Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan

mylan pharmaceuticals limited - emtricitabine, tenofovir дизопроксил малеат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - treatment of hiv-1 infection:emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of hiv-1 infected adults (see section 5. emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is also indicated for the treatment of hiv-1 infected adolescents, with nrti resistance or toxicities precluding the use of first line agents, (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. pre-exposure prophylaxis (prep):emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired hiv-1 infection in adults and adolescents at high risk (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil zentiva

zentiva k.s. - емтрицитабин, тенофовир дизопроксил фосфат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Лечение на hiv-1 infectionemtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива е посочено в комбинираната антиретровирусна терапия за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни. emtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти на линия . Предэкспозиционная профилактика (ПрЭП)emtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване са били заразени с hiv-1 инфекция при възрастни и юноши с висок риск.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil krka

krka, d.d., novo mesto - emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Лечение на hiv-1 infectionemtricitabine/tenofovir дизопроксил Крка е посочено в комбинираната антиретровирусна терапия за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни. emtricitabine/tenofovir дизопроксил Крка също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с съпротива НИОТ или токсичност, не допуска прилагането на първа линия за агенти, на възраст от 12 до < 18 години (виж раздел 5. 1pre-експозиционна профилактика (ost)emtricitabine/tenofovir дизопроксил krka, се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване с hiv-1 инфекция при възрастни с висок риск от.

Truvada Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

truvada

gilead sciences ireland uc - emtricitabine, tenofovir дизопроксил фумарат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - treatment of hiv-1 infection: , truvada is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of hiv-1 infected adults. , Трувада също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с съпротива НИОТ или токсичност, не допуска прилагането на първа линия за агенти, на възраст от 12 до < 18 години. , pre-exposure prophylaxis (prep): , truvada is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired hiv-1 infection in adults at high risk.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil krka d.d.

krka, d.d., novo mesto - emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил krka d. е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на възрастни инфектирани с hiv-1. Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил krka d. също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти, на възраст от 12 до < 18 години.