Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone orion

orion corporation - l-dopa, карбидопа, энтакапон - Паркинсонова болест - Нервна система - Леводопа/carbidopa/entacapone Орион е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа / допа-декарбоксилаза (ddc)-инхибитор лечение.

DOMOSEDAN VET 10 mg/ml solution for injection 10 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

domosedan vet 10 mg/ml solution for injection 10 mg/ml

orion corporation - detomidine хидрохлорид - инжекционен разтвор - 10 mg/ml - говеда, коне

Entacapone Orion Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

entacapone orion

orion corporation - ентакапон - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, който не може да се стабилизира на тези комбинации.

Bonqat Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bonqat

orion corporation - прегабалин - антиепилептици - Котки - alleviation of acute anxiety and fear associated with transportation and veterinary visits.

Sileo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sileo

orion corporation - dexmedetomidine hydrochloride - Нервната система, други хипнотици и успокоителни - Кучета - За облекчаване на остра тревожност и страх, свързани със шума при кучета.

Comtess Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

comtess

orion corporation - ентакапон - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, които не може да се стабилизира на тези комбинации.

Fareston Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

fareston

orion corporation - торемифен - Неоплазми на гърдата - Ендокринна терапия - Първа линия хормонално лечение на хормонално-зависим метастазирал рак на гърдата при пациенти в менопауза. Фарестон не се препоръчва за пациенти с рецепторите на естроген-негативни тумори.

Dexdomitor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dexdomitor

orion corporation - dexmedetomidine hydrochloride - психолептици - dogs; cats - Неинвазивни, леко до умерено болезнени процедури и изследвания, които изискват обезопасяване, седация и анальгезии при кучета и котки. Премедикация при котки преди индукция и поддържане на обща анестезия с кетамин. Дълбоко седиране и аналгезия при кучета при съпътстваща употреба с буторфанол за медицински и малки хирургични процедури. Премедикация при кучета преди индукция и поддържане на обща анестезия.

ANTISEDAN VET 5 mg/ml solution for injection 5 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

antisedan vet 5 mg/ml solution for injection 5 mg/ml

orion corporation - Тук се намира хидрохлорид - инжекционен разтвор - 5 mg/ml - котки, кучета