Iasibon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ибандронова киселина

Предлага се от:

Pharmathen S.A.

АТС код:

M05BA06

INN (Международно Name):

ibandronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Hypercalcemia; Fractures, Bone; Neoplasm Metastasis; Breast Neoplasms

Терапевтични показания:

Concentrate for solution for infusion Prevention of skeletal events (pathological fractures, bone complications requiring radiotherapy or surgery) in patients with breast cancer and bone metastases. Лечение на тумор-индуцирана гиперкальциемии С или без метастази. Film-coated Tablets Prevention of skeletal events (pathological fractures, bone complications requiring radiotherapy or surgery) in patients with breast cancer and bone metastases.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-01-21

Листовка

                79
Б. ЛИСТОВКА
80
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IASIBON 1 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ИБАНДРОНОВА КИСЕЛИНА (IBANDRONIC ACID)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
фармацевт
или
медицинска сестра .
•
Ако получите накакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Iasibon и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Iasibon
3.
Как да получавате Iasibon
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да cъхранявате Iasibon
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IASIBON И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Iasibon съдържа активното вещество
ибандронова киселина. Той принадлежи
към групата
лекарства, наречени бифосфонати.
Iasibon се използва при възрастни и Ви се
предписва, когато имате рак на
гърдата, който 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Iasibon 1 mg концентрат за инфузионен
разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една ампула с 1 ml концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 1 mg
ибандронова киселина
(ibandronic acid), (като натриев монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Iasibon е показан при възрастни
за:
-
Профилактика на скелетни събития
(патологични фрактури, костни
усложнения,
изискващи лъчетерапия или хирургично
лечение) при пациенти с карцином на
млечната жлеза
и костни метастази
-
Лечение на тумор-индуцирана
хиперкалциемия със или без метастази
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията с Iasibon трябва да се започва
само от лекари с опит в лечението на
карциноми.
Дозировка
_Профилактика на скелетни събития при
пациенти с карцином на млечната жлеза
и костни _
_метастази_
Препоръчителната доза за
профилактика на скелетни събития при
пациенти с карцином на
млечната жлеза и костни метастази е 6
mg, инжектирани интравенозно на в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-11-2022
Листовка Листовка чешки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-11-2022
Листовка Листовка датски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-11-2022
Листовка Листовка немски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-11-2022
Листовка Листовка естонски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-11-2022
Листовка Листовка гръцки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-11-2022
Листовка Листовка английски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-11-2015
Листовка Листовка френски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-11-2022
Листовка Листовка италиански 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-11-2015
Листовка Листовка латвийски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-11-2015
Листовка Листовка литовски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-11-2022
Листовка Листовка унгарски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-11-2022
Листовка Листовка малтийски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-11-2015
Листовка Листовка полски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-11-2022
Листовка Листовка португалски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-11-2015
Листовка Листовка румънски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-11-2022
Листовка Листовка словашки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-11-2022
Листовка Листовка словенски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-11-2015
Листовка Листовка фински 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-11-2022
Листовка Листовка шведски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-11-2022
Листовка Листовка норвежки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-11-2022
Листовка Листовка исландски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-11-2022
Листовка Листовка хърватски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите