Integrilin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ептифибатид

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

B01AC16

INN (Международно Name):

eptifibatide

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Angina, Unstable; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Integrilin е предназначен за употреба с ацетилсалицилова киселина и нефракциониран хепарин. Integrilin е показан за профилактика на ранен инфаркт на миокарда при пациенти с нестабилна ангина и не-Q-инфарктом на миокарда с последния епизод на болка в гръдния кош възниква в рамките на 24 часа с промените на ЕКГ и / или повишени нива на кардиоспецифических ензими. Пациентите най-вероятно, за да се възползват от лечение Integrilin и тези с висок риск от развитие на инфаркт на миокарда в рамките на първите 3-4 дни след появата на остри симптоми на ангина пекторис, включително, например, са тези, които могат да преминат в началото на перкутанна транслюминальная коронарна ангиопластика (ЧТКА).

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-07-01

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
INTEGRILIN 0,75 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ептифибатид (eptifibatide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
болничен фармацевт
или медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции,уведомете Вашия
лекар или болничен
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Integrilin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Integrilin
3.
Как да използвате Integrilin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Integrilin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INTEGRILIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Integrilin е инхибитор на агрегацията на
тромбоцитите. Това означава, че той
предпазва от
образуване на кръвни съсиреци.
Използва се при възрастни с признаци
на тежка коронарна недостатъчност
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
INTEGRILIN 0,75 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml инфузионен разтвор съдържа 0,75
mg ептифибатид (eptifibatidе).
Един флакон от 100 ml инфузионен разтвор
съдържа 75 mg ептифибатид.
Помощни вещества с известно действие
Съдържа 161 mg натрий на флакон от 100 ml.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор.
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
INTEGRILIN е предназначен за приложение с
ацетилсалицилова киселина и
нефракциониран
хепарин.
INTEGRILIN е показан за профилактика на
ранен миокарден инфаркт при възрастни
с
нестабилна стенокардия или миокарден
инфаркт без Q-зъбец, при които
последният епизод на
гръдна болка е наблюдаван в рамките на
последните 24 часа и при които има
промени в
електрокардиограмата (ЕКГ) и/или
повишени стойности на сърдечните
ензими.
Пациентите, при които е най-вероятно
лечението с INTEGRILIN да бъде от полза, са
тези с
висок риск за развитие на инфаркт на
миокарда в рамките на първите 3-4 дни
след поява на
симптомите на остра стенокардия,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-03-2022
Листовка Листовка чешки 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-03-2022
Листовка Листовка датски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-03-2022
Листовка Листовка немски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-03-2022
Листовка Листовка естонски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-03-2022
Листовка Листовка гръцки 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-03-2022
Листовка Листовка английски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-09-2009
Листовка Листовка френски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-03-2022
Листовка Листовка италиански 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-09-2009
Листовка Листовка латвийски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-09-2009
Листовка Листовка литовски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-03-2022
Листовка Листовка унгарски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-03-2022
Листовка Листовка малтийски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-09-2009
Листовка Листовка нидерландски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-09-2009
Листовка Листовка полски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-03-2022
Листовка Листовка португалски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-09-2009
Листовка Листовка румънски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-03-2022
Листовка Листовка словашки 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-03-2022
Листовка Листовка словенски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-09-2009
Листовка Листовка фински 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-03-2022
Листовка Листовка шведски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-03-2022
Листовка Листовка норвежки 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-03-2022
Листовка Листовка исландски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-03-2022
Листовка Листовка хърватски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите