Pramipexole Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прамипексол дихидрохлорид монохидрат

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

N04BC05

INN (Международно Name):

pramipexole

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Parkinson Disease; Restless Legs Syndrome

Терапевтични показания:

Pramipexole Accord е показан при възрастни за лечение на признаците и симптомите на идиопатична болест на Parkinson, самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, i. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край-на-доза или "on-off" флуктуации).

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-09-29

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРАМИПЕКСОЛ ACCORD 0,088 MG ТАБЛЕТКИ
ПРАМИПЕКСОЛ ACCORD 0,18 MG ТАБЛЕТКИ
ПРАМИПЕКСОЛ ACCORD 0,35 MG ТАБЛЕТКИ
ПРАМИПЕКСОЛ ACCORD 0,7 MG ТАБЛЕТКИ
ПРАМИПЕКСОЛ ACCORD 1,1 MG ТАБЛЕТКИ
Прамипексол (Pramipexole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Прамипексол Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прамипексол Accord
3.
Как да приемате Прамипексол Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Прамипексол Accord 0,088 mg таблетки
Прамипексол Accord 0,18 mg таблетки
Прамипексол Accord 0,35 mg таблетки
Прамипексол Accord 0,7 mg таблетки
Прамипексол Accord 1,1 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Прамипексол Accord 0,088 mg таблетка
Всяка таблетка съдържа 0,125 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,088 mg
прамипексол (pramipexole).
Прамипексол Accord 0,18 mg таблетка
Всяка таблеткa съдържа 0,25 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate_)_, еквивалентен на 0,18 mg
прамипексол (pramipexole).
Прамипексол Accord 0,35 mg таблетка
Всяка таблетка съдържа 0,5 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,35 mg
прамипексол (pramipexole).
Прамипексол Accord 0,7 mg таблетка
Всяка таблетка съдържа 1,0 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,7 mg
прамипексол (pramipexole).
Прамипексол Accord 1,1 mg таблетка
Всяка таблетка съдържа 1,5 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 1,1 mg
пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-03-2024
Листовка Листовка чешки 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-03-2024
Листовка Листовка датски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-03-2024
Листовка Листовка немски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-03-2024
Листовка Листовка естонски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-03-2024
Листовка Листовка гръцки 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-03-2024
Листовка Листовка английски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-09-2016
Листовка Листовка френски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-03-2024
Листовка Листовка италиански 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-09-2016
Листовка Листовка латвийски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-09-2016
Листовка Листовка литовски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-03-2024
Листовка Листовка унгарски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-03-2024
Листовка Листовка малтийски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-09-2016
Листовка Листовка полски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-03-2024
Листовка Листовка португалски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-09-2016
Листовка Листовка румънски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-03-2024
Листовка Листовка словашки 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-03-2024
Листовка Листовка словенски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-09-2016
Листовка Листовка фински 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-03-2024
Листовка Листовка шведски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-03-2024
Листовка Листовка норвежки 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-03-2024
Листовка Листовка исландски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-03-2024
Листовка Листовка хърватски 11-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите