Rhiniseng

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER, recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin

Предлага се от:

Laboratorios Hipra S.A.

АТС код:

QI09AB04

INN (Международно Name):

inactivated vaccine to prevent progressive and non-progressive atrophic rhinitis in pigs

Терапевтична група:

Прасета (свинчета и свине майки)

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За пасивна защита на прасета чрез коластрата след активна имунизация свине и ремонтни прасета за намаляване на клинични признаци и лезии, прогресивен и непрогрессивный атрофическом рините, както и за намаляване на загубата на тегло, свързани с Бордетеллы-bronchiseptica и pasteurella-multocida инфекции в периода на угояване. Задача изследвания показват, че пасивен имунитет при свинете продължава до шест седмици, докато в клинични полеви тестове, за благотворното влияние на ваксинация (намаляване на носа загуби и в резултат на загуба на тегло) се наблюдават преди клане.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-09-15

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
RHINISENG инжекционна суспензия за
прасета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
RHINISENG инжекционна суспензия за
прасета.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивирани
_Bordetella bronchiseptica, _
щам 833CER: ................................... 9.8 BbCC(*)
Рекомбинантен токсин тип D на
_ Pasteurella multocida_
(PMTr): ................. ≥
_ _
1 MED
63
(**)
(*)
_Bordetella bronchiseptica _
брой клетки в log
10
.
(**) Ефективна доза при мишки 63:
ваксинацията на мишки с 0,2 ml от
5–кратно разредена
ваксина чрез подкожно инжектиране
предизвиква сероконверсия при
най-малко 63% от
животните.
АДЖУВАНТИ:
Гел на алуминиев хидроксид
....................................................................
6,4 mg (алуминий)
DEAE-декстран
Женшен
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Формалдехид
.................................................................................................................
0,8 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За пасивна защита на малки прасенца
посредством коластрата с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
RHINISENG инжекционна суспензия за
прасета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИИ:
Инактивирани
_Bordetella bronchiseptica, _
щам 833CER: ................................... 9.8 BbCC(*)
Рекомбинантен токсин тип D на
_ Pasteurella multocida_
(PMTr): ................. ≥
_ _
1 MED
63
(**)
(*)
_Bordetella bronchiseptica _
брой клетки в log
10
.
(**) Ефективна доза при мишки 63:
ваксинацията на мишки с 0,2 ml от
5–кратно разредена
ваксина чрез подкожно инжектиране
предизвиква сероконверсия при
най-малко 63% от
животните.
АДЖУВАНТИ:
Гел на алуминиев хидроксид
....................................................................
6,4 mg (алуминий)
DEAE-декстран
Женшен
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Формалдехид
.................................................................................................................
0,8 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бяла хомогенна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Свине (възрастни и млади женски).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За пасивна защита на малки прасенца
чрез коластрата след активна
имунизация н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-12-2018
Листовка Листовка чешки 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-12-2018
Листовка Листовка датски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-12-2018
Листовка Листовка немски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-12-2018
Листовка Листовка естонски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-12-2018
Листовка Листовка гръцки 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-12-2018
Листовка Листовка английски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-12-2018
Листовка Листовка италиански 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-12-2018
Листовка Листовка унгарски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-12-2018
Листовка Листовка малтийски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-12-2018
Листовка Листовка португалски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-12-2018
Листовка Листовка словашки 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-12-2018
Листовка Листовка словенски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-12-2018
Листовка Листовка шведски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-12-2018
Листовка Листовка норвежки 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-12-2018
Листовка Листовка исландски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-12-2018
Листовка Листовка хърватски 07-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-12-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите