Rivastigmine Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

антихолинестерази

Терапевтична област:

Dementia; Alzheimer Disease; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-04-17

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
81
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RIVASTIGMINE TEVA 1,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE TEVA 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE TEVA 4,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE TEVA 6 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
Ривастигмин (Rivastigmine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Rivastigmine Teva и за
какво се използва
2.
Преди да приемете Rivastigmine Teva
3.
Как да приемате Rivastigmine Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rivastigmine Teva
6.
Допълнителна информация.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIVASTIGMINE TEVA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Rivastigmine Teva е
ривастигмин.
Ри
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rivastigmine Teva 1,5 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа ривастигминов
хидрогентартарат (
_rivastigmine hydrogen tartrate_
), отговарящ
на 1,5 mg ривастигмин (
_rivastigmine_
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Бяло капаче с отпечатано “R” и бяло
тяло с отпечатано “1.5”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на лека до
умерено тежка деменция, дължаща се на
болестта на Alzheimer.
Симптоматично лечение на лека до
умерено тежка деменция при пациенти с
идиопатична болест на
Parkinson.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение: Лечението трябва да бъде
започнато и контролирано от лекар с
опит в диагностиката и
лечението на деменцията, свързана с
болестта на Alzheimer, или деменция,
свързана с болестта на
Parkinson. Диагнозата трябва да бъде
поставена в съответствие с актуалните
ръководства. Лечението
с ривастигмин трябва да бъде
започнато само ако е наличен
болногледач, който редовно да
наблюдава приема н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-09-2012
Листовка Листовка чешки 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-09-2012
Листовка Листовка датски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-09-2012
Листовка Листовка немски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-09-2012
Листовка Листовка естонски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-09-2012
Листовка Листовка гръцки 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-09-2012
Листовка Листовка английски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-09-2012
Листовка Листовка френски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-09-2012
Листовка Листовка италиански 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-09-2012
Листовка Листовка латвийски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-09-2012
Листовка Листовка литовски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-09-2012
Листовка Листовка унгарски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-09-2012
Листовка Листовка малтийски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-09-2012
Листовка Листовка нидерландски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-09-2012
Листовка Листовка полски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-09-2012
Листовка Листовка португалски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-09-2012
Листовка Листовка румънски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-09-2012
Листовка Листовка словашки 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-09-2012
Листовка Листовка словенски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-09-2012
Листовка Листовка фински 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-09-2012
Листовка Листовка шведски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-09-2012
Листовка Листовка норвежки 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-09-2012
Листовка Листовка исландски 27-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-09-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите