Clopidogrel ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел хидрогенсулфат

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Агенти антитромботическое,

Терапевтична област:

Инфаркт На Миокарда, Остър Коронарный Синдром, Заболяване На Периферните Съдове, Мозъчен Инсулт

Терапевтични показания:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кърв

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-02-17

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
КЛОПИДОГРЕЛ RATIOPHARM 75 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (clopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, включително неописани в тази
листовка
нежелани реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Клопидогрел ratiopharm
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Клопидогрел ratiopharm
3.
Как да приемате Клопидогрел ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Клопидогрел ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛОПИДОГРЕЛ RATIOPHARM
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Клопидогрел ratiopharm съдържа
клопидогрел и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Клопидогрел ratiopharm 75 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)
_ _
(като хидрогенсулфат).
Помощно вещество
с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 59,05 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлорозови до розови филмирани
таблетки с форма на капсула, с
вдлъбнато релефно
означение “93” от едната страна и
“7314”от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-11-2019
Листовка Листовка чешки 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-11-2019
Листовка Листовка датски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-11-2019
Листовка Листовка немски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-11-2019
Листовка Листовка естонски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-11-2019
Листовка Листовка гръцки 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-11-2019
Листовка Листовка английски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-03-2015
Листовка Листовка френски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-11-2019
Листовка Листовка италиански 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-03-2015
Листовка Листовка латвийски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-03-2015
Листовка Листовка литовски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-11-2019
Листовка Листовка унгарски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-11-2019
Листовка Листовка малтийски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-03-2015
Листовка Листовка полски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-11-2019
Листовка Листовка португалски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-03-2015
Листовка Листовка румънски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-11-2019
Листовка Листовка словашки 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-11-2019
Листовка Листовка словенски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-11-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-03-2015
Листовка Листовка фински 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-11-2019
Листовка Листовка шведски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-11-2019
Листовка Листовка норвежки 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-11-2019
Листовка Листовка исландски 19-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-11-2019
Листовка Листовка хърватски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-08-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите