Dasatinib Accordpharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dasatinib accordpharma

accord healthcare s.l.u. - дазатиниб - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - Антинеопластични средства - dasatinib accordpharma is indicated for the treatment of adult patients with: newly diagnosed philadelphia chromosome positive (ph+) chronic myelogenous leukaemia (cml) in the chronic phase.  chronic, accelerated or blast phase cml with resistance or intolerance to prior therapy including imatinib.  ph+ acute lymphoblastic leukaemia (all) and lymphoid blast cml with resistance or intolerance to prior therapy. dasatinib accordpharma is indicated for the treatment of paediatric patients with: newly diagnosed ph+ cml in chronic phase (ph+ cml-cp) or ph+ cml-cp resistant or intolerant to prior therapy including imatinib.  newly diagnosed ph+ all in combination with chemotherapy.

Cinacalcet Accordpharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cinacalcet accordpharma

accord healthcare s.l.u. - синакалцет хидрохлорид - Хиперпаратиреоидизъм - Калциева хомеостаза - Средно hyperparathyroidismadultstreatment вторичен хиперпаратиреоидизъм (ГПТ) при възрастни пациенти с крайна бъбречна недостатъчност (ТПН) за поддръжка на диализа терапия. Детска populationtreatment вторичен хиперпаратиреоидизъм (ГПТ) при деца на възраст между 3 и повече години с терминал състояние на бъбречна недостатъчност (ТПН), намиращи се в обслужването на диализа терапия, в която вторичен ГПТ не са адекватно контролирани с помощта ниво терапия (виж раздел 4. Цинакалцет accordpharma може да се използва като част от лечебния режим, включително и фосфатни свързващи вещества и/или витамин d, стероли, съответно (виж раздел 5. Карцинома паращитовидните жлези и първичен хиперпаратиреоидизъм в adultsreduction развитие гиперкальциемии при възрастни пациенти с медиална паращитовидните. начална ГПТ, за които паратиреоидэктомия ще е на база ниво на калций в серума на кръвта (както е определено в съответните препоръки за лечение), но в които паратиреоидэктомия не е клинично или противопоказано.

Lenalidomide Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide accord

accord healthcare s.l.u. - леналидомид - Множествена миелома - Имуносупресори - multiple myelomalenalidomide accord as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide accord as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. Акорд леналидомид в комбинация с дексаметазоном е показан за лечение на множествена миеломы при възрастни пациенти, които са получили най-малко един курс на терапия. follicular lymphomalenalidomide accord in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1 – 3a).

Sunitinib Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sunitinib accord

accord healthcare s.l.u. - сунитиниб - gastrointestinal stromal tumors; carcinoma, renal cell; neuroendocrine tumors - Антинеопластични средства - gastrointestinal stromal tumour (gist)sunitinib accord is indicated for the treatment of unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumour (gist) in adults after failure of imatinib treatment due to resistance or intolerance. metastatic renal cell carcinoma (mrcc)sunitinib accord is indicated for the treatment of advanced/metastatic renal cell carcinoma (mrcc) in adults. pancreatic neuroendocrine tumours (pnet)sunitinib accord is indicated for the treatment of unresectable or metastatic, well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumours (pnet) with disease progression in adults.

Pemetrexed Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed accord

accord healthcare s.l.u. - пеметрексед динатриев хемипентахидрат - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Антинеопластични средства - Злокачественный плеврален mesotheliomapemetrexed accord в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerpemetrexed accord в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед Акорд включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед съгласие включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Entecavir Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

entecavir accord

accord healthcare s.l.u. - Энтекавир - Хепатит В, хроничен - Антивирусни средства за системно приложение - entecavir accord is indicated for the treatment of chronic hepatitis b virus (hbv) infection in adults with: , compensated liver disease and evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (alt) levels and histological evidence of active inflammation and/or fibrosis. , декомпенсированные заболявания на черния дроб . Като компенсированные и декомпенсированные заболявания на черния дроб, този индекс се базира на данни от клинични проучвания при наивни пациенти нуклеозидов с положителен резултат на теста за hbeag и hbeag-отрицателен hbv-инфекция. По отношение на пациентите с рефрактерен на ламивудин хепатит В. Энтекавир accord също така е показан за лечение на хронична hbv-инфекция в нуклеозидов наивен педиатрични пациенти от 2 до.

Lacosamide Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lacosamide accord

accord healthcare s.l.u. - лакозамид - епилепсия - Противоэпилептические средства, - lacosamide accord is indicated as monotherapy in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalisation in adults, adolescents and children from 4 years of age with epilepsy. lacosamide accord is indicated as adjunctive therapy•         in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalisation in adults, adolescents and children from 4 years of age with epilepsy. •         in the treatment of primary generalised tonic-clonic seizures in adults, adolescents and children from 4 years of age with idiopathic generalised epilepsy.

Posaconazole Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

posaconazole accord

accord healthcare s.l.u. - позаконазол - Гъбички - Антимикотици за системна употреба - posaconazole accord is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adults:invasive aspergillosis;fusariosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b or in patients who are intolerant of amphotericin b;chromoblastomycosis and mycetoma in patients with disease that is refractory to itraconazole or in patients who are intolerant of itraconazole;coccidioidomycosis in patients with disease that is refractory to amphotericin b, itraconazole or fluconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Позаконазол accord също така е показан за профилактика на инвазивни гъбични инфекции при следните пациенти: при пациенти, лекувани с ремисия-индукционна химиотерапия при остър миелолейкозе (ОМЛ) или миелодиспластические синдроми (МДС) очаква се, че в резултат на продължителни нейтропенией и висок р

Dasatinib Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dasatinib accord

accord healthcare s.l.u. - дазатиниб - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - Антинеопластични средства - dasatinib accord is indicated for the treatment of adult patients with:• ph+ acute lymphoblastic leukaemia (all) with resistance or intolerance to prior therapy. dasatinib accord is indicated for the treatment of paediatric patients with:• newly diagnosed ph+ all in combination with chemotherapy.

Sorafenib Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sorafenib accord

accord healthcare s.l.u. - sorafenib tosilate - carcinoma, hepatocellular; carcinoma, renal cell - Антинеопластични средства - hepatocellular carcinomasorafenib accord is indicated for the treatment of hepatocellular carcinoma (see section 5. renal cell carcinomasorafenib accord is indicated for the treatment of patients with advanced renal cell carcinoma who have failed prior interferon-alpha or interleukin-2 based therapy or are considered unsuitable for such therapy.