Purevax FeLV

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вирус котешка левкемия рекомбинантен на канарчетата (vCP97)

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI06AD

INN (Международно Name):

vaccine against feline leukaemia

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

Активна имунизация на котки на възраст 8 седмици или повече срещу котешка левкемия за профилактика на персистираща виремия и клинични признаци на свързаното заболяване. Началото на имунитета е доказано 2 седмици след първоначалния ваксинационен курс. Продължителността на имунитета е една година след последната ваксинация.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-04-13

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
PUREVAX FELV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
F-69800 SAINT PRIEST
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax FeLV инжекционна суспензия.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml или 0.5 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
FeLV рекомбинантен Сanarypox вирус (vCP97) на
котешка левкемия ................ .≥ 10
7.2
CCID
50
1
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%)
Бистра, безцветна течност с наличие на
клетъчни остатъци в суспензията.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на котки на 8
седмична възраст или по-големи срещу
левкемия за
предпазване от персистираща виремия и
клинични признаци на заболяването.
Начало на имунитета: 2 седмици след
първия ваксинационен курс.
Продължителност на имунитета: 1 година
след последната ваксинация.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Временен малък (< 2 cm) от
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax FeLV инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН И СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml или 0.5 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
FeLV рекомбинантен Canarypox вирус (vCP97) на
котешка левкемия ................ .≥ 10
7.2
CCID
50
1
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бистра безцветна течност с наличие на
клетъчни остатъци в суспензията.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на котки на 8
седмична възраст или по-големи срещу
левкемия за
предпазване от персистираща виремия и
клинични признаци на заболяването.
Начало на имунитета: 2 седмици след
началния ваксинационен курс.
Продължителност на имунитета: 1 година
след последната ваксинация.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Да се ваксинират само здрави животни.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Сп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-08-2020
Листовка Листовка чешки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-08-2020
Листовка Листовка датски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-08-2020
Листовка Листовка немски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-08-2020
Листовка Листовка естонски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-08-2020
Листовка Листовка гръцки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-08-2020
Листовка Листовка английски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-03-2021
Листовка Листовка френски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-08-2020
Листовка Листовка италиански 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-03-2021
Листовка Листовка латвийски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-03-2021
Листовка Листовка литовски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-08-2020
Листовка Листовка унгарски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-08-2020
Листовка Листовка малтийски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-03-2021
Листовка Листовка полски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-08-2020
Листовка Листовка португалски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-03-2021
Листовка Листовка румънски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-08-2020
Листовка Листовка словашки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-08-2020
Листовка Листовка словенски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-03-2021
Листовка Листовка фински 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-08-2020
Листовка Листовка шведски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-08-2020
Листовка Листовка норвежки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-08-2020
Листовка Листовка исландски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-08-2020
Листовка Листовка хърватски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-03-2021

Преглед на историята на документите