Sabervel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ирбесартан

Предлага се от:

Pharmathen S.A.

АТС код:

C09CA04

INN (Международно Name):

irbesartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Sabervel е показан при възрастни за лечение на есенциална хипертония. Също така е показан за лечение на бъбречна недостатъчност при възрастни пациенти със захарен диабет, хипертония и тип 2 в състава на антигипертензивных лечебни храни .

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-04-13

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
54
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SABERVEL 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ирбесартан (irbesartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Sabervel и за какво се
използва
2.
Преди да приемете Sabervel
3.
Как да приемате Sabervel
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Sabervel
6.
Допълнителна информация
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SABERVEL И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Sabervel принадлежи към групата
лекарствени продукти, известни като
антагонисти на
ангиотензин-II рецепторите.
Ангиотензин-II е вещество, което се
образува в организ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sabervel 75 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
ирбесартан
_(irbesartan). _
_ _
Помощни вещества с известен ефект:
20 mg лактоза монохидрат на филмирана
таблетка.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бялa, вдлъбната, кръгла, филмирана
таблетка с диаметър 7 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Sabervel показан за лечение на есенциална
хипертония при възрастни. Той също
така е показан
и за лечение на бъбречно заболяване
при възрастни пациенти с хипертония
и захарен диабет
тип 2, като част от схема за
антихипертензивно лечение (вж. точки
4.3, 4.4, 4.5 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Обичайната препоръчвана начална и
поддържаща доза е 150 mg веднъж дневно, с
или без
храна. Sabervel в доза от 150 mg веднъж
дневно, обикновено
води до по-добър 24 часов контрол
на кравното налягане, в сравнение със
75 mg. Въпреки това, може да се обмисли
започване на
лечението със 75 mg, особено при
пациент
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-09-2014
Листовка Листовка чешки 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-09-2014
Листовка Листовка датски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-09-2014
Листовка Листовка немски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-09-2014
Листовка Листовка естонски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-09-2014
Листовка Листовка гръцки 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-09-2014
Листовка Листовка английски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-04-2012
Листовка Листовка френски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-09-2014
Листовка Листовка италиански 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-04-2012
Листовка Листовка латвийски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-04-2012
Листовка Листовка литовски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-09-2014
Листовка Листовка унгарски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-09-2014
Листовка Листовка малтийски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-04-2012
Листовка Листовка нидерландски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-04-2012
Листовка Листовка полски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-09-2014
Листовка Листовка португалски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-04-2012
Листовка Листовка румънски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-09-2014
Листовка Листовка словашки 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-09-2014
Листовка Листовка словенски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-04-2012
Листовка Листовка фински 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-09-2014
Листовка Листовка шведски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-09-2014
Листовка Листовка норвежки 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-09-2014
Листовка Листовка исландски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-09-2014
Листовка Листовка хърватски 29-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-09-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите