Clopidogrel ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrogen sulfate)

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome; Peripheral Vascular Diseases; Stroke

Терапевтични показания:

Secondary prevention of atherothrombotic events Clopidogrel is indicated in:Adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-02-18

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Клопидогрел ratiopharm 75 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)
_ _
(като хидрогенсулфат).
Помощно вещество
с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 59,05 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлорозови до розови филмирани
таблетки с форма на капсула, с
вдлъбнато релефно
означение “93” от едната страна и
“7314”от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Клопидогрел ratiopharm 75 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)
_ _
(като хидрогенсулфат).
Помощно вещество
с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 59,05 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлорозови до розови филмирани
таблетки с форма на капсула, с
вдлъбнато релефно
означение “93” от едната страна и
“7314”от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-03-2024
Листовка Листовка чешки 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-03-2024
Листовка Листовка датски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-03-2024
Листовка Листовка немски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-03-2024
Листовка Листовка естонски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-03-2024
Листовка Листовка гръцки 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-03-2024
Листовка Листовка английски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-03-2015
Листовка Листовка френски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-03-2024
Листовка Листовка италиански 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-03-2015
Листовка Листовка латвийски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-03-2015
Листовка Листовка литовски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-03-2024
Листовка Листовка унгарски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-03-2024
Листовка Листовка малтийски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-03-2015
Листовка Листовка полски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-03-2024
Листовка Листовка португалски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-03-2015
Листовка Листовка румънски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-03-2024
Листовка Листовка словашки 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-03-2024
Листовка Листовка словенски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-03-2015
Листовка Листовка фински 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-03-2024
Листовка Листовка шведски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-03-2024
Листовка Листовка норвежки 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-03-2024
Листовка Листовка исландски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-03-2024
Листовка Листовка хърватски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите