Lacosamide Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лакозамид

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

N03AX18

INN (Международно Name):

lacosamide

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Lacosamide Accord is indicated as monotherapy in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalisation in adults, adolescents and children from 4 years of age with epilepsy. Lacosamide Accord is indicated as adjunctive therapy•         in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalisation in adults, adolescents and children from 4 years of age with epilepsy. •         in the treatment of primary generalised tonic-clonic seizures in adults, adolescents and children from 4 years of age with idiopathic generalised epilepsy.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-09-18

Листовка

                101
Б. ЛИСТОВКА
102
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЛАКОЗАМИД ACCORD 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ЛАКОЗАМИД ACCORD 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ЛАКОЗАМИД ACCORD 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ЛАКОЗАМИД ACCORD 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лакозамид (lacosamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Лакозамид Accord и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете,
преди да приемете Лакозамид Accord
3.
Как да приемате Лакозамид Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Лакозамид Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна инфо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Лакозамид Accord 50 mg филмирани таблетки
Лакозамид Accord 100 mg филмирани таблетки
Лакозамид Accord 150 mg филмирани таблетки
Лакозамид Accord 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Лакозамид Accord 50 mg филмирани таблетки
Една филмирана таблетка съдържа 50 mg
лакозамид (lacosamide).
Лакозамид Accord 100 mg филмирани таблетки
Една филмирана таблетка съдържа 100 mg
лакозамид (lacosamide).
Лакозамид Accord 150 mg филмирани таблетки
Една филмирана таблетка съдържа 150 mg
лакозамид (lacosamide).
Лакозамид Accord 200 mg филмирани таблетки
Една филмирана таблетка съдържа 200 mg
лакозамид (lacosamide).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
50 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа
0,105 mg лецитин (соев).
100 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа
0,210 mg лецитин (соев).
150 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа
0,315 mg лецитин (соев).
200 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа
0,420 mg лецитин (соев).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Лакозамид Accord 50 mg филмирани таблетки
Розови, овални, с приблизителен размер
10,3 x 4,8 mm, обвити таблетки с вдлъбнато
релеф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-11-2022
Листовка Листовка чешки 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-11-2022
Листовка Листовка датски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-11-2022
Листовка Листовка немски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-11-2022
Листовка Листовка естонски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-11-2022
Листовка Листовка гръцки 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-11-2022
Листовка Листовка английски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-09-2017
Листовка Листовка френски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-11-2022
Листовка Листовка италиански 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-09-2017
Листовка Листовка латвийски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-09-2017
Листовка Листовка литовски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-11-2022
Листовка Листовка унгарски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-11-2022
Листовка Листовка малтийски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-09-2017
Листовка Листовка полски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-11-2022
Листовка Листовка португалски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-09-2017
Листовка Листовка румънски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-11-2022
Листовка Листовка словашки 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-11-2022
Листовка Листовка словенски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-09-2017
Листовка Листовка фински 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-11-2022
Листовка Листовка шведски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-11-2022
Листовка Листовка норвежки 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-11-2022
Листовка Листовка исландски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-11-2022
Листовка Листовка хърватски 30-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите