Tarceva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ерлотиниб

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L01EB02

INN (Международно Name):

erlotinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Pancreatic Neoplasms

Терапевтични показания:

Немелкоклеточный рак на белия дроб (НМРЛ)Тарцева също така показва, ремонт на ключа за лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове с EGFR активирате перегласовки и стабилен заболявания, след химиотерапия от първа линия. Тарцева също така е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, след неуспех на поне един от предишната схема на химиотерапия. При пациенти с тумори, без РСКФ спомагателни мутации, Тарцева е посочено, когато други възможности за лечение, не се считат. При назначаването на Тарцевы, фактори, свързани с продължително оцеляване трябва да се вземат предвид. Няма предимство за оцеляване или други клинично значими ефекти на лечението са били демонстрирани при пациенти с епидермален фактор на растежа (EGFR)-HPCC - негативни тумори. CancerTarceva на панкреаса в комбинация с гемцитабином е показан за лечение на пациенти с метастазирал рак на панкреаса . При назначаването на Тарцевы, факто

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-09-19

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TARCEVA 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TARСEVA 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TARCEVA 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ерлотиниб (erlotinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tarceva и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tarceva
3.
Как да приемате Tarceva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tarceva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TARCEVA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tarceva съдържа активното в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tarceva 25 mg филмирани таблетки
Tarceva 100 mg филмирани таблетки
Tarceva 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tarceva 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
eрлотиниб (erlotinib) (като ерлотиниб
хидрохлорид).
Tarceva 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
eрлотиниб (erlotinib) (като ерлотиниб
хидрохлорид).
Tarceva 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
eрлотиниб (erlotinib) (като ерлотиниб
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие
_Tarceva 25 mg филмирани таблетки _
Всяка 25 mg филмирана таблетка съдържа
27,43 mg лактоза монохидрат.
_Tarceva 100 mg филмирани таблетки _
Всяка 100 mg филмирана таблетка съдържа
69,21 mg лактоза монохидрат.
_Tarceva 150 mg филмирани таблетки_
Всяка 150 mg филмирана таблетка съдържа
103,82 mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Tarceva 25 mg филмирани таблетки
Бели до жълтеникави, кръгли,
двойноизпъкнали таблетки с гравиран
надпис ‘T 25’ от едната
страна.
Tarceva 100 mg филмирани таблетки
Бели до жълтеникави, кръгли,
дв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2023
Листовка Листовка чешки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2023
Листовка Листовка датски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2023
Листовка Листовка немски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2023
Листовка Листовка естонски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2023
Листовка Листовка гръцки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2023
Листовка Листовка английски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-04-2019
Листовка Листовка френски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2023
Листовка Листовка италиански 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-04-2019
Листовка Листовка латвийски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-04-2019
Листовка Листовка литовски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2023
Листовка Листовка унгарски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2023
Листовка Листовка малтийски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-04-2019
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-04-2019
Листовка Листовка полски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2023
Листовка Листовка португалски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-04-2019
Листовка Листовка румънски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2023
Листовка Листовка словашки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2023
Листовка Листовка словенски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-04-2019
Листовка Листовка фински 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2023
Листовка Листовка шведски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2023
Листовка Листовка норвежки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-05-2023
Листовка Листовка исландски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 21-07-2013
Листовка Листовка хърватски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-04-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите