Rixubis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Nonacog gamma

Предлага се от:

Baxalta Innovations GmbH

АТС код:

B02BD04

INN (Международно Name):

nonacog gamma

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия Б

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (дефицит на вроден дефицит на фактор IX).

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-12-19

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RIXUBIS 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
RIXUBIS 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
RIXUBIS 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
RIXUBIS 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
RIXUBIS 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
нонаког гама (рекомбинантен човешки
коагулационен фактор IX)
(nonacog gamma (recombinant coagulation factor IX))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява RIXUBIS и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
RIXUBIS 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
RIXUBIS 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
RIXUBIS 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
RIXUBIS 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
RIXUBIS 3000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
RIXUBIS 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Номиналното съдържание на един флакон
е 250 IU нонаког гама (рекомбинантен
човешки
коагулационен фактор IX) (nonacog gamma
(recombinant coagulation factor IX)) (рДНК),
съответстващо на концентрация 50 IU/ml
след реконституиране в 5 ml
разтворител.
RIXUBIS 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Номиналното съдържание на един флакон
е 500 IU нонаког гама (рекомбинантен
човешки
коагулационен фактор IX) (nonacog gamma
(recombinant coagulation factor IX)) (рДНК),
съответстващо на концентрация 100 IU/ml
след реконституиране в 5 ml
разтворител.
RIXUBIS 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Номиналното съдържание на един флакон
е 1000 IU нонаког гама (рекомбинантен
човешки
коагулационен фактор IX) (nonacog gamma
(recombinant coagulation factor IX)) (рДНК),
съответстващо на концент
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-09-2022
Листовка Листовка чешки 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-09-2022
Листовка Листовка датски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-09-2022
Листовка Листовка немски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-09-2022
Листовка Листовка естонски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-09-2022
Листовка Листовка гръцки 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-09-2022
Листовка Листовка английски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-02-2015
Листовка Листовка френски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-09-2022
Листовка Листовка италиански 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-02-2015
Листовка Листовка латвийски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-02-2015
Листовка Листовка литовски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-09-2022
Листовка Листовка унгарски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-09-2022
Листовка Листовка малтийски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-02-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-02-2015
Листовка Листовка полски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-09-2022
Листовка Листовка португалски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-02-2015
Листовка Листовка румънски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-09-2022
Листовка Листовка словашки 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-09-2022
Листовка Листовка словенски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-02-2015
Листовка Листовка фински 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-09-2022
Листовка Листовка шведски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-09-2022
Листовка Листовка норвежки 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-09-2022
Листовка Листовка исландски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-09-2022
Листовка Листовка хърватски 26-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-02-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите