Sileo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Dexmedetomidine hydrochloride

Предлага се от:

Orion Corporation

АТС код:

QN05CM18

INN (Международно Name):

dexmedetomidine

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Нервната система, други хипнотици и успокоителни

Терапевтични показания:

За облекчаване на остра тревожност и страх, свързани със шума при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-06-10

Листовка

                20
B. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА:
SILEO 0,1 MG/ML ОРОМУКОЗЕН ГЕЛ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
ФИНЛАНДИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Sileo 0,1 mg/ml оромукозен гел за кучета
Dexmedetomidine hydrochloride
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Dexmedetomidine hydrochloride
0,1 mg/ml
(Еквивалентни на 0,09 mg/ml dexmedetomidine)
Ексципиенти: Брилянтно синьо (Е133) и
тартразин (Е102).
Sileo е прозрачен, зелен оромукозен гел.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За облекчаване на остра тревожност и
страх, свързани с шум при кучета.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Sileo не трябва да се прилага на Вашето
куче, ако то:
- има тежко чернодробно, бъбречно или
сърдечно заболяване.
- е свръхчувствително към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
- е сънливо, поради предшестваща
медикация.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Sileo може да причини следните
неблагоприятни реакции.
Чести реакции:
- бледост на лигавицата на мястото на
приложение
- умора (седация)
- повръщане
- неконтролирано уриниране.
Нечести реакции
- дистрес
- подуване около очите
- сънливост
- редк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Sileo 0,1 mg/ml оромукозен гел за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Във всеки ml от оромукозния гел се
съдържат:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Dexmedetomidine hydrochloride
0,1 mg
(еквивалентен на 0,09 mg dexmedetomidine).
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Гел за устна лигавица
Прозрачен, зелен гел.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на остра тревожност и
страх, свързани с шум при кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при кучета с тежки
сърдечносъдови нарушения.
Да не се използва при кучета с тежки
системни болести (дефинирани като
степен ASA III-IV),
напр. терминална бъбречна или
чернодробна недостатъчност.
Да не се използва при известни случаи
на свръхчувствителност към активната
субстанция или
към някой от ексципиентите.
Да не се използва при кучета, които са
видимо седирани от предишното
прилагане.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
4.5
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-01-2021
Листовка Листовка чешки 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-01-2021
Листовка Листовка датски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-01-2021
Листовка Листовка немски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-01-2021
Листовка Листовка естонски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-01-2021
Листовка Листовка гръцки 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-01-2021
Листовка Листовка английски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-07-2015
Листовка Листовка френски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-01-2021
Листовка Листовка италиански 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-07-2015
Листовка Листовка латвийски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-07-2015
Листовка Листовка литовски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-01-2021
Листовка Листовка унгарски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-01-2021
Листовка Листовка малтийски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-07-2015
Листовка Листовка полски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-01-2021
Листовка Листовка португалски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-07-2015
Листовка Листовка румънски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-01-2021
Листовка Листовка словашки 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-01-2021
Листовка Листовка словенски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-07-2015
Листовка Листовка фински 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-01-2021
Листовка Листовка шведски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-01-2021
Листовка Листовка норвежки 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-01-2021
Листовка Листовка исландски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-01-2021
Листовка Листовка хърватски 11-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите