Rixubis

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
11-02-2022
Активна съставка:
nonacog гама
Предлага се от:
Baxalta Innovations GmbH
АТС код:
B02BD04
INN (Международно Name):
nonacog gamma
Терапевтична група:
Antihemorrhagics,
Терапевтична област:
Хемофилия Б
Терапевтични показания:
Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (дефицит на вроден дефицит на фактор IX).
Каталог на резюме:
Revision: 9
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003771
Дата Оторизация:
2014-12-19
EMEA код:
EMEA/H/C/003771

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 11-02-2022
Листовка Листовка
чешки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 11-02-2022
Листовка Листовка
датски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 11-02-2022
Листовка Листовка
немски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 11-02-2022
Листовка Листовка
естонски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 11-02-2022
Листовка Листовка
гръцки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 11-02-2022
Листовка Листовка
английски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 10-02-2015
Листовка Листовка
френски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 11-02-2022
Листовка Листовка
италиански 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 10-02-2015
Листовка Листовка
латвийски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 10-02-2015
Листовка Листовка
литовски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 11-02-2022
Листовка Листовка
унгарски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 11-02-2022
Листовка Листовка
малтийски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 10-02-2015
Листовка Листовка
нидерландски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 10-02-2015
Листовка Листовка
полски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 11-02-2022
Листовка Листовка
португалски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 10-02-2015
Листовка Листовка
румънски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 11-02-2022
Листовка Листовка
словашки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 11-02-2022
Листовка Листовка
словенски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 10-02-2015
Листовка Листовка
фински 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 11-02-2022
Листовка Листовка
шведски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 11-02-2022
Листовка Листовка
норвежки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 11-02-2022
Листовка Листовка
исландски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 11-02-2022
Листовка Листовка
хърватски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 10-02-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

RIXUBIS 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

RIXUBIS 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

RIXUBIS 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

RIXUBIS 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

RIXUBIS 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

нонаког гама (рекомбинантен човешки коагулационен фактор IX)

(nonacog gamma (recombinant coagulation factor IX))

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява RIXUBIS и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате RIXUBIS

Как да използвате RIXUBIS

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате RIXUBIS

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява RIXUBIS и за какво се използва

RIXUBIS съдържа активното вещество нонаког гама и представлява коагулационен фактор IX.

Фактор IX е естествена съставка на човешката кръв, необходима за ефективното

кръвосъсирване. RIXUBIS се използва при пациенти с хемофилия B (болест на Кристмас –

наследствено нарушение на кръвосъсирването, причинено от недостиг на фактор IX).

Лекарството действа, като заменя липсващия фактор IX, за да може кръвта на пациентите да се

съсирва.

RIXUBIS се използва за лечение и предотвратяване на кървенето при пациенти с хемофилия B,

при всички възрастови групи.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате RIXUBIS

Не използвайте RIXUBIS

ако сте алергични към нонаког гама или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако сте алергични към протеин на хамстер.

Предупреждения и предпазни мерки

При употребата на RIXUBIS са възможни реакции на свръхчувствителност от алергичен тип.

Незабавно спрете инфузията си и се свържете с Вашия лекар или потърсете спешна медицинска

помощ, ако усетите ранни признаци на свръхчувствителност/алергични реакции, като копривна

треска, обрив, стягане в гърдите, хрипове, ниско кръвно налягане, или анафилаксия (тежка

алергична реакция, която може да причини затруднено преглъщане и/или дишане, зачервяване

или подуване на лицето и/или ръцете). Може да е необходимо лекарят да Ви приложи

незабавно лечение за тези реакции. Вашият лекар може също да Ви направи кръвни

изследвания, за да провери дали развивате антитела (инхибитори), неутрализиращи

активността на лекарството, тъй като развитието на инхибитори може да бъде успоредно

с развитието на алергична реакция. Пациентите, които са развили инхибитори на фактор IX,

може да са изложени на повишен риск от анафилаксия по време на бъдещо лечение

с фактор IX.

Консултирайте се незабавно с лекаря си, ако кървенето Ви не спре според очакванията или, ако

значително увеличите употребата на RIXUBIS, за да контролирате дадено кървене. Лекарят

ще Ви направи изследване на кръвта, за да провери дали развивате антитела (инхибитори),

неутрализиращи активността (инхибитори) на RIXUBIS. Рискът от развитие на инхибитори

е най-голям при пациенти, които преди това не са били лекувани със заместващо фактор IX

лекарство, или в ранните фази на лечението, т.е. при малки деца.

Производството на фактор IX в организма се контролира от гена за този фактор. При

пациентите, които имат определени мутации на този ген, като голяма делеция, е по-вероятно да

развият инхибитори на фактор IX и алергична реакция в началото на лечението с концентрат

на фактор IX. Затова, ако при Вас е известно наличието на такава мутация, лекарят ще Ви

наблюдава по-стриктно за признаци на алергична реакция.

Ако страдате от чернодробно или сърдечно заболяване, или ако наскоро сте претърпели голяма

операция, моля, уведомете лекаря си, защото съществува повишен риск от усложнения при

съсирването на кръвта (коагулацията).

Съобщава се за бъбречни нарушения (нефротичен синдром), след високи дози фактор IX при

пациенти с хемофилия B, които имат инхибитори на фактор IX и анамнеза за алергични

реакции.

Когато е възможно, моля, записвайте името и партидния номер на продукта при всяко

използване на RIXUBIS (например в дневника си), за да следите кои продукти и партиди сте

използвали.

Други лекарства и RIXUBIS

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемете други лекарства. Не са известни взаимодействия на RIXUBIS с други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Хемофилия B се среща

много рядко при жени.

Шофиране и работа с машини

RIXUBIS не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

RIXUBIS съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий. Въпреки това, в зависимост от телесното Ви тегло и дозировка

на RIXUBIS, може да получите повече от един флакон. Това трябва да се има предвид, ако сте

на диета с контролиран прием на натрий.

3.

Как да използвате RIXUBIS

Лечението с RIXUBIS ще бъде започнато от лекар с опит в грижите за пациенти с хемофилия B.

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Попитайте Вашия

лекар, ако не сте сигурни в нещо.

Вашият лекар ще определи дозата RIXUBIS, която ще приемате. Дозата и продължителността

ще зависят от степента на недостиг на фактор IX, мястото и силата на кървенето, клиничното

състояние, възрастта Ви и това, колко бързо организмът Ви изразходва фактор IX, което ще

трябва редовно да се проверява.

RIXUBIS се прилага от лекар или медицинска сестра чрез интравенозна (i.v.) инфузия, след

разтваряне на праха в предоставения разтворител. Вие или някой друг също можете да

прилагате RIXUBIS чрез инжектиране, но само след подходящо обучение.

Разтваряне и прилагане

За разтваряне използвайте само разтворителя и устройството за разтваряне (BAXJECT II),

предоставени в опаковката.

За прилагане е необходимо използването на спринцовка с луер лок накрайник.

Не използвайте устройството BAXJECT II, ако опаковката или хартиеното покритие,

запазващи стерилността, са повредени или целостта им е нарушена.

Разтваряне

Прилагайте асептична техника

Ако продуктът се съхранява в хладилник, извадете флаконите с праха RIXUBIS

и с разтворителя и ги оставете да достигнат стайна температура (между 15°C и 30°C).

Измийте добре ръцете си със сапун и топла вода.

Отстранете капачките от флаконите с праха и разтворителя.

Почистете запушалките с тампони, напоени със спирт. Поставете флаконите върху равна

чиста повърхност.

Отворете опаковката на устройството BAXJECT II, като отлепите хартиеното покритие,

без да докосвате вътрешността (фиг. a). Не изваждайте устройството от опаковката.

Обърнете опаковката и вкарайте чистия пластмасов шип през запушалката на

разтворителя. Хванете опаковката за ръбовете и я издърпайте от BAXJECT II (фиг. b).

Не сваляйте синята капачка от устройството BAXJECT II.

Така както BAXJECT II е закрепено към флакона с разтворителя, обърнете системата

така, че флаконът да е отгоре на устройството. Вкарайте белия пластмасов шип през

запушалката на RIXUBIS. Вакуумът ще изтегли разтворителя във флакона с RIXUBIS

(фиг. c).

Леко завъртете флакона между дланите си до пълно разтваряне на веществото. Продуктът

се разтваря бързо (до 2 минути). Уверете се, че RIXUBIS е напълно разтворен, тъй като

в противен случай през филтъра на устройството няма да премине цялото количество

разтвор. Преди прилагане разтвореният лекарствен продукт трябва да се огледа за твърди

частици или за промяна на цвета. Разтворът трябва да е бистър или леко опалесцентен.

Не използвайте разтвор, който е мътен или има утайка.

Фиг. a

Фиг. б

Фиг. в

След приготвяне не поставяйте разтвора в хладилник.

Използвайте веднага.

Прилагане

Прилагайте асептична техника

Отстранете синята капачка от BAXJECT II. Не засмуквайте въздух в спринцовката.

Свържете спринцовката с BAXJECT II (фиг. г).

Обърнете системата (флаконът с приготвения разтвор трябва да е отгоре). Изтеглете

приготвения разтвор в спринцовката, като бавно издърпате назад буталото (фиг. д).

Отделете спринцовката.

Прикрепете игла тип бътърфлай към системата. Инжектирайте интравенозно. Разтворът

трябва да се прилага бавно, с комфортна за пациента скорост, която да не

превишава 10 ml в минута.

Фиг. г

Фиг. д

Когато е възможно, моля, записвайте името и партидния номер на продукта при всяко

използване на RIXUBIS (например в дневника си), за да следите кои продукти и партиди сте

използвали.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Ако сте използвали повече от необходимата доза RIXUBIS

Винаги използвайте RIXUBIS точно както Ви е казал Вашият лекар. Попитайте Вашия лекар,

ако не сте сигурни в нещо. Ако сте инжектирали повече от препоръчителната доза RIXUBIS,

уведомете лекаря си възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да използвате RIXUBIS

Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете със следващата

инжекция по график и според указанията на лекаря си.

Ако сте спрели употребата на RIXUBIS

Не спирайте употребата на RIXUBIS, без да се консултирате с лекаря си.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

При употребата на RIXUBIS са възможни реакции на свръхчувствителност от алергичен тип.

Тези реакции могат да включват усещане за парене и боцкане на мястото на приложение,

тръпки, горещи вълни, летаргия, безпокойство, изтръпване, копривна треска, сърбеж и обрив,

ниско кръвно налягане, ускорен пулс, стягане в гърдите, хрипове, оток на гърлото, анафилаксия

(тежка алергична реакция), главоболие, гадене и повръщане. Моля, свържете се незабавно

с лекаря си, ако усетите такива признаци. Може да е необходимо той да Ви приложи незабавно

лечение за тези реакции (вижте точка 2 „Предупреждения и предпазни мерки“).

При RIXUBIS са наблюдавани следните нежелани реакции:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациента)

промяна във вкуса;

болка в крайниците.

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка на честотата)

алергични реакции (свръхчувствителност).

При този продукт не са наблюдавани проблеми вследствие на засилено кръвосъсирване (случаи

на тромбоемболия), но такива могат да възникнат при всеки продукт, съдържащи фактор IX.

Те могат да включват сърдечен инфаркт или съсиреци във вените или в белия дроб.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате RIXUBIS

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

и етикета на флакона след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява под 30°C.

Да не се замразява.

Използвайте приготвения разтвор веднага.

Не използвайте RIXUBIS, ако разтворът не е бистър и безцветен.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа RIXUBIS

Активното вещество е нонаког гама (рекомбинантен човешки коагулационен фактор IX).

Номиналното съдържание на всеки флакон е 250, 500, 1000, 2000 или 3000 IU,

съответстващо на концентрация 50, 100, 200, 400 или 600 IU/ml след разтваряне в 5 ml

разтворител.

Другите съставки в праха са захароза, манитол, натриев хлорид, калциев хлорид,

L-хистидин и полисорбат 80.

Флакон с разтворител: 5 ml стерилизирана вода за инжекции.

Как изглежда RIXUBIS и какво съдържа опаковката

RIXUBIS се предлага като прах и разтворител за инжекционен разтвор.

Съдържанието на опаковката е:

един флакон RIXUBIS 250, 500, 1000, 2000 или 3000 IU прах в стъклен флакон с гумена

запушалка;

един флакон 5 ml стерилизирана вода за инжекции в стъклен флакон с гумена запушалка;

едно BAXJECT II (устройство за разтваряне без игла).

Притежател на разрешението за употреба

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Виена

Австрия

тел.: +800 66838470

Имейл: medinfoEMEA@shire.com

Производител

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Белгия

Дата на последно преразглеждане на листовката .

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Проследяване на лечението

По време на лечението е препоръчително да се установяват по подходящ начин нивата на

фактор IX, за да се определи дозата, която ще се прилага и честотата на повтарящите се

инфузии. Отговорът към фактор IX може да е различен при отделните пациенти, което да

показва различен полуживот и нарастване на активността. Може да е необходимо дозата,

определена въз основа на телесното тегло, да се коригира при пациенти с поднормено или

наднормено тегло. Особено в случаите на голяма хирургична интервенция е наложително

стриктно да се наблюдава заместителната терапия чрез коагулационен анализ (активност на

фактор IX в плазмата).

За да се осигури достигане на желаното ниво на активност на фактор IX в плазмата, се

препоръчва внимателно проследяване на тази активност с помощта на подходящ тест за

активност на фактор IX, и при необходимост – извършване на съответни корекции на дозата и

честотата на повтарящите се инфузии. Когато се използва in vitro едноетапен коагулационен

тест, базиран на тромбопластиновото време (aPTT), за определяне на активността на фактор IX

в кръвни проби на пациенти, резултатите могат значително да се повлияят както от типа на

aPTT реагента, така и от референтния стандарт, използван в изследването. Това е особено

важно при промяна на лабораторията и/или използваните в изследването реагенти.

Дозировка

Дозата и продължителността на заместителната терапия зависят от тежестта на дефицита на

фактор IX, от мястото и степента на кървенето и от клиничното състояние, възрастта

и фармакокинетичните параметри на фактор IX на пациента, като постепенно възстановяване

на активността и полуживот.

Броят единици на приложения фактор IX е изразен в международни единици (IU), съгласно

настоящия стандарт на СЗО за продуктите с фактор IX. Активността на фактор IX в плазмата

е изразена в проценти (спрямо нормалната човешка плазма) или в международни единици

(съгласно Международния стандарт за фактор IX в плазмата).

Една международна единица активност на фактор IX е еквивалентна на количеството фактор IX

в един ml нормална човешка плазма.

Възрастна популация

Лечение при необходимост:

Изчисляването на необходимата доза фактор IX се основава на емпиричното наблюдение,

че 1 международна единица фактор IX на kg телесно тегло повишава активността на фактор IX

в плазмата с 0,9 IU/dl (в диапазон от 0,5 до 1,4 IU/dl) или с 0,9% спрямо нормалната активност

при пациенти на възраст 12 и повече години (за повече информация вж.точка 5.2).

Необходимата доза се определя по следната формула:

Необходими

единици

телесно тегло (kg)

желано повишаване

на фактор IX

(%) или (IU/dl)

реципрочна стойност на

наблюдаваното

възстановяване (dl/kg)

За нарастване на активността с 0,9 IU/dl на IU/kg дозата се изчислява по следния начин:

Необходими

единици

телесно тегло (kg)

желано повишаване

на фактор IX

(%) или (IU/dl)

1,1 dl/kg

Количеството, което се прилага, и честотата на приложение трябва винаги да са ориентирани

към клиничната ефективност в отделния случай.

В случай на следните хеморагични събития, активността на фактор IX не трябва да спада под

даденото ниво на активност в плазмата (в % от нормалното или в IU/dl) за съответния период.

Може да се използва следната таблица за насоки при дозирането при случаи на кървене

и хирургични операции:

Тежест на

кръвоизлива/вид

хирургична процедура

Необходимо ниво на

фактор IX (%) или (IU/dl)

Честота на прилагане

(часове)/продължителност

на лечението (дни)

Кръвоизлив

Ранна хемартроза,

кървене в мускулите или

устата

По-обширна хемартроза,

кървене в мускулите или

хематом

Животозастрашаващи

кръвоизливи

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Повтаряйте прилагането на

всеки 24 часа. Поне 1 ден,

до преминаване на случая на

кървене, съдейки по болката, или

до излекуване.

Повтаряйте прилагането на

всеки 24 часа в продължение на

3 – 4 дни или по-дълго,

до преминаване на болката

и острото инвалидизиране.

Повтаряйте прилагането на

всеки 8 до 24 часа до преминаване

на опасността.

Операция

Малка операция,

включително екстракция

на зъб

30 – 60

На всеки 24 часа, поне 1 ден,

до излекуване.

Голяма операция

80 – 100

(пред- и следоперативно)

Повтаряйте прилагането на

всеки 8 до 24 часа до

задоволително заздравяване на

раната, след което проведете

лечение поне още 7 дни за

поддържане на активността на

фактор IX на ниво от 30% до 60%

(IU/dl).

Особено важно е внимателното проследяване на заместителната терапия в случаи на голяма

операция или животозастрашаващи кръвоизливи.

Профилактика

За дългосрочна профилактика на кървене при пациенти с тежка хемофилия B обичайните дози

са от 40 до 60 IU фактор IX на килограм телесно тегло на интервали от 3 до 4 дни при пациенти

на възраст 12 и повече години. В някои случаи може да са необходими по-кратки интервали на

прилагане или по-големи дози в зависимост от фармакокинетиката, възрастта, хемофилния

фенотип и физическата активност на отделния пациент.

Продължителна инфузия

Не прилагайте RIXUBIS чрез продължителна инфузия.

Педиатрична популация

Пациенти на 12 до 17 години:

Дозировката е една и съща при възрастни и при педиатричната популация от 12 до 17 години.

Пациенти под 12 години:

Лечение при необходимост

Изчисляването на необходимата доза фактор IX се основава на емпиричното наблюдение,

че 1 международна единица (IU) фактор IX на kg телесно тегло повишава активността на

фактор IX в плазмата с 0,7 IU/dl (в диапазон от 0,31 до 1,0 IU/dl) или с 0,7% спрямо нормалната

активност при пациенти на възраст под 12 години (за допълнителна информация вж. точка 5.2).

Необходимата дозировка се определя по следната формула:

Пациенти под 12 години:

Необходими

единици

телесно тегло (kg)

желано повишаване

на фактор IX

(%) или (IU/dl)

реципрочна стойност на

наблюдаваното

възстановяване (dl/kg)

За нарастване на активността с 0,7 IU/dl на IU/kg дозата се изчислява по следния начин:

Необходими

единици

телесно тегло (kg)

желано повишаване

на фактор IX

(%) или (IU/dl)

1,4 dl/kg

Може да се използва същата таблица като при възрастни за насоки при дозирането, при случаи

на кървене и операции (вж. по-горе).

Профилактика:

Препоръчителният дозов диапазон при педиатрични пациенти под 12 години е

от 40 до 80 IU/kg на интервали от 3 до 4 дни. В някои случаи може да са необходими по-кратки

интервали на прилагане или по-големи дози в зависимост от фармакокинетиката, възрастта,

хемофилния фенотип и физическата активност на отделния пациент.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

RIXUBIS 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

RIXUBIS 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

RIXUBIS 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

RIXUBIS 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

RIXUBIS 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

RIXUBIS 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Номиналното съдържание на един флакон е 250 IU нонаког гама (рекомбинантен човешки

коагулационен фактор IX) (nonacog gamma (recombinant coagulation factor IX)) (рДНК),

съответстващо на концентрация 50 IU/ml след реконституиране в 5 ml разтворител.

RIXUBIS 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Номиналното съдържание на един флакон е 500 IU нонаког гама (рекомбинантен човешки

коагулационен фактор IX) (nonacog gamma (recombinant coagulation factor IX)) (рДНК),

съответстващо на концентрация 100 IU/ml след реконституиране в 5 ml разтворител.

RIXUBIS 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Номиналното съдържание на един флакон е 1000 IU нонаког гама (рекомбинантен човешки

коагулационен фактор IX) (nonacog gamma (recombinant coagulation factor IX)) (рДНК),

съответстващо на концентрация 200 IU/ml след реконституиране в 5 ml разтворител.

RIXUBIS 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Номиналното съдържание на един флакон е 2000 IU нонаког гама (рекомбинантен човешки

коагулационен фактор IX) (nonacog gamma (recombinant coagulation factor IX)) (рДНК),

съответстващо на концентрация 400 IU/ml след реконституиране в 5 ml разтворител.

RIXUBIS 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Номиналното съдържание на един флакон е 3000 IU нонаког гама (рекомбинантен човешки

коагулационен фактор IX) (nonacog gamma (recombinant coagulation factor IX)) (рДНК),

съответстващо на концентрация 600 IU/ml след реконституиране в 5 ml разтворител.

Активността (IU) се определя с едноетапен коагулационен тест по Европейската фармакопея.

Специфичната активност на RIXUBIS е приблизително 200-390 IU/mg протеин.

Нонаког гама (рекомбинантен коагулационен фактор IX) е едноверижен пречистен

гликопротеин от 415 аминокиселини. Получава се по рекомбинантна ДНК технология в

клетъчна линия от яйчник на китайски хамстер (CHO).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие:

Един флакон съдържа 19 mg натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Прахът има бял или почти бял цвят. Разтворителят е бистър и безцветен.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия B (вроден дефицит на

фактор IX).

RIXUBIS е показан при пациенти от всички възрастови групи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Терапията трябва да се провежда под наблюдението на лекар с опит в лечението на хемофилия.

Проследяване на лечението

По време на лечението е препоръчително да се установяват по подходящ начин нивата на

фактор IX, за да се определи дозата, която ще се прилага и честотата на повтарящите се

инфузии. Отговорът към фактор IX може да е различен при отделните пациенти, което да

показва различен полуживот и нарастване на активността. Може да е необходимо дозата,

определена въз основа на телесното тегло, да се коригира при пациенти с поднормено или

наднормено тегло. Особено в случаите на голяма хирургична интервенция е наложително

стриктно да се наблюдава заместителната терапия чрез коагулационен анализ (активност на

фактор IX в плазмата).

За да се осигури достигане на желаното ниво на активност на фактор IX в плазмата, се

препоръчва внимателно проследяване на тази активност с помощта на подходящ тест за

активност на фактор IX, и при необходимост – извършване на съответни корекции на дозата и

честотата на повтарящите се инфузии. Когато се използва in vitro едноетапен коагулационен

тест, базиран на тромбопластиновото време (aPTT), за определяне на активността на фактор IX

в кръвни проби на пациенти, резултатите могат значително да се повлияят както от типа на

aPTT реагента, така и от референтния стандарт, използван в изследването. Това е особено

важно при промяна на лабораторията и/или използваните в изследването реагенти.

Дозировка

Дозата и продължителността на заместителната терапия зависят от тежестта на дефицита на

фактор IX, от мястото и степента на кървенето и от клиничното състояние, възрастта

и фармакокинетичните параметри на фактор IX на пациента, като постепенно възстановяване

на активността и полуживот.

Броят единици на приложения фактор IX е изразен в международни единици (IU), съгласно

настоящия стандарт на СЗО за продуктите с фактор IX. Активността на фактор IX в плазмата

е изразена в проценти (спрямо нормалната човешка плазма) или в международни единици

(съгласно Международния стандарт за фактор IX в плазмата).

Една международна единица активност на фактор IX е еквивалентна на количеството фактор IX

в един ml нормална човешка плазма.

Възрастна популация

Лечение при необходимост:

Изчисляването на необходимата доза фактор IX се основава на емпиричното наблюдение,

че 1 международна единица фактор IX на kg телесно тегло повишава активността на фактор IX

в плазмата с 0,9 IU/dl (в диапазон от 0,5 до 1,4 IU/dl) или с 0,9% спрямо нормалната активност

при пациенти на възраст 12 и повече години (за повече информация вж.точка 5.2).

Необходимата доза се определя по следната формула:

Необходими

единици

телесно тегло (kg)

желано повишаване

на фактор IX

(%) или (IU/dl)

реципрочна стойност на

наблюдаваното

възстановяване (dl/kg)

За нарастване на активността с 0,9 IU/dl на IU/kg дозата се изчислява по следния начин:

Необходими

единици

телесно тегло (kg)

желано повишаване

на фактор IX

(%) или (IU/dl)

1,1 dl/kg

Количеството, което се прилага, и честотата на приложение трябва винаги да са ориентирани

към клиничната ефективност в отделния случай.

В случай на следните хеморагични събития, активността на фактор IX не трябва да спада под

даденото ниво на активност в плазмата (в % от нормалното или в IU/dl) за съответния период.

Може да се използва следната таблица за насоки при дозирането при случаи на кървене

и хирургични операции:

Тежест на

кръвоизлива/вид

хирургична процедура

Необходимо ниво на

фактор IX (%) или (IU/dl)

Честота на прилагане

(часове)/продължителност

на лечението (дни)

Кръвоизлив

Ранна хемартроза,

кървене в мускулите или

устата

По-обширна хемартроза,

кървене в мускулите или

хематом

Животозастрашаващи

кръвоизливи

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Повтаряйте прилагането на

всеки 24 часа. Поне 1 ден,

до преминаване на случая на

кървене, съдейки по болката, или

до излекуване.

Повтаряйте прилагането на

всеки 24 часа в продължение на

3 – 4 дни или по-дълго,

до преминаване на болката

и острото инвалидизиране.

Повтаряйте прилагането на

всеки 8 до 24 часа до преминаване

на опасността.

Операция

Малка операция,

включително екстракция

на зъб

30 – 60

На всеки 24 часа, поне 1 ден,

до излекуване.

Голяма операция

80 – 100

(пред- и следоперативно)

Повтаряйте прилагането на

всеки 8 до 24 часа до

задоволително заздравяване на

раната, след което проведете

лечение поне още 7 дни за

поддържане на активността на

фактор IX на ниво от 30% до 60%

(IU/dl).

Особено важно е внимателното проследяване на заместителната терапия в случаи на голяма

операция или животозастрашаващи кръвоизливи.

Профилактика

За дългосрочна профилактика на кървене при пациенти с тежка хемофилия B обичайните дози

са от 40 до 60 IU фактор IX на килограм телесно тегло на интервали от 3 до 4 дни при пациенти

на възраст 12 и повече години. В някои случаи може да са необходими по-кратки интервали на

прилагане или по-големи дози в зависимост от фармакокинетиката, възрастта, хемофилния

фенотип и физическата активност на отделния пациент.

Продължителна инфузия

Не прилагайте RIXUBIS чрез продължителна инфузия.

Педиатрична популация

Пациенти на 12 до 17 години:

Дозировката е една и съща при възрастни и при педиатричната популация от 12 до 17 години.

Пациенти под 12 години:

Лечение при необходимост

Изчисляването на необходимата доза фактор IX се основава на емпиричното наблюдение,

че 1 международна единица фактор IX на kg телесно тегло повишава активността на фактор IX

в плазмата с 0,7 IU/dl (в диапазон от 0,31 до 1,0 IU/dl) или с 0,7% спрямо нормалната активност

при пациенти на възраст под 12 години (за допълнителна информация вж. точка 5.2).

Необходимата дозировка се определя по следната формула:

Пациенти под 12 години

Необходими

единици

телесно тегло (kg)

желано повишаване

на фактор IX

(%) или (IU/dl)

реципрочна стойност на

наблюдаваното

възстановяване (dl/kg)

За нарастване на активността с 0,7 IU/dl на IU/kg дозата се изчислява по следния начин:

Необходими

единици

телесно тегло (kg)

желано повишаване

на фактор IX

(%) или (IU/dl)

1,4 dl/kg

Може да се използва същата таблица като при възрастни за насоки при дозирането, при случаи

на кървене и операции (вж. по-горе).

Профилактика

Препоръчителният дозов диапазон при педиатрични пациенти под 12 години е

от 40 до 80 IU/kg на интервали от 3 до 4 дни. В някои случаи може да са необходими по-кратки

интервали на прилагане или по-големи дози в зависимост от фармакокинетиката, възрастта,

хемофилния фенотип и физическата активност на отделния пациент.

Начин на приложение

Интравенозно приложение.

В случай на самостоятелно прилагане или прилагане от болногледач е необходимо съответно

обучение.

RIXUBIS трябва да се прилага със скорост, осигуряваща комфорт на пациента,

до максимум 10 ml/min.

След разтваряне, разтворът е бистър, безцветен, не съдържа чужди частици и има pH

от 6,8 до 7,2. Осмолалитетът е по-висок от 240 m osmol/kg.

За указания относно реконституирането на лекарствения продукт преди приложение вижте

точка 6.6.

Този продукт трябва да се използва само с пластмасови спринцовки с луер-лок накрайник.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Известни алергични реакции към протеин на хамстер.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Свръхчувствителност

При RIXUBIS се съобщават реакции на свръхчувствителност от алергичен тип. Продуктът

съдържа следи от протеин на хамстер. Ако възникнат симптоми на свръхчивствителност,

пациентът или болногледачът му трябва да бъде посъветван незабавно да преустанови

употребата на лекарствения продукт и да се свърже с лекаря си. Пациентите трябва да бъдат

информирани за ранните признаци на реакциите на свръхчувствителност, включващи копривна

треска, генерализирана уртикария, стягане в областта на гърдите, хрипове, хипотония

и анафилаксия.

Рискът е по-голям по време на ранните фази на начална експозиция на концентрати на фактор

IX при нелекувани преди това пациенти, в частност при такива с високорискови генетични

мутации. В литературата има съобщения, показващи връзка между възникването на инхибитор

на фактор IX и алергични реакции, в частност при пациенти с високорискова генетична

мутация. Следователно трябва да бъде изследвано наличието на инхибитор при пациентите

с алергични реакции.

В случай на шок трябва да се приложи стандартното за него медицинско лечение.

Инхибитори

При повторно лечение с продукти, съдържащи човешки коагулационен фактор IX (рДНК),

пациентите трябва да се проследяват за развитие на неутрализиращи антитела (инхибитори),

които трябва да се изразят в единици Бетезда (BU) с помощта на подходящо биологично

изследване.

В литературата има съобщения, показващи корелация между образуването на инхибитор на

фактор IX и проявата на алергични реакции. Следователно трябва да бъде изследвано

наличието на инхибитор при пациентите с алергични реакции. Трябва да се отбележи,

че пациентите с инхибитори на фактор IX, може да са изложени на повишен риск от

анафилаксия, при повторно прилагане на фактор IX.

Поради риска от алергични реакции към концентрати на фактор IX, първоначалните

приложения на фактор IX трябва да се извършват – съгласно преценката на лекуващия лекар –

под медицинско наблюдение, при което може да се осигури подходяща медицинска помощ за

овладяване на алергични реакции.

Нефротичен синдром

Съобщава се за нефротичен синдром след опит за индуциране на имунен толеранс при

пациенти с хемофилия B, които имат инхибитори на фактор IX.

Тромбоемболизъм

Поради потенциалния риск от тромботични усложнения, трябва да се предприеме клинично

наблюдение за ранни признаци на тромботична и консумативна коагулопатия с подходящо

биологично изследване, когато този продукт се прилага на пациенти с чернодробно заболяване,

пациенти в следоперативен период, новородени и пациенти с риск от тромботични феномени

или ДИК. Във всяка от тези ситуации трябва да се преценят ползите от лечение с RIXUBIS

спрямо риска от тези усложнения.

Сърдечносъдови събития

При пациенти със съществуващи сърдечносъдови рискове, заместителната терапия с FIX може

да ги увеличи.

Усложнения, свързани с катетъра

Ако е необходимо да се използва устройство за централен венозен достъп (CVAD), трябва да се

вземат предвид свързаните с него усложнения, включително локални инфекции, бактериемия

и тромбоза в областта на катетъра.

Съображения, свързани с помощните вещества

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий. В зависимост от телесното тегло и дозировката на RIXUBIS,

пациентите може да получат повече от един флакон. Това трябва да се има предвид, ако

пациентът е на диета с контролиран прием на натрий.

Старческа възраст

Клиничните проучвания с RIXUBIS не включват участници на възраст 65 и повече години.

Не е известно дали те реагират различно от по-младите пациенти. Както при всички пациенти,

изборът на доза за тези в старческа възраст трябва да е индивидуален.

Педиатрична популация

Изброените предупреждения и предпазни мерки се отнасят както за възрастни, така и за деца.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са съобщени взаимодействия на продукти, съдържащи човешки коагулационен фактор IX

(рДНК), с други лекарствени продукти.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на фактор IX при бременни жени. Не са

провеждани проучвания с фактор IX по отношение на репродукцията при животни.

Фактор IX трябва да се използва по време на бременност и кърмене, само ако има категорична

необходимост.

Кърмене

Не е известно дали фактор IX/метаболитите се екскретират в кърмата.

Фертилитет

Няма информация за ефектите на фактор IX върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

RIXUBIS не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Кратко описание на профила за безопасност

Рядко са наблюдавани свръхчувствителност или алергични реакции (които могат да включват

ангиоедем, парене и боцкане на мястото на приложение, тръпки, горещи вълни, генерализирана

уртикария, главоболие, копривна треска, хипотония, летаргия, гадене, безпокойство,

тахикардия, стягане в гърдите, изтръпване, повръщане, хрипове), които в някои случаи могат да

прогресират до тежка анафилаксия (включително шок). В някои случаи тези реакции

прогресират до тежка анафилаксия, като възникването и е тясно свързано във времето

с развитието на инхибитори на фактор IX (вж. също 4.4).

Съобщава се за нефротичен синдром след опит за индуциране на имунен толеранс при

пациенти с хемофилия B, които имат инхибитори на фактор IX и анамнеза за алергични

реакции.

Много рядко е наблюдавано развитие на антитела към протеин на хамстер и свързани с това

реакции на свръхчувствителност.

Пациентите с хемофилия B могат да развият неутрализиращи антитела (инхибитори) към

фактор IX. Ако се развият такива инхибитори, състоянието се проявява като недостатъчен

клиничен отговор. В тези случаи е препоръчително да се свържете със специализиран център

по хемофилия.

Съществува потенциален риск от тромбоемболични случаи след прилагане на продукти

с фактор IX, като той е по-голям при препарати с ниска чистота. Използването на продукти

с фактор IX с ниска чистота се свързва със случаи на инфаркт на миокарда, дисеминирана

интраваскуларна коагулация, венозна тромбоза и белодробна емболия. Използването на фактор

IX с висока чистота рядко се свързва с такива нежелани реакции.

Табличен списък на нежеланите реакции

Клиничните проучвания с RIXUBIS включват 99 участници с поне една експозиция на

RIXUBIS, съобщаващи общо 5 нежелани реакции. Представената по-долу таблица съответства

на системо-органната класификация по MedDRA (SOC и ниво предпочитан термин).

Честотите са оценени съгласно следната конвенция: много чести (

1/10), чести (

1/100 до

<1/10), нечести (

1/1 000 до <1/100), редки (

1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000),

с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции се изброяват в низходящ

ред по отношение на тяхната сериозност.

Нежелани лекарствени реакции от клинични изпитвания и спонтанни съобщения

Стандартен системо-органен клас по

MedDRA

Нежелани реакции

Честота на пациент

Нарушения на имунната система

Свръхчувствителност

С неизвестна честота

Нарушения на нервната система

Дисгеузия

Чести

Нарушения на мускулно-скелетната

система и съединителната тъкан

Болка в крайниците

Чести

Нежеланата реакция е обяснена по-долу.

Описание на избрани нежелани реакции

Свръхчувствителност

Реакциите от алергичен тип се проявяват чрез диспнея, сърбеж, генерализирана уртикария

и обрив.

Педиатрична популация

Честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции при деца се очаква да бъдат същите като

при възрастни. Няма обаче данни за нелекувани преди това пациенти, тъй като в клиничните

проучвания са участвали само лекувани пациенти. Затова не е провеждано изследване на

имуногенността за развитие на инхибитори сред тази рискова популация.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Не са охарактеризирани ефектите на по-висока от препоръчваната доза RIXUBIS.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: антихеморагични средства, кръвен коагулационен фактор IX.

ATC код: B02BD04.

Механизъм на действие

RIXUBIS съдържа рекомбинантен коагулационен фактор IX (нонаког гама). Фактор IX е

едноверижен гликопротеин и молекулна маса около 68 000 далтона. Това е коагулационен

фактор, зависим от витамин K, и се синтезира в черния дроб. Фактор IX се активира от фактор

XIa при вътрешния път на коагулация и от фактор VII/комплекс на тъканния фактор при

външния път на коагулация. Активираният фактор IX заедно с активирания фактор VIII

активират фактор X. Активираният фактор X трансформира протромбина в тромбин. След това

тромбинът трансформира фибриногена във фибрин и се образува съсирек.

Фармакодинамични ефекти

Хемофилия B е свързано с пола наследствено нарушение на кръвосъсирването поради

намалени нива на фактор IX и води до обилно кървене в ставите, мускулите или вътрешните

органи – спонтанно или в резултат на случайна или хирургична травма. Чрез заместителна

терапия се повишават нивата на фактор IX в плазмата, при което се създава възможност

за временно коригиране на недостига на фактора и за предотвратяване на склонността към

кървене.

Клинична ефикасност и безопасност

Профилактика и контрол на кървенето при лекувани преди това пациенти на

възраст 12 и повече години

Ефикасността на RIXUBIS е оценена в отворена неконтролирана част от комбинирано

проучване фаза 1/3, при която общо 73 лекувани преди това (previously treated patients, PTP)

пациенти от мъжки пол на възраст между 12 и 59 години са получавали RIXUBIS за

профилактика и/или лечение на случаи на кървене при необходимост. Всички участници са

имали тежка (ниво на фактор IX <1%) или средно тежка (ниво на фактор IX ≤2%) хемофилия B.

Петдесет и девет PTP са получили RIXUBIS за профилактика. Петдесет и шест от тези PTP,

които са получавали RIXUBIS в продължение на поне 3 месеца, са били включени в оценката за

ефикасност при профилактика. Други 14 PTP са получавали RIXUBIS само за лечение на

случаи на кървене. Пациентите в кохортата за лечение „при необходимост” е трябвало да имат

поне 12 документирани случая на кървене, изискващи лечение, до 12 месеца преди

включването. Средната продължителност на лечението в кохортата „при необходимост”

е била 3,5±1,00 месеца (медиана 3,4 в диапазона от 1,2 до 5,1 месеца), а средната обща честота

на кървене на годишна база (annualised bleeding rate, ABR) е била 33,9±17,37 с медиана 27,0 в

диапазона от 12,9 до 73,1.

Медианната на ABR при профилактика с RIXUBIS при всички случаи на кървене е била 2,0,

при спонтанни случаи – 0,0, а при кървене в ставите – също 0,0. При 24 участници (42,9%) не е

имало никакви случаи на кървене.

Лекувани са общо 249 случая на кървене с RIXUBIS, от които 197 – кървене в ставите, а 52 –

кървене извън ставите (меки тъкани, мускули, телесни кухини, вътречерепни и др.).

От общо 249 случая на кървене 163 са били средни по тежест, 71 леки и 15 тежки. Лечението

е индивидуализирано въз основа на тежестта, причината и мястото на кървене. От 249 случая

на кървене, повечето (211; 84,7%) са лекувани с 1-2 инфузии. Хемостатичната ефикасност при

преустановяване на кървенето е оценена като отлична или добра при 96% от всички лекувани

случаи на кървене.

Профилактика и контрол на кървенето при PTP под 12 години:

Оценена ефикасността на RIXUBIS в комбинирано проучване фаза 2/3, при което общо 23 PTP

от мъжки пол на възраст между 1,8 и 11,8 години (медиана на възрастта 7,10 години),

от които 11 пациенти под 6 години, са получавали RIXUBIS за профилактика и контрол на

случаи на кървене. Всички участници са имали тежка (ниво на фактор IX <1%) или средно

тежка (ниво на фактор IX ≤2%) хемофилия B. Всичките 23 участника са преминали

профилактично лечение с RIXUBIS в продължение на поне 3 месеца и са били включени в

оценката за ефикасност при профилактика.

Медианната на ABR е била 2,0, при спонтанни случаи – 0,0, а при кървене в ставите – също 0,0.

Девет участници (39,1%) не са имали никакви случаи на кървене.

Общо 26 случая на кървене са лекувани с RIXUBIS, от които 23 са били поради

нараняване, 2 спонтанни и 1 с неизвестен произход. 19 случая на кървене са били извън ставите

(меки тъкани, мускули, телесни кухини, вътречерепни и др.), а 7 – в ставите, от които 1 кървене

е било в целева става. От всички 26 случая на кървене, 15 са били леки, 9 средни и 2 тежки.

Лечението е индивидуализирано въз основа на тежестта, причината и мястото на кървене.

Повечето (23; 88,5%) са лекувани с 1-2 инфузии. Хемостатичната ефикасност при

преустановяване на кървенето е оценена като отлична или добра при 96,2% от всички лекувани

случаи на кървене.

Периоперативно поведение:

Оценени са безопасността и ефикасността в периоперативни условия чрез проспективно,

отворено, неконтролирано, многоцентрово проучване фаза 3, сред PTP от мъжки пол с тежка

и средно тежка хемофилия B, приемащи RIXUBIS. Анализът на ефикасността по протокол

включва 37 операции, извършени при 27 пациенти на възраст между 17 и 57 години,

претърпели големи или малки хирургични, стоматологични или други инвазивни процедури.

Двадесет от процедурите са били големи операции, включително 13 ортопедични

и 3 стоматологични операции. 17 процедури, включително 10 екстракции на зъб, са счетени за

малки операции. На пациентите, претърпели големи операции, е трябвало да бъде направена

фармакокинетична (PK) оценка. Дозирането при всички пациенти се е основавало на

последното индивидуално възстановяване на активността. Препоръчителната първоначална

натоварваща доза RIXUBIS е трябвало да осигури по време на операцията поддържане на нива

на активност на фактор IX в диапазон 80-100% за големите операции и 30-60% – за малките.

RIXUBIS е прилаган чрез болус инфузия.

Хемостазата е поддържана в течение на цялото проучване.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с RIXUBIS сред нелекувани преди това пациенти за терапия

и профилактика на кървенето при хемофилия B (вж. точка 4.2 за информация относно употреба

в педиатрията).

Прочетете целия документ

EMA/663763/2014

EMEA/H/C/003771

Резюме на EPAR за обществено ползване

Rixubis

nonacog gamma

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Rixubis. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Rixubis.

За практическа информация относно употребата на Rixubis, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Rixubis и за какво се използва?

Rixubis е лекарство, което се използва за лечение и предотвратяване на кървенето при пациенти

с хемофилия B, наследствено нарушение на кръвосъсирването, причинено от недостиг на фактор

IX. Може да се използва при пациенти от всички възрасти и за краткосрочно или дългосрочно

приложение. Rixubis съдържа активното вещество нонаког гама (nonacog gamma).

Как се използва Rixubis?

Rixubis се отпуска по лекарско предписание и лечението следва да започне под наблюдението на

лекар с опит в лечението на хемофилия.

Rixubis се предлага под формата на прах и разтворител, които се смесват заедно, за да се получи

инжекционен разтвор за приложение във вена. Дозата и честотата на лечение зависят от

телесното тегло на пациента и от това, дали Rixubis се използва за лечение или за

предотвратяване на кървенето, както и от тежестта на хемофилията, степента и мястото на

кървене и възрастта и здравето на пациента. За повече информация вижте кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Пациентите или техните болногледачи могат да прилагат Rixubis самостоятелно в къщи, след като

бъдат подходящо обучени. За пълна информация вижте листовката.

Как действа Rixubis?

При пациентите с хемофилия B има недостиг на фактор IX, който е необходим на кръвта за

правилно съсирване. Такъв недостиг причинява проблеми с кръвосъсирването, например кървене

в ставите, мускулите или вътрешните органи. Активното вещество в Rixubis, нонаког гама,

представлява версия на човешкия фактор IX и помага на кръвта да се съсирва по същия начин.

Поради това Rixubis може да се използва вместо липсващия фактор IX, осигурявайки временен

контрол на нарушението на кръвосъсирването.

Нонаког гама не е извлечен от човешка кръв, а се произвежда по метод, наречен „рекомбинантна

ДНК технология“: от клетки на хамстер, в които е въведен ген (ДНК), който им позволява да

произвеждат човешкия фактор на кръвосъсирването.

Какви ползи от Rixubis са установени в проучванията?

Ползите от Rixubis при лечение и предотвратяване на случаи на кървене са показани в три

основни проучвания, обхващащи пациенти с тежка или умерено тежка хемофилия B. Нито едно

проучване не сравнява пряко ефективността на Rixubis с друго лекарство. Ефективността за

спиране на кървенето е измерена по стандартна скала, съгласно която „отличен“ означава пълно

облекчаване на болката и липса на признаци на кървене след една доза от лекарството, а

„добър“ означава облекчаване на болката и признаци на подобрение с една доза, въпреки че за

пълно възстановяване може да са необходими допълнителни дози.

В първото проучване, обхващащи 73 пациенти на възраст от 12 до 59 години, с Rixubis са

лекувани 249 случая на кървене. Ефектът от лечението за спиране на случаите на кървене е

оценен като отличен в 41% от случаите и добър в 55%. При предотвратяване на кървенето,

средната честота на кървене по време на лечение е 4,26 случая на кървене годишно в сравнение

с около 17 случая годишно преди включване в проучването. Второ проучване обхваща 23 деца на

възраст от почти 2 до почти 12 години, при които има 26 случая на кървене по време на

проучването: лечението на случаите на кървене е оценено като отлично в 50% от случаите и

добро в 46%, а средната честота на кървене намалява от 6,8 до 2,7 случая на кървене годишно. В

трето проучване Rixubis е приложен на 14 пациенти, подложени на хирургична интервенция.

Лечението с Rixubis поддържа кръвозагубата по време на операция до нива, очаквани при

пациентите без хемофилия B.

Оценката на тези проучвания показва също, че Rixubis се разпределя в организма по сходен

начин с друг разрешен за употреба продукт, съдържащ фактор IX.

Какви са рисковете, свързани с Rixubis?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Rixubis (които е възможно да засегнат не повече

от 1 на 10 души) са дисгеузия (нарушения във вкуса) и болка в крайниците. Рядко е възможно да

възникнат реакции на свръхчувствителност (алергични реакции), като те могат да включват

ангиоедем (подуване на подкожните тъкани), парене и боцкане на мястото на инжектиране,

тръпки, горещи вълни, сърбящ обрив, главоболие, копривна треска, хипотония (ниско кръвно

налягане), усещане за умора или безпокойство, гадене (позиви за повръщане) или повръщане,

тахикардия (сърцебиене), стягане в гърдите, хрипове и усещане за изтръпване. В някои случаи

реакциите стават тежки (анафилаксия) и могат да са свързани с опасни спадания на кръвното

Rixubis

EMA/663763/2014

Страница 2/3

налягане. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Rixubis,

вижте листовката.

Rixubis не трябва да се използва при пациенти, които са свръхчувствителни (алергични) към

нонаког гама или към някоя от останалите съставки, или при пациенти, за които е известно, че са

алергични към протеини от хамстер.

Защо Rixubis е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Rixubis са по-големи от рисковете, и препоръча Rixubis да бъде разрешен за употреба

в ЕС. Комитетът счита, че е показано, че Rixubis е ефективен за профилактика и лечение на

епизоди на кървене при възрастни и деца с хемофилия B, както и за безопасна хирургична

интервенция при такива пациенти. Профилът на безопасност се счита за приемлив, като

преобладават полезните ефекти.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Rixubis?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Rixubis се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Rixubis, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Rixubis:

На 19 декември 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Rixubis,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Rixubis може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Rixubis, прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 01-2015.

Rixubis

EMA/663763/2014

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация