Eptifibatide Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ептифибатид

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

B01AC16

INN (Международно Name):

eptifibatide

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Инфаркт на миокарда

Терапевтични показания:

Ептифибатид Accord е предназначено за използване с Ацетилсалицилова киселина и unfractionated хепарин. Ламифибана Акорд е показан за профилактика на ранен инфаркт на миокарда при възрастни пациенти с нестабилна ангина и не-Q-инфарктом на миокарда, с последния епизод на болка в гръдния кош възниква в рамките на 24 часа электрокардиограммой (ЕКГ), промени и/или повишени нива на кардиоспецифических ензими. Пациентите най-вероятно, за да се възползват от Ламифибана лечение съгласието на тези с висок риск от развитие на инфаркт на миокарда в рамките на първите 3-4 дни след появата на остри симптоми на ангина пекторис, включително, например, са тези, които могат да преминат в началото на ЧТКА (перкутанна Транслюминальная коронарна ангиопластика).

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-01-11

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЕПТИФИБАТИД ACCORD 0,75 MG/ML ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ептифибатид (eptifibatide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
болничен фармацевт
или медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции,уведомете Вашия лекар,
болничен фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ептифибатид Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ептифибатид Accord
3.
Как да използвате Ептифибатид Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ептифибатид Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕПТИФИБАТИД ACCORD И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ептифибатид Accord е инхибитор на
агрегацията на тромбоцитите. Това
означава, че той
предпазва от образуване на кръвни
съсиреци.
Използва се при въз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ептифибатид Accord 0,75 mg/ml инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml инфузионен разтвор съдържа 0,75
mg ептифибатид (eptifibatidе).
Един флакон от 100 ml инфузионен разтвор
съдържа 75 mg ептифибатид.
Помощно вещество с известно действие:
Всеки флакон съдържа 172 mg (7,5 mmol) натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ептифибатид Accord е предназначен за
приложение с ацетилсалицилова
киселина и
нефракциониран хепарин.
Ептифибатид Accord е показан за
профилактика на ранен миокарден
инфаркт при възрастни
с нестабилна стенокардия или
миокарден инфаркт без Q-зъбец, при
които последният епизод
на гръдна болка е наблюдаван в рамките
на последните 24 часа и при които има
промени в
електрокардиограмата (ЕКГ) и/или
повишени стойности на сърдечните
ензими.
Пациентите, при които е най-вероятно
лечението с Ептифибатид Accord да бъде от
полза, са
тези с висок риск за развитие на
инфаркт на миокарда в рамките на
първите 3-4 дни сл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-04-2023
Листовка Листовка чешки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-04-2023
Листовка Листовка датски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-04-2023
Листовка Листовка немски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-04-2023
Листовка Листовка естонски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-04-2023
Листовка Листовка гръцки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-04-2023
Листовка Листовка английски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-01-2016
Листовка Листовка френски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-04-2023
Листовка Листовка италиански 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-01-2016
Листовка Листовка латвийски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-01-2016
Листовка Листовка литовски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-04-2023
Листовка Листовка унгарски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-04-2023
Листовка Листовка малтийски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-01-2016
Листовка Листовка нидерландски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-01-2016
Листовка Листовка полски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-04-2023
Листовка Листовка португалски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-01-2016
Листовка Листовка румънски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-04-2023
Листовка Листовка словашки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-04-2023
Листовка Листовка словенски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-01-2016
Листовка Листовка фински 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-04-2023
Листовка Листовка шведски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-04-2023
Листовка Листовка норвежки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-04-2023
Листовка Листовка исландски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-04-2023
Листовка Листовка хърватски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-01-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите