Rapiscan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rapiscan

ge healthcare as  - регаденозон - Миокардиална перфузия - Сърдечна терапия - Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Компанията rapiscan е селективен коронарный вазодилататор за използване като фармакологичен стрес-представител радионуклидная визуализация перфузия на миокарда (ВПМ) при възрастни пациенти, които не могат да се подлагат на адекватно физическо натоварване.

Eptifibatide Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

eptifibatide accord

accord healthcare s.l.u. - ептифибатид - Инфаркт на миокарда - Антитромботични агенти - Ептифибатид accord е предназначено за използване с Ацетилсалицилова киселина и unfractionated хепарин. Ламифибана Акорд е показан за профилактика на ранен инфаркт на миокарда при възрастни пациенти с нестабилна ангина и не-q-инфарктом на миокарда, с последния епизод на болка в гръдния кош възниква в рамките на 24 часа электрокардиограммой (ЕКГ), промени и/или повишени нива на кардиоспецифических ензими. Пациентите най-вероятно, за да се възползват от Ламифибана лечение съгласието на тези с висок риск от развитие на инфаркт на миокарда в рамките на първите 3-4 дни след появата на остри симптоми на ангина пекторис, включително, например, са тези, които могат да преминат в началото на ЧТКА (перкутанна Транслюминальная коронарна ангиопластика).

Integrilin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

integrilin

glaxosmithkline (ireland) limited - ептифибатид - angina, unstable; myocardial infarction - Антитромботични агенти - integrilin е предназначен за употреба с ацетилсалицилова киселина и нефракциониран хепарин. integrilin е показан за профилактика на ранен инфаркт на миокарда при пациенти с нестабилна ангина и не-q-инфарктом на миокарда с последния епизод на болка в гръдния кош възниква в рамките на 24 часа с промените на ЕКГ и / или повишени нива на кардиоспецифических ензими. Пациентите най-вероятно, за да се възползват от лечение integrilin и тези с висок риск от развитие на инфаркт на миокарда в рамките на първите 3-4 дни след появата на остри симптоми на ангина пекторис, включително, например, са тези, които могат да преминат в началото на перкутанна транслюминальная коронарна ангиопластика (ЧТКА).

Oncaspar Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

oncaspar

les laboratoires servier - пегаспаргаза - Прекурсорна клетъчна лимфобластна левкемия-лимфом - Антинеопластични средства - oncaspar е посочено като компонент на antineoplastic комбинирана терапия в острата лимфобластна левкемия (всички) при педиатрични пациенти от раждането до 18 години и възрастни пациенти.

Kentera (previously Oxybutynin Nicobrand) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kentera (previously oxybutynin nicobrand)

teva b.v.  - оксибутинин - Инконтиненция на урината, настоявай - urologicals - Симптоматично лечение на нуждата от инконтиненция и / или повишена честота и спешност на урината, които могат да възникнат при възрастни пациенти с нестабилен пикочен мехур.