Dexdomitor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Dexmedetomidine hydrochloride

Предлага се от:

Orion Corporation

АТС код:

QN05CM18

INN (Международно Name):

dexmedetomidine

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

психолептици

Терапевтични показания:

Неинвазивни, леко до умерено болезнени процедури и изследвания, които изискват обезопасяване, седация и анальгезии при кучета и котки. Премедикация при котки преди индукция и поддържане на обща анестезия с кетамин. Дълбоко седиране и аналгезия при кучета при съпътстваща употреба с буторфанол за медицински и малки хирургични процедури. Премедикация при кучета преди индукция и поддържане на обща анестезия.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-08-30

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА:
Dexdomitor 0,1 mg/ml инжекционен разтвор
1.
ИМЕ
И
ПОСТОЯНEН
АДРЕС
НА
УПРАВЛЕНИЕ
НА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Финландия
2.
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Н А
В Е Т Е Р И Н А Р Н О М Е Д И Ц И Н С К И Я
ПРОДУКТ
Dexdomitor 0,1 mg/ml инжекционен разтвор
дексмедетомидинов хидрохлорид
3.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Н А
А К Т И В Н А Т А
СУ Б СТ А Н Ц И Я
И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Активна субстанция:
Един ml съдържа 0,1 mg дексмедетомидинов
хидрохлорид,
равняващ се на 0,08 mg дексмедетомидин.
Ексципиенти:
Метил парахидроксибензоат (E 218) 2,0 mg/ml
Пропил парахидроксибензоат (E 216) 0,2 mg/ml
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Неинвазивни, леко до средно болезнени
процедури и изследвания, които
изискват усмиряване,
седация и аналгезия при кучета и
котки.
Дълбока седация и аналгезия при
кучетата в съчетание с буторфанол за
медицински и малки
хирургически процедури.
Премедикация на кучета и на котки
преди въвеждане и поддържане на обща
анестезия.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни със
сърдечносъдови смущения.
Да не се използва при животни с тежко
системно заболяване или при умиращи
живот
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Н А
В Е Т Е Р И Н А Р Н О М Е Д И Ц И Н С К И Я
ПРОДУКТ
Dexdomitor 0,1 mg/ml инжекционен разтвор
2.
К А Ч Е С Т В Е Н
И
К О Л И Ч Е С Т В Е Н
СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Един ml съдържа 0,1 mg дексмедетомидинов
хидрохлорид, което се равнява на 0,08 mg
дексмедетомидин
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Метил парахидроксибензоат (E 218) 2,0 mg/ml
Пропил парахидроксибензоат (E 216) 0,2 mg/ml
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Н А
ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
В И ДО ВЕ
ЖИВОТНИ, ЗА
К О И ТО
Е
П РЕДН АЗН АЧ ЕН
ВМП
Кучета и котки
4.2
Т ЕРАП ЕВ ТИ Ч Н И
ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ
ЗА
О ТДЕЛ Н И ТЕ
В И ДО ВЕ
ЖИВОТНИ
Неинвазивни, леко до средно болезнени
процедури и изследвания, които
изискват усмиряване,
седация и аналгезия при кучета и
котки.
Дълбока седация и аналгезия при
кучетата в съчетание с буторфанол за
медицински и малки
хирургически процедури.
Премедикация на кучета и на котки
преди въвеждане и поддържане на обща
анестезия.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни със
сърдечносъдови смущения.
Да не се използва при животни с тежки
систем
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-04-2021
Листовка Листовка чешки 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-04-2021
Листовка Листовка датски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-04-2021
Листовка Листовка немски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-04-2021
Листовка Листовка естонски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-04-2021
Листовка Листовка гръцки 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-04-2021
Листовка Листовка английски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-10-2012
Листовка Листовка френски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-04-2021
Листовка Листовка италиански 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-10-2012
Листовка Листовка латвийски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-10-2012
Листовка Листовка литовски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-04-2021
Листовка Листовка унгарски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-04-2021
Листовка Листовка малтийски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-10-2012
Листовка Листовка нидерландски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-10-2012
Листовка Листовка полски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-04-2021
Листовка Листовка португалски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-10-2012
Листовка Листовка румънски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-04-2021
Листовка Листовка словашки 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-04-2021
Листовка Листовка словенски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-10-2012
Листовка Листовка фински 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-04-2021
Листовка Листовка шведски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-04-2021
Листовка Листовка норвежки 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-04-2021
Листовка Листовка исландски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-04-2021
Листовка Листовка хърватски 29-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-04-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите