Grepid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as besilate)

Предлага се от:

Pharmathen S.A.

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Предотвратяване на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от седем дни до по-малко от шест месеца) или определени заболявания на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром без St-сегмента височина на остри коронарни синдроми (нестабилна ангина и не-Q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK);ST Сегмент-височина на инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на витамин К-антагонисти и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-07-27

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GREPID 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (сlopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции , включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Grepid и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Grepid
3.
Как да приемате Grepid
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Grepid
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GREPID И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Grepid съдържа клопидогрел и принадлежи
към група лекарства, наречени
антиагрегантни
лекарствени продук
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Grepid 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като безилат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,47 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, двойноизпъкнали
филмирани таблетки .
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти _
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти
с анамнеза за миокарден инфаркт (от
няколко дни до 35 дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално
заболяване.
•
Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър миокарден инфаркт с елевация на
ST-сегмента, в комбинация 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-01-2024
Листовка Листовка чешки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-01-2024
Листовка Листовка датски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-01-2024
Листовка Листовка немски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-01-2024
Листовка Листовка естонски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-01-2024
Листовка Листовка гръцки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-01-2024
Листовка Листовка английски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-08-2009
Листовка Листовка френски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-01-2024
Листовка Листовка италиански 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-08-2009
Листовка Листовка латвийски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-08-2009
Листовка Листовка литовски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-01-2024
Листовка Листовка унгарски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-01-2024
Листовка Листовка малтийски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-08-2009
Листовка Листовка нидерландски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-08-2009
Листовка Листовка полски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-01-2024
Листовка Листовка португалски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-08-2009
Листовка Листовка румънски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-01-2024
Листовка Листовка словашки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-01-2024
Листовка Листовка словенски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-08-2009
Листовка Листовка фински 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-01-2024
Листовка Листовка шведски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-01-2024
Листовка Листовка норвежки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-01-2024
Листовка Листовка исландски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-01-2024
Листовка Листовка хърватски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-01-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите