Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

арипипразол

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

N05AX12

INN (Международно Name):

aripiprazole

Терапевтична група:

Психолептиков,

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Aripiprazole Mylan Pharma е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши над 15-годишна възраст. Арипипразол Майлана Pharma е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Майлана Pharma е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при тийнейджъри на възраст 13 и повече години.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-06-30

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 5 MG ТАБЛЕТКИ
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 MG ТАБЛЕТКИ
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 MG ТАБЛЕТКИ
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 MG ТАБЛЕТКИ
арипипразол (aripiprazole )
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Aripiprazole Mylan Pharma и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Aripiprazole Mylan Pharma
3.
Как да приемате Aripiprazole Mylan Pharma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Aripiprazole Mylan Pharma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Аripiprazole Mylan Pharma 5 mg таблетки
Аripiprazole Mylan Pharma 10 mg таблетки
Аripiprazole Mylan Pharma 15 mg таблетки
Аripiprazole Mylan Pharma 30 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Аripiprazole Mylan Pharma 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg
арипипразол.
Помощно вещество с известно действие
28 mg малтоза в една таблетка
Аripiprazole Mylan Pharma 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
арипипразол.
Помощно вещество с известно действие
56 mg малтоза в една таблетка
Аripiprazole Mylan Pharma 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
арипипразол.
Помощно вещество с известно действие
84 mg малтоза в една таблетка
Аripiprazole Mylan Pharma 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
арипипразол.
Помощно вещество с известно действие
168 mg малтоза в една таблетка
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
_ _
Аripiprazole Mwlan Pharma 5
mg таблетки
Сини, кръгли и двойно изпъкнали
таблетки с диаметър 6,1 mm, гравирани с
надпис "5" от
едната страна.
_ _
3
Аripiprazole Mwlan Pharma 10
mg таблетки
Розови, кръгли и двойно изпъкнали
таблетки с диаметър 8,1 mm, гравирани с
надпис
"10" от едната страна.
_ _
Аripiprazole Pharmathen 15
mg таблетки
Жълт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-09-2022
Листовка Листовка чешки 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-09-2022
Листовка Листовка датски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-09-2022
Листовка Листовка немски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-09-2022
Листовка Листовка естонски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-09-2022
Листовка Листовка гръцки 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-09-2022
Листовка Листовка английски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-07-2016
Листовка Листовка френски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-09-2022
Листовка Листовка италиански 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-07-2016
Листовка Листовка латвийски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-07-2016
Листовка Листовка литовски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-09-2022
Листовка Листовка унгарски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-09-2022
Листовка Листовка малтийски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-07-2016
Листовка Листовка полски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-09-2022
Листовка Листовка португалски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-07-2016
Листовка Листовка румънски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-09-2022
Листовка Листовка словашки 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-09-2022
Листовка Листовка словенски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-07-2016
Листовка Листовка фински 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-09-2022
Листовка Листовка шведски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-09-2022
Листовка Листовка норвежки 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-09-2022
Листовка Листовка исландски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-09-2022
Листовка Листовка хърватски 13-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт