Cinacalcet Accordpharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cinacalcet accordpharma

accord healthcare s.l.u. - синакалцет хидрохлорид - Хиперпаратиреоидизъм - Калциева хомеостаза - Средно hyperparathyroidismadultstreatment вторичен хиперпаратиреоидизъм (ГПТ) при възрастни пациенти с крайна бъбречна недостатъчност (ТПН) за поддръжка на диализа терапия. Детска populationtreatment вторичен хиперпаратиреоидизъм (ГПТ) при деца на възраст между 3 и повече години с терминал състояние на бъбречна недостатъчност (ТПН), намиращи се в обслужването на диализа терапия, в която вторичен ГПТ не са адекватно контролирани с помощта ниво терапия (виж раздел 4. Цинакалцет accordpharma може да се използва като част от лечебния режим, включително и фосфатни свързващи вещества и/или витамин d, стероли, съответно (виж раздел 5. Карцинома паращитовидните жлези и първичен хиперпаратиреоидизъм в adultsreduction развитие гиперкальциемии при възрастни пациенти с медиална паращитовидните. начална ГПТ, за които паратиреоидэктомия ще е на база ниво на калций в серума на кръвта (както е определено в съответните препоръки за лечение), но в които паратиреоидэктомия не е клинично или противопоказано.

Dasatinib Accordpharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dasatinib accordpharma

accord healthcare s.l.u. - дазатиниб - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - Антинеопластични средства - dasatinib accordpharma is indicated for the treatment of adult patients with: newly diagnosed philadelphia chromosome positive (ph+) chronic myelogenous leukaemia (cml) in the chronic phase.  chronic, accelerated or blast phase cml with resistance or intolerance to prior therapy including imatinib.  ph+ acute lymphoblastic leukaemia (all) and lymphoid blast cml with resistance or intolerance to prior therapy. dasatinib accordpharma is indicated for the treatment of paediatric patients with: newly diagnosed ph+ cml in chronic phase (ph+ cml-cp) or ph+ cml-cp resistant or intolerant to prior therapy including imatinib.  newly diagnosed ph+ all in combination with chemotherapy.

Fampridine Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

fampridine accord

accord healthcare s.l.u. - fampridine - Множествена склероза - Други нервна система препарати, - fampridine accord is indicated for the improvement of walking in adult patients with multiple sclerosis with walking disability (edss 4-7).

Sunitinib Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sunitinib accord

accord healthcare s.l.u. - сунитиниб - gastrointestinal stromal tumors; carcinoma, renal cell; neuroendocrine tumors - Антинеопластични средства - gastrointestinal stromal tumour (gist)sunitinib accord is indicated for the treatment of unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumour (gist) in adults after failure of imatinib treatment due to resistance or intolerance. metastatic renal cell carcinoma (mrcc)sunitinib accord is indicated for the treatment of advanced/metastatic renal cell carcinoma (mrcc) in adults. pancreatic neuroendocrine tumours (pnet)sunitinib accord is indicated for the treatment of unresectable or metastatic, well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumours (pnet) with disease progression in adults.

Eptifibatide Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

eptifibatide accord

accord healthcare s.l.u. - ептифибатид - Инфаркт на миокарда - Антитромботични агенти - Ептифибатид accord е предназначено за използване с Ацетилсалицилова киселина и unfractionated хепарин. Ламифибана Акорд е показан за профилактика на ранен инфаркт на миокарда при възрастни пациенти с нестабилна ангина и не-q-инфарктом на миокарда, с последния епизод на болка в гръдния кош възниква в рамките на 24 часа электрокардиограммой (ЕКГ), промени и/или повишени нива на кардиоспецифических ензими. Пациентите най-вероятно, за да се възползват от Ламифибана лечение съгласието на тези с висок риск от развитие на инфаркт на миокарда в рамките на първите 3-4 дни след появата на остри симптоми на ангина пекторис, включително, например, са тези, които могат да преминат в началото на ЧТКА (перкутанна Транслюминальная коронарна ангиопластика).

Pramipexole Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pramipexole accord

accord healthcare s.l.u. - прамипексол дихидрохлорид монохидрат - parkinson disease; restless legs syndrome - Антипаркинсонови лекарства - pramipexole accord е показан при възрастни за лечение на признаците и симптомите на идиопатична болест на parkinson, самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, i. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край-на-доза или "on-off" флуктуации).

Entecavir Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

entecavir accord

accord healthcare s.l.u. - Энтекавир - Хепатит В, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Энтекавир Акорд е показан за лечение на хроничен вируса на хепатит В (hbv-инфекция) при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб и признаци на активна вирусна репликация, постоянно повишено ниво на аланинаминотрансферазы (alt) и гистологических признаци на активно възпаление и/или фиброза. декомпенсированные заболявания на черния дроб . Като компенсированные и декомпенсированные заболявания на черния дроб, този индекс се базира на данни от клинични проучвания при наивни пациенти нуклеозидов с положителен резултат на теста за hbeag и hbeag-отрицателен hbv-инфекция. По отношение на пациентите с рефрактерен на ламивудин хепатит В. Энтекавир accord също така е показан за лечение на хронична hbv-инфекция в нуклеозидов наивен педиатрични пациенти от 2 до.

Posaconazole Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

posaconazole accord

accord healthcare s.l.u. - позаконазол - Гъбички - Антимикотици за системна употреба - Позаконазол Акорд е показан за употреба за лечение на следните гъбични инфекции при възрастни:инвазивен аспергиллез при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или итраконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;fusarium при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или при пациенти, които имат непоносимост амфотерицин В, chromoblastomycosis и мицетома при пациенти с болестта, рефрактерного до итраконазолу или при пациенти с непоносимост итраконазола;Кокцидиомикоз при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину в Итраконазол или Флуконазол или при пациенти с непоносимост към тези лекарства. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Позаконазол accord също така е показан за профилактика на инвазивни гъбични инфекции при следните пациенти: при пациенти, лекувани с ремисия-индукционна химиотерапия при остър миелолейкозе (ОМЛ) или миелодиспластическ

Aripiprazole Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole accord

accord healthcare s.l.u. - арипипразол - schizophrenia; bipolar disorder - Психолептиков, - aripiprazole accord е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години. Арипипразол споразумение е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол съгласие е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при юноши на възраст от 13 години и по-възрастни.

Capecitabine Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine accord

accord healthcare s.l.u. - капецитабин - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Антинеопластични средства - Капецитабин accord е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на рак на дебелото черво стадий-iii (dukes' етап-c). Капецитабин съгласие е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин съгласие е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Акорд капецитабином в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин споразумение също е посочено като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.