Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole mylan pharma (previously aripiprazole pharmathen)

mylan pharmaceuticals limited - арипипразол - schizophrenia; bipolar disorder - Психолептиков, - aripiprazole mylan pharma е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши над 15-годишна възраст. Арипипразол Майлана pharma е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Майлана pharma е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при тийнейджъри на възраст 13 и повече години.

Grepid Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

grepid

pharmathen s.a. - clopidogrel (as besilate) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Предотвратяване на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от седем дни до по-малко от шест месеца) или определени заболявания на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром без st-сегмента височина на остри коронарни синдроми (нестабилна ангина и не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);st Сегмент-височина на инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на витамин К-антагонисти и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показ

Sabervel Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sabervel

pharmathen s.a. - ирбесартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - sabervel е показан при възрастни за лечение на есенциална хипертония. Също така е показан за лечение на бъбречна недостатъчност при възрастни пациенти със захарен диабет, хипертония и тип 2 в състава на антигипертензивных лечебни храни .

Iasibon Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

iasibon

pharmathen s.a. - ибандронова киселина - hypercalcemia; fractures, bone; neoplasm metastasis; breast neoplasms - Лекарства за лечение на костни заболявания - Концентрат за приготвяне на разтвор за infusionprevention на скелетни събития (патологични фрактури, усложнения на костната тъкан, изискващи лъчетерапия или хирургическа намеса) при пациенти с рак на гърдата, метастази в костите . Лечение на тумор-индуцирана гиперкальциемии С или без метастази. Покрити с филмовата обвивка tabletsprevention на скелетни събития (патологични фрактури, усложнения на костната тъкан, изискващи лъчетерапия или хирургическа намеса) при пациенти с рак на гърдата, метастази в костите .

Matever Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

matever

pharmathen s.a. - леветирацетам - епилепсия - Противоэпилептические средства, - matever е посочено като монотерапия за лечение на частично Начало гърчове с или без вторична генерализация при пациенти от 16 годишна възраст с нововъведени диагноза епилепсия. matever е посочено като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета на възраст един месец при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.