Kentera (previously Oxybutynin Nicobrand)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оксибутинин

Предлага се от:

Teva B.V. 

АТС код:

G04BD04

INN (Международно Name):

oxybutynin

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Инконтиненция на урината, настоявай

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на нуждата от инконтиненция и / или повишена честота и спешност на урината, които могат да възникнат при възрастни пациенти с нестабилен пикочен мехур.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-06-15

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KENTERA 3,9 MG/24 ЧАСА ТРАНСДЕРМАЛЕН ПЛАСТИР
оксибутинин (oxybutynin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Kentera и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Kentera
3.
Как да използвате Kentera
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Kentera
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KENTERA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Kentera се използва при възрастни за
контролиране симптомите на
инконтиненция при позиви
за у
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kentera 3,9 mg/24 часа трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки трансдермален пластир съдържа 36
mg оксибутинин (oxybutynin). Повърхността на
пластира е 39 cm
2
, освобождаваща номинално количество
3,9 mg оксибутинин за 24 часа.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Трансдермален пластир
Пластирът представлява прозрачна
пластмаса с адхезивна основа,
защитена от предпазно
покритие, което трябва да се отстрани
преди поставяне.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на
инконтиненция при позив за уриниране
и/или увеличена честота на
уриниране и позиви за уриниране, както
може да се случи при възрастни
пациенти с нестабилен
пикочен мехур.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е един
трансдермален пластир 3,9 mg, поставян
два пъти седмично (на
всеки 3 до 4 дни).
_Старческа възраст _
Въз основа на опита от клиничните
изпитвания се смята, че при тази
популация пациенти не се
налага коригиране на дозата. Въпреки
това Kentera трябва да се използва с
пов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-06-2023
Листовка Листовка чешки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-06-2023
Листовка Листовка датски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-06-2023
Листовка Листовка немски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-06-2023
Листовка Листовка естонски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-06-2023
Листовка Листовка гръцки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-06-2023
Листовка Листовка английски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-09-2011
Листовка Листовка френски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-06-2023
Листовка Листовка италиански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-09-2011
Листовка Листовка латвийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-09-2011
Листовка Листовка литовски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-06-2023
Листовка Листовка унгарски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-06-2023
Листовка Листовка малтийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-09-2011
Листовка Листовка нидерландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-09-2011
Листовка Листовка полски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-06-2023
Листовка Листовка португалски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-09-2011
Листовка Листовка румънски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-06-2023
Листовка Листовка словашки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-06-2023
Листовка Листовка словенски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-09-2011
Листовка Листовка фински 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-06-2023
Листовка Листовка шведски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-06-2023
Листовка Листовка норвежки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-06-2023
Листовка Листовка исландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-06-2023
Листовка Листовка хърватски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите