

на изходни изследвания на чернодробната функция, преди започване на лечението. Ако са

абнормни, лекарят трябва да направи оценка на съотношението полза/риск, преди да предпише

назначи темозоломид, включително да оцени вероятността за фатална чернодробна

недостатъчност. При пациенти нас 42 дневен цикъл период на лечение изследванията на

чернодробна функция трябва да се повторят в средата на периодацикъла. Изследванията на

чернодробната функция трябва да се правят на всички пациенти след всеки терапевтичен

периодцикъл на лечение при всички пациенти. При пациенти със значими аномалии на

чернодробната функция лекарят трябва да направи оценка на съотношението полза/риск отв

случай на продължаване наително лечението. Чернодробна токсичност може да се появи

няколко седмици или повече след последното лечение с темозоломид.

Злокачествени заболявания

Има съобщения и за много редки случаи на миелодиспластичен синдром и вторични неоплазии,

включително миелоидна левкемия (вж. точка 4.8).

Антиеметично лечение

Гаденето и повръщането са много чести при прием на TMZ.

Антиеметично лечение може да се приложи преди или след приема на TMZ.

Възрастни пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом

Антиеметична профилактика се препоръчва преди първата доза по време на комбинираната

фаза и изрично се препоръчва по време на фазата на монотерапия.

Пациенти с рецидивирал или прогресиращ малигнен глиом

Пациентите с тежко повръщане (3 или 4 степен) при предишни терапевтични цикли може да се

нуждаят от антиеметична терапия.

Лабораторни показатели

Възможно е пациентите, лекувани с TMZ, да развият миелосупресия, включително

продължителна панцитопения, която може да доведе до апластична анемия, която в някои

случаи е била с фатален изход. В някои случаи едновременната експозицията на съпътстващо

лечение с лекарствени продукти във връзка с апластична анемия, включително карбамазепин,

фенитоин и сулфаметоксазол/триметоприм усложнява оценката. Преди да започнат прием на

лекарствения продукт, пациентите трябва да отговарят на следните лабораторни показатели:

абсолютен брой на неутрофилите

1,5 x 10

/l и тромбоцитен брой

100 x 10

/l. Пълна кръвна

картина трябва да се изследва на Ден 22 (21 дни след първата доза) или в рамките на 48 часа от

този ден, след което да се изследва ежеседмично, докато абсолютният брой на неутрофилите

стане

>

1,5 x 10

/l, а броят на тромбоцитите

>

100 x 10

/l. Ако абсолютният брой на

неутрофилите падне до

<

1,0 x 10

/l или броят на тромбоцитите достигне

<

50 x 10

/l по време

на който и да е цикъл, при следващия цикъл дозата трябва да бъде редуцирана с едно дозово

ниво (вж. точка 4.2). Дозовите нива са 100 mg/m², 150 mg/m² и 200 mg/m². Най-ниската

препоръчвана доза е 100 mg/m².

Педиатрична популация

Липсва клиничен опит с TMZ при деца под 3-годишна възраст. Опитът с по-големи деца и

юноши е много ограничен (вж. точки 4.2 и 5.1).

Пациенти в старческа възраст (възраст

>

70 години)

Пациентите в старческа възраст изглежда са с повишен риск от развитие на неутропения и

тромбоцитопения, в сравнение с по-млади пациенти. Следователно при пациенти в старческа

възраст TMZ трябва да се прилага с повишено внимание.

Пациенти от мъжки пол

Мъжете лекувани с TMZ, трябва да бъдат посъветвани да не създават поколение до 6 месеца

след приемането на последната доза и да потърсят съвет за замразяване на сперма преди

началото на лечението (вж. точка 4.6).

Лактоза

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на

непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не

трябва да приемат това лекарство.

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули

Сънсет жълто FCF (E110)

Помощното вещество сънсет жълто FCF (E110), включено в състава на капсулата, може да

причини алергични реакции.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

В отделно проучване от фаза І, прилагането на TMZ с ранитидин не променя абсорбцията на

темозоломид или бионаличността на активния му метаболит монометил триазеноимидазол

карбоксамид (MTIC).

Приемът на TMZ с храна води до намаляване с 33% на C

и намаляване с 9% на площта под

кривата на плазмената концентрация (AUC).

Понеже не може да се изключи, че промяната на C

е клинично значима, Темозоломид Teva

трябва да се приема без храна.

С популационен фармакокинетичен анализ при клинични проучвания фаза ІІ е установено, че

едновременният прием с дексаметазон, прохлорперазин, фенитоин, карбамазепин, ондансетрон,

H2-рецепторни антагонисти или фенобарбитал не променя клирънса на TMZ. Едновременният

прием с валпроева киселина е свързан с малко, но статистически значимо намаление на

клирънса на TMZ.

Не са правени проучвания, които да определят ефекта на TMZ върху метаболизма или

елиминирането на други лекарствени продукти. Все пак, тъй като TMZ не се метаболизира в

черния дроб и се свързва в ниска степен с плазмените протеини, е малко вероятно да повлиява

фармакокинетиката на други лекарствени продукти (вж. точка 5.2).

Употребата на TMZ в комбинация с други миелосупресивни препарати може да повиши риска

от миелосупресия.

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействие са провеждани само при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни при бременни жени. Предклинични проучвания при плъхове и зайци, получили

доза от 150 mg/m² показва тератогенност и/или ембриотоксичност (вж. точка 5.3). Темозоломид

Teva не трябва да се прилага при бременни жени. Ако се налага прием по време на бременност,

пациентката трябва да бъде запозната с потенциалните рискове за плода.

Кърмене

Не е известно дали TMZ се екскретира в кърмата; поради това кърменето трябва да се

преустанови по време на лечението с TMZ.

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да бъдат посъветвани да използват ефективна

контрацепция, за да избегнат забременяване, докато приемат TMZ.

Фертилитет при мъжете

TMZ може да покаже генотоксични ефекти. Поради това мъжете лекувани с него, трябва да

бъдат посъветвани да не създават поколение до 6 месеца след приема на последната доза и да

потърсят съвет за криоконсервиране на сперма преди началото на лечението, поради риска от

развитие на необратим инфертилитет в резултат от лечението с TMZ.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

TMZ повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини, поради умора и

сънливост (вж. точка 4.8).

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Опит от клинични изпитвания

При пациенти лекувани с TMZ, приложен като комбинация с ЛТ или като монотерапия след ЛТ

за новодиагностициран мултиформен глиобластом, или като монотерапия при пациенти с

рецидивирал или прогресиращ глиом, съобщените много чести нежелани реакции са сходни:

гадене, повръщане, констипация, анорексия, главоболие и отпадналост. При пациенти с

новодиагностициран мултиформен глиобластом подложени на монотерапия, има много чести

съобщения за гърчове, а при пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом на

комбинирано лечение с TMZ и ЛТ, както и на монотерапия, има много чести съобщения за

обриви, докато при пациентите с рецидивирал глиом съобщенията за обриви са чести. За

повечето хематологични нежелани реакции има чести и много чести съобщения и при двете

индикации (Таблици 4 и 5), като под всяка таблица са посочени честотите на лабораторните

находки от 3-4 степен.

В таблиците нежеланите реакции са групирани по системо-органни класове и честота.

Групирането по честота се определя по следната конвенция: много чести (

1/10); чести

1/100 до

<

1/10); нечести (

1/1 000 до

<

1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки

(<1/10 000). При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции се изброяват в

низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Новодиагностициран мултиформен глиобластом

В Таблица 4 са представени възникващи по време на лечението нежелани събития при

пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом при комбинирано лечение и

монотерапия.

Таблица 4. Възникващи по време на лечението събития във фазите на комбинирано лечение и

монотерапия при пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом

Системо-органни

класове

TMZ + съпътстваща ЛТ

n=288*

Монотерапия с TMZ

n=224

Инфекции и инфестации

Чести:

Инфекция,

херпес симплекс

, ранева

инфекция, фарингит, орална

кандидоза

Инфекция, орална кандидоза

Нечести:

Херпес симплекс

, херпес зостер,

грипоподобни симптоми

Нарушения на кръвта и лимфната система

Чести:

Неутропения, тромбоцитопения,

лимфопения, левкопения

Фебрилна неутропения,

тромбоцитопения, анемия,

левкопения

Нечести:

Фебрилна неутропения, анемия

Лимфопения, петехии

Нарушения на ендокринната система

Нечести:

Къшингоиден хабитус

Къшингоиден хабитус

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести:

Анорексия

Анорексия

Чести:

Хипергликемия, понижено тегло

Понижено тегло

Нечести:

Хипокалиемия, повишена алкална

фосфатаза, повишeно тегло

Хипергликемия, повишено тегло

Психични нарушения

Чести:

Тревожност, емоционална лабилност,

безсъние

Тревожност, депресия,

емоционална лабилност, безсъние

Нечести:

Възбуда, апатия, поведенческо

разстройство, депресия, халюцинации

Халюцинации, амнезия

Нарушения на нервната система

Много чести:

Главоболие

Гърчове, главоболие

Чести:

Гърчове, понижена яснота на

съзнанието, сънливост, афазия,

нарушение на равновесието,

замаяност, обърканост, нарушение на

паметта, нарушение на

концентрацията, невропатия,

парестезия, нарушение на говора,

тремор

Хемипареза, афазия, нарушение на

равновесието, сънливост,

объркване, замайване, нарушение

на паметта, нарушение на

концентрацията, дисфазия,

неврологично нарушение (БДУ),

невропатия, периферна невропатия,

парестезии, нарушения на говора,

тремор

Таблица 4. Възникващи по време на лечението събития във фазите на комбинирано лечение и

монотерапия при пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом

Системо-органни

класове

TMZ + съпътстваща ЛТ

n=288*

Монотерапия с TMZ

n=224

Нечести:

Епилептичен статус,

екстрапирамидно нарушение,

хемипареза, атаксия, когнитивно

увреждане, дисфазия, нарушение на

походката, хиперестезия,

хипоестезия, неврологично

нарушение (БДУ), периферна

невропатия

Хемиплегия, атаксия, нарушение на

координацията, нарушение на

походката, хиперестезия, сетивно

разстройство

Нарушения на очите

Чести:

Замъглено виждане

Дефект в зрителното поле,

замъглено виждане, диплопия

Нечести:

Хемианопия, намаление на

зрителната острота, нарушение на

зрението, дефект в зрителното поле,

болка в окото

Намаление на зрителната острота,

болка в окото, сухота в очите

Нарушения на ухото и лабиринта

Чести:

Увреждане на слуха

Увреждане на слуха, шум в ушите

Нечести:

Среден отит, шум в ушите,

хиперакузис, болка в ухото

Глухота, световъртеж, болка в

ухото

Сърдечни нарушения

Нечести:

Палпитация

Съдови нарушения

Чести:

Кръвоизлив, оток, оток по краката

Кръвоизлив, дълбока венозна

тромбоза, оток по краката

Нечести:

Мозъчен кръвоизлив, хипертония

Белодробна емболия, оток,

периферен оток

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести:

Диспнея, кашлица

Диспнея, кашлица

Нечести:

Пневмония, инфекция на горните

дихателни пътища, назална конгестия

Пневмония, синузит, инфекция на

горните дихателни пътища,

бронхит

Стомашно-чревни нарушения

Много чести:

Констипация, гадене, повръщане

Констипация, гадене, повръщане

Чести:

Стоматит, диария, болка в корема,

диспепсия, дисфагия

Стоматит, диария, диспепсия,

дисфагия, сухота в устата

Нечести:

Раздуване на корема,

инконтиненция на фекалии,

стомашно-чревно нарушение

(БДУ), гастроентерит, хемороиди

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести:

Обрив, алопеция

Обрив, алопеция

Чести:

Дерматит, суха кожа, еритем, сърбеж

Суха кожа, сърбеж

Нечести:

Ексфолиация на кожата,

фоточувствителност, нарушение на

пигментацията

Еритем, нарушение на

пигментацията, засилено потене

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Таблица 4. Възникващи по време на лечението събития във фазите на комбинирано лечение и

монотерапия при пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом

Системо-органни

класове

TMZ + съпътстваща ЛТ

n=288*

Монотерапия с TMZ

n=224

Чести:

Мускулна слабост, артралгия

Мускулна слабост, артралгия,

костно-мускулна болка, миалгия

Редки:

Миопатия, болка в гърба, костно-

мускулна болка, миалгия

Миопатия, болка в гърба

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Чести:

Полакиурия, инконтиненция на урина

Инконтиненция на урина

Редки:

Дизурия

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести:

Импотентност

Вагинален кръвоизлив, менорагия,

аменорея, вагинит, болка в гърдите

Общи нарушения и

ефекти

на мястото на приложение

Много чести:

Умора

Умора

Чести:

Алергична реакция, повишена

температура, радиационно

увреждане, оток на лицето, болка,

извратен вкус

Алергична реакция, повишена

температура, радиационно

увреждане, болка, извратен вкус

Нечести:

Астения, зачервяване, топли вълни,

задълбочаване на заболяването,

тръпки, промяна в цвета на езика,

паросмия, жажда

Астения, оток на лицето, болка,

задълбочаване на заболяването,

тръпки, нарушение на зъбите,

Изследвания

Чести:

Повишаване на АЛАТ

Повишаване на АЛАТ

Нечести:

Повишаване на чернодробните

ензими, повишаване на ГГТ,

повишаване на АСАТ

*Един пациент, рандомизиран в групата за самостоятелна ЛТ, е получавал TMZ + ЛТ.

Лабораторни резултати

Наблюдавана е миелосупресия (неутропения и тромбоцитопения), която е дозоограничаващата

токсичност при повечето цитостатици, включително и TMZ. При анализа на лабораторните

отклонения и нежеланите събития при комбинирано лечение и при монотерапия е установено,

че неутропении от 3 и 4 степен са наблюдавани при 8% от пациентите. Тромбоцитопении от 3 и

4 степен са наблюдавани при 14% от пациентите, получаващи TMZ.

Рецидивиращ или прогресиращ малигнен глиом

В клиничните изпитвания, най-честите нежелани реакции свързани с лечението са гастро-

интестиналните нарушения, и по-специално гадене (43%) и повръщане (36%). Тези реакции са

обикновено от 1 или 2 степен (0 – 5 епизода на повръщане за 24 часа) и са или

самоограничаващи се, или лесно поддаващи се на контрол със стандартна антиеметична

терапия. Честотата на тежко гадене и повръщане е 4%.

В Таблица 5 са включени нежеланите реакции, за които се съобщава по време на клинични

изпитвания за лечение на рецидивиращ или прогресиращ малигнен глиом, както и тези, за

които се съобщава в следрегистрационния период на TMZ.

Таблица 5. Нежелани реакции при пациенти с рецидивиращ или прогресиращ малигнен глиом

Инфекции и инфестации

Редки:

Опортюнистични инфекции, включително РСР

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести:

Неутропения или лимфопения (3-4 степен)

тромбоцитопения (3-4 степен)

Нечести:

Панцитопения, анемия (3-4 степен), левкопения

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести:

Анорексия

Чести:

Понижаване на теглото

Нарушения на нервната система

Много чести:

Главоболие

Чести:

Сънливост, замаяност, парестезии

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести:

Диспнея

Стомашно-чревни нарушения

Много чести:

Повръщане, гадене, констипация

Чести:

Диария, болка в корема, диспепсия

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести:

Обрив, сърбеж, алопеция

Много редки:

Еритема мултиформе, еритродермия, уртикария,

екзантем

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести:

Умора

Чести:

Повишена температура, астения, тръпки,

неразположение, болка, извратен вкус

Много редки:

Алергични реакции, включително анафилактични,

ангиоедем

Лабораторни резултати

Тромбоцитопения от 3 или 4 степен и неутропения са наблюдавани съответно при 19% и 17%

от пациентите лекувани за малигнен глиом. Те са довели до хоспитализация и/или прекъсване

на лечението с TMZ съответно при 8% и 4% от пациентите. Миелосупресията е предвидима

(обикновено през първите няколко цикъла, с максимум между ден 21 и ден 28), като

възстановяването е бързо, обикновено за 1-2 седмици. Няма данни за кумулативна

миелосупресия. Тромбоцитопенията може да повиши риска от кръвоизливи, а неутропенията

или левкопенията могат да повишат риска от инфекции.

Пол

При направен популационен фармакокинетичен анализ на данните от клинични изпитвания, са

обработени данните на 101 жени и 169 мъже, при които са известни най-ниските стойности на

неутрофилите, както и данните на 110 жени и 174 мъже, при които са известни най-ниските

стойности на тромбоцитите. Честотата на неутропенията от 4 степен (абсолютен неутрофилен

брой

<

0,5 x 10

/l), съответно при жени и мъже по време на първия цикъл е 12% срещу 5%, а на

тромбоцитопенията от 4 степен (

<

20 x 10

/l), съответно 9% срещу 3%. Според данните за 400

пациенти с рецидив на малигнен глиом, по време на първия цикъл неутропения от 4 степен е

развита при 8% от жените срещу 4% от мъжете, а тромбоцитопения от 4 степен при 8% от

жените срещу 3% от мъжете. В проучване при 288 пациенти с новодиагностициран

мултиформен глиобластом, по време на първия цикъл от лечението неутропения от 4 степен е

развита при 3% от жените срещу 0% от мъжете, а тромбоцитопения от 4 степен при 1% от

жените срещу 0% от мъжете.

Педиатрична популация

TMZ за перорално приложение е бил проучван при педиатрични пациенти (възраст 3-

18 години)

с рецидивиращ глиом на мозъчния ствол или рецидивиращ високостепенен

астроцитом, при схема на прилагане веднъж дневно в продължение на 5 дни, на всеки 28 дни.

Въпреки че данните са ограничени, поносимостта при деца се очаква да е сравнима с тази както

при възрастните. Безопасността на TMZ при деца на възраст под 3 години не е установена.

Постмаркетингов опит

Следните допълнителни сериозни нежелани реакции са установени по време на

постмаркетинговата експозиция:

Таблица 6. Резюме на събитията, съобщени при лечение с темозоломид в

постмаркетингови условия

Инфекции и инфестации*

Нечести:

цитомегаловирусна инфекция, реактивиране на

инфекция като цитомегаловирусна, от вируса на

хепатит В

, херпетичен менингоенцефалит

сепсис

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много редки:

продължителна панцитопения, апластична анемия

Неоплазми – доброкачествени, злокачествени и неопределени

Много редки:

миелодиспластичен синдром (МДС), вторични

неоплазии, включително миелоидна левкемия

Ендокринни нарушения*

Нечести:

безвкусен диабет

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Много редки:

интерстициалeн пневмонит/пневмонит, белодробна

фиброза, респираторна недостатъчност

Хепатобилиарни нарушения*

Чести:

повишаване на чернодробните ензими,

Нечести:

хипербилирубинемия, холестаза, хепатит

чернодробно увреждане, чернодробна

недостатъчност

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки:

токсична епидермолиза, синдром на Stevens-

Johnson

С неизвестна честота:

лекарствена реакция с еозинофилия и системни

симптоми (DRESS)

включително случаи с фатален изход

Честотите са изчислени на базата на съответните клинични изпитвания.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

При пациенти клинично са оценявани дози от 500, 750, 1 000 и 1 250 mg/m² (обща доза за 5-

дневен цикъл). Дозаограничаващата токсичност е хематологичната токсичност и за такава се

съобщава при всеки дозов режим, но при по-високи дози се очаква да е по-тежка. Един от

пациентите е приел свръхдоза от 10 000 mg (обща доза за единичен 5-дневен цикъл) и

нежеланите реакции, за които е съобщено са панцитопения, пирексия, многоорганна

недостатъчност и смърт. Съобщава се за пациенти приемали препоръчваната доза в

продължение на повече от 5 дни (до 64 дни), като съобщените странични събития включват

костно-мозъчна супресия с или без инфекция, в някои случаи тежка и протрахирана, и довела

до смърт. В случай на предозиране е необходимо да се направи оценка на хематологичния

статус. При нужда трябва да се осигури поддържащо лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, други алкилиращи средства,

ATC код: L01AX03

Механизъм на дейстние

Темозоломид е триазен, който при физиологично рН претърпява бързо химично превръщане в

активното съединение монометил триазеноимидазол карбоксамид (MTIC). Смята се, че

цитотоксичността на MTIC се дължи предимно на алкилирането на гуанина на място O

допълнително алкилиране на място N

. Смята се, че в последващото развитие на цитотоксични

лезии участва и аберентно репариране на метиловата група.

Клинична ефикасност и безопасност

Новодиагностициран мултиформен глиобластом

Общо 573 пациенти са рандомизирани да получават или TMZ + ЛТ (n=287) или само ЛТ

(n=286). Пациентите в групата на TMZ с ЛТ са получавали едновременно TMZ (75 mg/m²)

веднъж дневно, като са започвали в първия ден на ЛТ и са продължавали до последния ден на

ЛТ в продължение на 42 дни (при максимален период 49 дни). След това са преминавали на

монотерапия с TMZ (150 – 200 mg/m²) от 1 до 5 ден на всеки 28-дневен цикъл при максимум 6

цикъла, като монотерапията е започвала 4 седмици след края на ЛТ. Пациентите от контролната

група са получавали само ЛТ. Профилактика на пневмоцистна пневмония

Pneumocystis jirovecii

(PCP) е необходима по време на ЛТ, както и при комбинираното лечение с TMZ.

TMZ е прилаган като адювантна терапия по време на периода на проследяване при 161

пациенти от 282-та (57%) в групата получавала само ЛТ, и при 62-ма пациенти от 277-те (22%)

в групата получавала TMZ и ЛТ.

По отношение на общата преживяемост, коефициентът на риск (HR) е 1,59 (HR 1,33 – 1,91 при

95% CI) с log-rank р

<

0,0001 в полза на групата получавала TMZ. Очакваната 2 годишна

преживяемост (26% срещу 10%) е по-висока за групата получавала TMZ и ЛТ. Добавянето на

TMZ към ЛТ, последвана от монотерапия с TMZ при лечението на пациенти с

новодиагностициран мултиформен глиобластом, води до статистически значимо повишаване

на общата преживяемост (OS) в сравнение със самостоятелна ЛТ (Фигура 1).

Фигура 1 Криви на Каплан-Майер за общата преживяемост (intent-to-treat популация)

Резултатите от изпитването не се отнасят до пациентите в лошо състояние (PS=2 по скалата на

СЗО, n=70), където общата преживяемост и времето до прогресия са сходни и в двете групи.

Все пак, изглежда, че и в тази група пациенти няма неоправдано високи рискове.

Рецидивирал или прогресиращ малигнен глиом

Данните за клиничната ефикасност при пациенти с мултиформен глиобластом (скала на

Karnofsky [KPS]

70), рецидивирал или прогресиращ след операция и лъчетерапия са въз

основа на две клинични изпитвания с перорален TMZ. Едното е неконтролирано изпитване при

138 пациенти (29% от тях са получавали предшестваща химиотерапия), а другото –

рандомизирано, активно-контролирано изпитване с TMZ спрямо прокарбазин при общо 225

пациенти (67% от тях са получавали предшестваща химиотерапия с нитрозоурейни препарати).

И при двете изпитвания първичната крайна точка е свободната от прогресия преживяемост,

определена чрез ЯМР или неврологично влошаване. При неконтролираното изпитване,

свободната от прогресия преживяемост на 6-тия месец е 19%, средната продължителност на

преживяемостта без прогресия е 2,1 месеца, а средната обща преживяемост 5,4 месеца.

Степента на обективно повлияване (ORR) по преценка след ЯМР е 8%.

В рандомизираното активно контролирано изпитване, преживяемостта без прогресия на 6-тия

месец е значително по-висока в групата с TMZ, в сравнение с групата с прокарбазин (21%

срещу 8%, съответно хи квадрат p = 0,008), при средна продължителност на свободната от

прогресия преживяемост съответно 2,89 и 1,88 месеца (log-rank p = 0,0063). Средната

преживяемост е съответно 7,34 и 5,66 месеца за TMZ и прокарбазин (log-rank p = 0,33).

Процентът на живите на 6-тия месец пациенти е значително по-висок в групата лекувана с TMZ

(60%) в сравнение с групата лекувана с прокарбазин (44%) (хи квадрат p = 0,019). При

пациенти получили предшестваща химиотерапия, е отчетен благоприятен ефект при тези с KPS

Данните за времето до влошаване на неврологичния статус, дават предимство на TMZ пред

прокарбазин, както и данните за времето до влошаване на общото състояние (понижаване на

KPS под 70 или понижаването му с поне 30 точки) Средната продължителност на периода до

прогресия при тези цели е по-дълъг с 0,7 до 2,1 месеца в групата лекувана с TMZ, отколкото в

групата лекувана с прокарбазин (log-rank p =

<

0,01 до 0,03).

Рецидивиращ анапластичен астроцитом

В многоцентрово проспективно изпитване фаза ІІ, за оценка на безопасността и ефикасността

на пероралния TMZ за лечение на пациенти с първи рецидив на анапластичен астроцитом,

преживяемостта без прогресия на 6-ия месец е 46%. Медианата на продължителността на

преживяемост без прогресия е 5,4 месеца. Средната обща преживяемост е 14,6 месеца.

Процентът на отговорили на лечението пациенти, преценен при централната обработка на

резултатите е 35% (13 пълни ремисии и 43 частични ремисии) за пациентите, подлежащи на

лечение n=162. При 43 пациенти е съобщено за стабилизиране на болестта. Шестмесечната

преживяемост без проява на симптоми, за пациентите подложени на лечение е 44% при

медиана на преживяемост без проява на симптоми 4,6 месеца, което е сходно с резултатите за

преживяемост свободна от прогресия. При пациентите, на които е направено хистологично

изследване, резултатите за ефикасността са сходни. Постигането на рентгенологично-обективен

отговор или поддържането на свободен от прогресия живот е свързано със запазено или

подобрено качество на живот.

Педиатрична популация

TMZ за перорално приложение е проучван при педиатрични пациенти (възраст 3 – 18 години) с

рецидивиращ глиом на мозъчния ствол или рецидивиращ високостепенен астроцитом, при

схема на прилагане веднъж дневно в продължение на 5 дни, на всеки 28 дни. Поносимостта към

TMZ е сравнима с тази при възрастни пациенти.

5.2

Фармакокинетични свойства

TMZ се хидролизира спонтанно при физиологично рН, първоначално до активния метаболит, 3-

метил-(триазен-1-ил) имидазол-4-карбоксамид (MTIC). MTIC се хидролизира спонтанно до 5-

амино-имидазол-4-карбоксамид (AIC), известен междинен продукт в биосинтеза на пурини и

нуклеинови киселини и до метилхидразин, който се счита за активното алкилиращо

съединение. Цитотоксичността на МТІС се отдава преди всичко на алкилиране на ДНК

предимно на О

и N

място на гуанина. Експозицията на МТІС и АІС съответства

приблизително на 2,4% и на 23% от АUC на TMZ.

Іn vivo

на МТІC е подобeн на този на

TMZ, 1,8 часа.

Абсорбция

След перорално приложение при възрастни пациенти, TMZ се абсорбира бързо, като пиковите

концентрации се достигат най-рано 20 минути след прилагане (средно между 0,5 и 1,5 часа).

След перорално приложение на маркиран с

C TMZ, средната екскреция с фецеса на

C в

продължение на 7 дни след приема е била 0,8%, което означава пълна абсорбция.

Разпределение

TMZ се свързва слабо с протеините (10-20%), поради което не се очаква да взаимодейства с

вещества, свързващи се с протеините във висока степен.

Изследвания с позитрон-емисионен томограф (PET) при хора, както и предклинични данни са

показали, че TMZ преминава лесно през кръвно-мозъчната бариера и се открива в

цереброспиналната течност (ЦСТ). Проникването в ЦСТ е потвърдено при един пациент.

Бионаличността на TMZ в ЦСТ преценена според AUC, е приблизително 30% от тази в

плазмата, което съответства с данните при животни.

Елиминиране

Плазменият полуживот (t

) е приблизително 1,8 часа. Главният път за елиминиране на

C е

бъбречният. След перорално приложение около 5 до 10% от дозата се излъчва непроменена в

урината в продължение на 24 часа, а остатъкът се екскретира като темозоломидова киселина, 5-

аминоимидазол-4-карбоксамид (АІС) или неидентифицирани полярни метаболити.

Повишаването на плазмената концентрация е дозозависимо. Плазменият клирънс, обемът на

разпределение и плазменият полуживот не зависят от дозата.

Специални популации

Популационният анализ на фармакокинетиката на TMZ показва, че плазменият клирънс на

TMZ не зависи от възрастта, бъбречната функция или тютюнопушенето. В отделно

фармакокинетично проучване, плазмените фармакокинетични профили на пациенти с леко до

умерено чернодробно увреждане са сходни с тези, наблюдавани при болни с нормална

чернодробна функция.

При педиатрични пациенти AUC е по-голяма в сравнение с възрастни; въпреки това

максималната толерирана доза (MTD) и за деца, и за възрастни е 1 000 mg/m² на цикъл.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Проучвания на токсичността при курс от един (5-дневен прием, 23-дневна пауза), 3 и 6 цикъла

са провеждани при плъхове и кучета. Токсичните ефекти са основно върху костния мозък,

лимфоретикуларната система, тестисите, храносмилателния тракт, а при по-високи дози

летални за 60% до 100% от плъховете и кучетата, е наблюдавана и дегенерация на ретината.

Повечето увреждания, с изключение на тези на мъжката полова система и дегенерацията на

ретината са обратими. Все пак, понеже дозите, водещи до дегенерация на ретината са от

порядъка на леталната доза, както и поради факта, че при клинични проучвания не са

наблюдавани подобни нежелани ефекти, за тази проява на токсичност се смята, че не е

клинично значима.

TMZ е ембриотоксичен, тератогенен и генотоксичен алкилиращ агент. TMZ е по-силно

токсичен за плъхове и кучета, отколкото за хора, и терапевтичната доза се доближава до

минималната летална доза за плъхове и кучета. Дозозависимата левкопения и тромбоцитопения

изглежда е чувствителен показател за токсичността. При курсове от 6 цикъла при плъхове са

наблюдавани голям брой неоплазми, включително карцином на гърдата, кератокантом на

кожата, базоцелуларен карцином, докато при кучета не е наблюдавано развитие на тумори и

преканцерози. Изглежда, че плъховете са особено чувствителни към канцерогенните ефекти на

TMZ, като при тях тумори започват да възникват в рамките на 3 месеца от началото на

лечението. Този латентен период е много кратък дори за алкилиращ агент.

Тестът за хромозомни аберации на Еймс със салмонела и тестът за хромозомни аберации в

човешки лимфоцити от периферна кръв показват мутагенен ефект.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Капсулно съдържимо

лактоза

натриев нишестен гликолат тип А

силициев диоксид, колоиден безводен

винена киселина

стеаринова киселина

Състав на капсулата

желатин

титанoв диоксид (E 171)

Темозоломид Teva 5 mg твърди капсули

Печатно мастило

шеллак

пропиленгликол

титанoв диоксид (E 171)

жълт железен оксид (E 172)

индиго кармин (E 132) алуминиев лак

Темозоломид Teva 20 mg твърди капсули

Печатно мастило

шеллак

пропиленгликол

титанoв диоксид (E 171)

сънсет жълто FCF алуминиев лак

(E 110)

Темозоломид Teva 100 mg твърди капсули

Печатно мастило

шеллак

пропиленгликол

червен железен оксид (Е 172)

жълт железен оксид (Е 172)

титанoв диоксид (E 171)

Темозоломид Teva 140 mg твърди капсули

Печатно мастило

шеллак

пропиленгликол

индиго кармин (Е 132), алуминиев лак

Темозоломид Teva 180 mg твърди капсули

Печатно мастило

шеллак

пропиленгликол

червен железен оксид (Е 172)

Темозоломид Teva 250 mg твърди капсули

Печатно мастило

шеллак

черен железен оксид (Е 172)

пропиленгликол

амониев хидроксид (E 527)

6.2

Несъвместимости

Неприложимо

6.3

Срок на годност

3 години

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да не се съхранява над 30°C.

Съхранявайте бутилката плътно затворенa, за да се предпази от влага.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Бутилка от кафяво стъкло с бяла, защитена от деца полипропиленова капачка на винт с

индукционно запечатване от полиетилен, съдържаща 5 или 20 капсули.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Капсулите не трябва да се отварят. Ако някоя капсула се повреди, избягвайте контакт на праха

с кожата и лигавиците. При контакт на кожата или лигавиците с Темозоломид Teva незабавно

измийте засегнатия участък обилно с вода и сапун.

Пациентите трябва да бъдат съветвани да съхраняват капсулите на място далеч от погледа и

досега на деца, за предпочитане в заключен шкаф. Случайното поглъщане от деца може да

причини смърт.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

8.

НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/09/606/001-012

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване:

28 януари 2010 г.

Дата на последно подновяване:

28 август 2014 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

EMA/427239/2014

EMEA/H/C/001126

Резюме на EPAR за обществено ползване

Temozolomide Teva

temozolomide

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Temozolomide Teva. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за

употреба и препоръки за условията на употреба на Temozolomide Teva.

Какво представлява Temozolomide Teva?

Temozolomide Teva е лекарство, съдържащо активното вещество темозоломид (temozolomide).

Предлага се под формата на капсули (5, 20, 100, 140, 180 и 250 mg).

Temozolomide Teva е „генерично лекарство“. Това означава, че Temozolomide Teva е подобно на

„референтно лекарство“ Temodal, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече

информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

За какво се използва Temozolomide Teva?

Temozolomide Teva е противораково лекарство. Използва се за лечение на злокачествен глиом

(мозъчен тумор) при следните групи пациенти:

възрастни с наскоро диагностициран мултиформен глиобластом (агресивен злокачествен

глиом). Temozolomide Teva се използва първо с лъчетерапия и след това самостоятелно;

възрастни и деца на три и повече години със злокачествен глиом, например мултиформен

глиобластом или анапластичен астроцитом, когато туморът е рецидивирал или се е влошил

след прилагане на стандартно лечение. Temozolomide Teva се прилага самостоятелно при тези

пациенти.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как се използва Temozolomide Teva?

Лечението с Temozolomide Teva трябва да бъде предписано от лекар с опит в лечението на

мозъчни тумори.

Дозата Temozolomide Teva зависи от телесната повърхност (изчислена въз основа на височината и

теглото на пациента) и варира от 75 до 200 mg на квадратен метър веднъж дневно. Дозата и

броят на дозите зависят от вида на лекувания тумор, от това дали пациентът е лекуван преди

това, дали Temozolomide Teva е използван самостоятелно или с друго лечение, както и от

повлияването на пациента от лечението. Temozolomide Teva трябва да се приема без храна.

Преди приема на Temozolomide Teva пациентите могат също да приемат лекарства за

предотвратяване на повръщане. Temozolomide Teva следва да се използва предпазливо при

пациенти с тежки чернодробни или бъбречни проблеми.

За повече информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Temozolomide Teva?

Активното вещество в Temozolomide Teva, темозоломид, принадлежи към група противоракови

лекарства, наричани алкилиращи агенти. В организма темозоломид се превръща в друго

съединение, наречено MTIC. MTIC се свързва с ДНК на клетките, когато те се възпроизвеждат, и

това спира клетъчното делене. В резултат раковите клетки не могат да се възпроизвеждат и това

забавя растежа на туморите.

Как е проучен Temozolomide Teva?

Тъй като Temozolomide Teva е генерично лекарство, направените проучвания целят да покажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Temodal. Две лекарства

се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в

организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Temozolomide Teva?

Тъй като Temozolomide Teva е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство,

приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Temozolomide Teva е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Temozolomide Teva е със

сравнимо качество и представлява биоеквивалент на Temodal. Следователно CHMP счита, че

както при Temodal, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча на

Temozolomide Teva да се издаде разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Temozolomide Teva:

На 28 януари 2010 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Temozolomide

Teva, валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Temozolomide Teva може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Temozolomide Teva прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

EMEA.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2014.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация