Seebri Breezhaler

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Бромид Glycopyrronium

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

R03BB06

INN (Международно Name):

glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Seebri Breezhaler е показан като поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD).

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-09-28

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SEEBRI BREEZHALER 44 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА
ИНХАЛАЦИИ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
гликопирониум (glycopyrronium)
(като гликопирониев бромид)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Seebri Breezhaler и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Seebri Breezhaler
3.
Как да използвате Seebri Breezhaler
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Seebri Breezhaler
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SEEBRI BREE
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Seebri Breezhaler 44 микрограма прах за
инхалация, твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 63 микрограма
гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide),
съответстващи на 50 микрограма
гликопирониум.
Всяка доставена доза (дозата, която се
отделя от накрайника на инхалатора)
съдържа
55 микрограма гликопирониев бромид,
съответстващи на 44 микрограма
гликопирониум.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка капсула съдържа 23,6 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
_ _
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
(прах за инхалация)
Прозрачни оранжеви капсули, съдържащи
бял прах, с кода на продукта “GPL50”,
отпечетан в
черно над, и логото на компанията (
), отпечатано в черно под черна черта.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Seebri Breezhaler е показан за поддържащо
бронходилататорно лечение, с цел
облекчаване на
симптомите при възрастни пациенти с
хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза е инхалир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-12-2021
Листовка Листовка чешки 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-12-2021
Листовка Листовка датски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-12-2021
Листовка Листовка немски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-12-2021
Листовка Листовка естонски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-12-2021
Листовка Листовка гръцки 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-12-2021
Листовка Листовка английски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2018
Листовка Листовка френски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-12-2021
Листовка Листовка италиански 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2018
Листовка Листовка латвийски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2018
Листовка Листовка литовски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-12-2021
Листовка Листовка унгарски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-12-2021
Листовка Листовка малтийски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2018
Листовка Листовка полски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-12-2021
Листовка Листовка португалски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2018
Листовка Листовка румънски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-12-2021
Листовка Листовка словашки 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-12-2021
Листовка Листовка словенски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2018
Листовка Листовка фински 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-12-2021
Листовка Листовка шведски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-12-2021
Листовка Листовка норвежки 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-12-2021
Листовка Листовка исландски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-12-2021
Листовка Листовка хърватски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите