Ryzodeg

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин аспарт, инсулин degludec

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AD06

INN (Международно Name):

insulin degludec, insulin aspart

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 2 години.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-01-21

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RYZODEG 100 ЕДИНИЦИ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
70% инсулин деглудек / 30% инсулин аспарт
(70% insulin degludec / 30% insulin aspart)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Ryzodeg и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ryzodeg
3.
Как да използвате Ryzodeg
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ryzodeg
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 100 единици инсулин
деглудек/инсулин аспарт (insulin degludec/insulin
aspart)* в съотношение 70/30 (еквивалентно
на 2,56 mg инсулин деглудек и 1,05 mg инсулин
аспарт).
Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Една предварително напълнена писалка
съдържа 300 единици инсулин
деглудек/инсулин
аспарт в 3 ml разтвор.
Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
Един патрон съдържа 300 единици инсулин
деглудек/инсулин аспарт в 3 ml разтвор.
*Произведен в
_Saccharomyces cerevisiae_
по рекомбинантна ДНК технология
_._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Инжекционен разтвор (FlexTouch).
Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
Инжекционен разтвор (Penfill).
Бистър, безцветен, неутрален разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на захарен диабет при
възрастн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-09-2021
Листовка Листовка чешки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-09-2021
Листовка Листовка датски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-09-2021
Листовка Листовка немски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-09-2021
Листовка Листовка естонски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-09-2021
Листовка Листовка гръцки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-09-2021
Листовка Листовка английски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-08-2016
Листовка Листовка френски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-09-2021
Листовка Листовка италиански 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-08-2016
Листовка Листовка латвийски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-08-2016
Листовка Листовка литовски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-09-2021
Листовка Листовка унгарски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-09-2021
Листовка Листовка малтийски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-08-2016
Листовка Листовка нидерландски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-08-2016
Листовка Листовка полски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-09-2021
Листовка Листовка португалски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-08-2016
Листовка Листовка румънски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-09-2021
Листовка Листовка словашки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-09-2021
Листовка Листовка словенски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-08-2016
Листовка Листовка фински 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-09-2021
Листовка Листовка шведски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-09-2021
Листовка Листовка норвежки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-09-2021
Листовка Листовка исландски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-09-2021
Листовка Листовка хърватски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-08-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите