Fareston

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

торемифен

Предлага се от:

Orion Corporation

АТС код:

L02BA02

INN (Международно Name):

toremifene

Терапевтична група:

Ендокринна терапия

Терапевтична област:

Неоплазми на гърдата

Терапевтични показания:

Първа линия хормонално лечение на хормонално-зависим метастазирал рак на гърдата при пациенти в менопауза. Фарестон не се препоръчва за пациенти с рецепторите на естроген-негативни тумори.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-02-14

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FARESTON 60 MG ТАБЛЕТКИ
торемифен (toremifene)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fareston и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Fareston
3.
Как да приемате Fareston
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fareston
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FARESTON И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Fareston съдържа активната съставка
торемифен, антиестроген. Fareston се
използва за лечение
на определен вид рак на гърда
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fareston 60 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 60 mg торемифен
(toremifene) под формата на цитрат
Помощно вещество с известно действие:
Една таблетка съдържа 28,5 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бяла, кръгла, плоска таблетка със
скосени ръбове, с TO 60 на едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хормонално лечение от първа линия на
хормонално зависим метастатичен рак
на гърдата при
пациенти в периода след менопауза.
Fareston не се препоръчва за пациенти с
естроген-рецептор негативни тумори.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 60 mg дневно.
_Бъбречно увреждане_
Не е необходима корекция на дозата при
пациенти с бъбречна недостатъчност.
_Чернодробно увреждане_
Торемифен трябва да се използва
внимателно при пациенти с чернодробно
увреждане (вж.
точка 5.2).
_Педиатрична популация_
Няма съответно приложение на Fareston в
педиатричната популация.
Начин на приложение
Торемифен се прилага перорално. Мож
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-12-2021
Листовка Листовка чешки 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-12-2021
Листовка Листовка датски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-12-2021
Листовка Листовка немски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-12-2021
Листовка Листовка естонски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-12-2021
Листовка Листовка гръцки 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-12-2021
Листовка Листовка английски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-04-2009
Листовка Листовка френски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-12-2021
Листовка Листовка италиански 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-04-2009
Листовка Листовка латвийски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-04-2009
Листовка Листовка литовски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-12-2021
Листовка Листовка унгарски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-12-2021
Листовка Листовка малтийски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-04-2009
Листовка Листовка нидерландски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-04-2009
Листовка Листовка полски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-12-2021
Листовка Листовка португалски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-04-2009
Листовка Листовка румънски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-12-2021
Листовка Листовка словашки 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-12-2021
Листовка Листовка словенски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-04-2009
Листовка Листовка фински 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-12-2021
Листовка Листовка шведски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-12-2021
Листовка Листовка норвежки 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-12-2021
Листовка Листовка исландски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-12-2021
Листовка Листовка хърватски 03-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите