Purevax FeLV

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
27-08-2020
Активна съставка:
вирус котешка левкемия рекомбинантен на канарчетата (vCP97)
Предлага се от:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
АТС код:
QI06AD
INN (Международно Name):
vaccine against feline leukaemia
Терапевтична група:
Котки
Терапевтична област:
Имуномодулатори за котки,на
Терапевтични показания:
Активна имунизация на котки на възраст 8 седмици или повече срещу котешка левкемия за профилактика на персистираща виремия и клинични признаци на свързаното заболяване. Началото на имунитета е доказано 2 седмици след първоначалния ваксинационен курс. Продължителността на имунитета е една година след последната ваксинация.
Каталог на резюме:
Revision: 12
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000056
Дата Оторизация:
2000-04-13
EMEA код:
EMEA/V/C/000056

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 27-08-2020
Листовка Листовка
чешки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 27-08-2020
Листовка Листовка
датски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 27-08-2020
Листовка Листовка
немски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 27-08-2020
Листовка Листовка
естонски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 27-08-2020
Листовка Листовка
гръцки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 27-08-2020
Листовка Листовка
английски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 05-03-2021
Листовка Листовка
френски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 27-08-2020
Листовка Листовка
италиански 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 05-03-2021
Листовка Листовка
латвийски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 05-03-2021
Листовка Листовка
литовски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 27-08-2020
Листовка Листовка
унгарски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 27-08-2020
Листовка Листовка
малтийски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 05-03-2021
Листовка Листовка
нидерландски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 05-03-2021
Листовка Листовка
полски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 27-08-2020
Листовка Листовка
португалски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 05-03-2021
Листовка Листовка
румънски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 27-08-2020
Листовка Листовка
словашки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 27-08-2020
Листовка Листовка
словенски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 05-03-2021
Листовка Листовка
фински 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 27-08-2020
Листовка Листовка
шведски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 27-08-2020
Листовка Листовка
норвежки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 27-08-2020
Листовка Листовка
исландски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 27-08-2020
Листовка Листовка
хърватски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 05-03-2021

Прочетете целия документ

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Purevax FeLV инжекционна суспензия

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

ГЕРМАНИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

ФРАНЦИЯ

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Purevax FeLV инжекционна суспензия.

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка доза от 1 ml или 0.5 ml съдържа:

Активна субстанция:

FeLV рекомбинантен Сanarypox вирус (vCP97) на котешка левкемия ................ .≥ 10

CCID

клетъчно културална инфекциозна доза 50%)

Бистра, безцветна течност с наличие на клетъчни остатъци в суспензията.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на котки на 8 седмична възраст или по-големи срещу левкемия за

предпазване от персистираща виремия и клинични признаци на заболяването.

Начало на имунитета: 2 седмици след първия ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета: 1 година след последната ваксинация.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Временен малък (< 2 cm) оток, който се резорбира за 1 до 4 седмици е наблюдаван много рядко

в мястото на инжектирането, по време на проучванията за безопасност и теренните проучвания.

Преходни летаргия и хипертермия са наблюдавани много често по време на проучванията за

безопасност и теренните проучвания, които обикновено продължават 1 ден, по изключение за

2 дни.

Анорексия и повръщане са наблюдавани много рядко по време на проучванията за безопасност

след пускането на продукта на пазара. В много редки случаи е наблюдавана реакция на

свръхчувствителност. Такива реакции могат да доведат до много по-тежки състояния

(анафилаксия). Ако се появят такива реакции се препоръчва дa се приложи подходящо лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно приложение.

Прилагане на 1 една доза от 1 ml или 0.5 ml от ваксината, (в зависимост от избраната

презентация, съгласно следната ваксинална схема.

Основна ваксинация:

първо инжектиране: след 8 седмична възраст,

второ инжектиране: 3 до 5 седмици по-късно.

Реваксинация:

всяка година

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се разклати добре преди употреба.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от светлина.

Да не се замразява.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката използвайте незабавно

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикета.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Препоръчва се преди ваксинация да се направи кръвен тест за установяване на наличието на

антигени на вируса на котешката левкемия.

Ваксинацията на котки, позитивни за котешка левкемия не е ефикасна.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Не се препоръчва прилагането по време на целия период от бременността и по време на

лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Налични са данни за безопасност и ефикасност, които сочат че тази ваксина може да бъде

смесвана с ваксини на Boehringer Ingelheim без аджувант (различни комбинации на котешки

вирусен ринотрахеит, калцивироза, панлевкопения и хламидиоза) и/или да бъде прилагана в

един и същи ден, но да не бъде смесвана с аджувантна ваксина на Boehringer Ingelheim срещу

бяс.

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции, освен тези посочени в т.”Неблагоприятни

реакции”.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на Boehringer Ingelheim без

аджувант (различни комбинации на котешки вирусен ринотрахеит, калцивироза,

панлевкопения и хламидиоза).

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ

ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат

за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ваксина срещу левкемия при котки.

Ваксиналният щам е рекомбинантен канарипокс вирус, експресиращ env и gag гените на FeLV-

A. При теренни условия, само подгрупа A е инфекциозна и имунизацията срещу подгрупа A

осигурява пълна протекция срещу A, B и C. След инокулиране, вирусът експресира защитни

протеини, но не се реплицира в котките. Като резултат, ваксината индуцира имунен статус

срещу вируса на котешката левкемия.

Пластмасова кутия съдържаща:

10, 20 или 50 х 1 ml ваксина или

10, 20 или 50 х 0.5 ml ваксина.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Purevax FeLV инжекционна суспензия

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН И СЪСТАВ

Всяка доза от 1 ml или 0.5 ml съдържа:

Активна субстанция:

FeLV рекомбинантен Canarypox вирус (vCP97) на котешка левкемия ................ .≥ 10

CCID

клетъчно културална инфекциозна доза 50%

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

Бистра безцветна течност с наличие на клетъчни остатъци в суспензията.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Котки.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Активна имунизация на котки на 8 седмична възраст или по-големи срещу левкемия за

предпазване от персистираща виремия и клинични признаци на заболяването.

Начало на имунитета: 2 седмици след началния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета: 1 година след последната ваксинация.

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави животни.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Препоръчва се преди ваксинация да се направи кръвен тест за установяване на наличието на

антигени срещу вируса на котешката левкемия.

Ваксинацията на котки, позитивни за вируса на котешката левкемия, не е ефикасна.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Временен малък (< 2 cm) оток, който се резорбира за 1 до 4 седмици е наблюдаван много рядко

в мястото на инжектирането, по време на проучванията за безопасност и теренните проучвания.

Преходни летаргия и хипертермия са наблюдавани много често по време на проучванията за

безопасност и теренните проучвания, които обикновено продължават 1 ден, по изключение за

2 дни.

Анорексия и повръщане са наблюдавани много рядко по време на проучванията за безопасност

след пускането на продукта на пазара. В много редки случаи е наблюдавана реакция на

свръхчувствителност. Такива реакции могат да доведат до много по-тежки състояния

(анафилаксия). Ако се появят такива реакции се препоръчва да се приложи подходящо лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Не се препоръчва прилагането му по време на целия период от бременността и по време на

лактация.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Налични са данни за безопасност и ефикасност, които доказват, че тази ваксина може да бъде

смесвана с ваксини на Boehringer Ingelheim без аджувант (различни комбинации на котешки

вирусен ринотрахеит, калцивироза, панлевкопения и хламидиоза) и/или да бъде прилагана в

един и същи ден, но да не бъде смесвана с аджувантна ваксина на Boehringer Ingelheim срещу

бяс.

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

Подкожно приложение.

Прилагане на 1 една доза от 1 ml или 0.5 ml (в зависимост от избраната презентация), съгласно

следната ваксинална схема.

Основна ваксинация:

първо инжектиране: след 8 седмична възраст,

второ инжектиране: 3 до 5 седмици по-късно.

Реваксинация:

всяка година

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции, освен тези отбелязани в т.4.6

”Неблагоприятни реакции”.

4.11

Карентен срок

Не е приложимо.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ/ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: живи, вирусни ваксини, котешка левкемия, рекомбинантен жив

canarypox вирус.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код : QI06AD07

Ваксиналният щам е рекомбинантен канарипокс вирус, експресиращ env и gag гените на FeLV-

A. При теренни условия, само подгрупа A е инфекциозна и имунизацията срещу подгрупа A

осигурява пълна протекция срещу A, B и C. След инокулиране, вирусът експресира защитни

протеини, но не се реплицира в котките. Като резултат, ваксината индуцира имунен статус

срещу вируса на котешката левкемия.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Potassium chloride

Sodium chloride

Potassium dihydrogen phosphate

Disodium phosphate dihydrate

Magnesium chloride hexahydrate

Calcium chloride dihydrate

Water for injections

6.2

Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на Boehringer Ingelheim без

аджувант (различни комбинации на котешки вирусен ринотрахеит, калцивироза,

панлевкопения и хламидиоза).

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

6.4

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от светлина.

Да не се замразява.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Стъклен флакон Тип I, съдържащ 1ml или 0.5 ml т ваксината, затворен с бутил еластомер тапа и

запечатан с алуминиева капачка.

Пластмасова кутия, съдържаща 10, 20 или 50 флакона х 1 ml ваксина.

Пластмасова кутия, съдържаща 10, 20 или 50 флакона х 0.5 ml ваксина.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

ГЕРМАНИЯ

8.

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/00/019/005-010

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценза за употреба: 13/04/2000

Дата на подновяване на лиценза за употреба: 22/03/2010

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/30674/2008

EMEA/V/C/000056

Purevax FeLV (FeLV рекомбинантен Canarypox вирус

(vCP97))

Преглед на Purevax FeLV и причините за лицензирането му в ЕС

Какво представлява Purevax FeLV и за какво се използва?

Purevax FeLV е ветеринарна ваксина, която се използва за лечение на котешка левкемия.

Съдържа активната субстанция рекомбинантен жив сanarypox вирус (vCP97).

Purevax FeLV се използва за имунизация на котки на възраст 8 седмици и по-големи срещу

котешка левкемия — заболяване, което засяга имунната система и се причинява от тип вирус,

наречен ретровирус. Ваксината се използва за предотвратяване на симптомите на заболяването и

за предотвратяване на задържането на вируса на FeLV в кръвта.

Как се използва Purevax FeLV?

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. Purevax FeLV се

предлага под формата на инжекционна суспензия. Една доза от 1 ml или 0,5 ml се прилага

подкожно. Първата инжекция трябва да се приложи на котета на възраст най-малко осем

седмици, а втората инжекция — три до четири седмици по-късно. Имунитет се изгражда най-

късно две седмици след втората инжекция и продължителността му е една година. Котките трябва

да се ваксинират всяка година.

За практическа информация относно употребата на Purevax FeLV прочетете листовката или

попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт.

Как действа Purevax FeLV?

Purevax FeLV е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените

защитни сили на организма) да се защитава от заболявания. Purevax FeLV съдържа гени от

подгрупата на FeLV, наречени env и gag, които са въведени в друг вирус-вектор (носител),

наречен canarypox чрез „рекомбинантна ДНК технология“. Canarypox вирусите не се

разпространяват или размножават при котки, но произвеждат протеини от гените на FeLV.

При прилагане на ваксината имунната система на котката разпознава протеините на FeLV като

„чужди“ и произвежда антитела срещу тях. Впоследствие, когато бъде изложена на FeLV,

Purevax FeLV (FeLV рекомбинантен Canarypox вирус (vCP97))

EMA/30674/2008

Страница 2/2

имунната система ще бъде в състояние по-бързо да образува антитела. Антителата ще помогнат

за защита срещу заболяването, причинено от вируса. Имунизацията срещу подгрупа А на FeLV

осигурява пълна защита срещу всичките три подгрупи на вируса: A, B и C.

Какви ползи от Purevax FeLV са установени в проучванията?

Ефективността на Purevax FeLV е проучена в редица изпитвания в лабораторни условия, при

които котките са ваксинирани и след това инфектирани с FeLV. В практиката ефикасността е

проучена в едно основно проучване на котета на възраст 8 седмици или по-големи, в което

ефектите на Purevax FeLV са сравнени с ефектите на друга ваксина срещу FeLV. Ваксинираните

котета са държани в продължение на 28 седмици заедно с група котета, инфектирани с FeLV. Във

всички изпитвания основната мярка за ефективност е наличието на антитела срещу вируса и

наличието на инфекциозния FeLV в кръвта на ваксинираните котета.

Ваксината Purevax FeLV осигурява защита срещу инфекция с FeLV. Първите признаци за

инфекция с FeLV възникват след шест седмици само при малък брой котета, ваксинирани с

Purevax FeLV. При неваксинирани животни инфекция настъпва след четири седмици.

Какви са рисковете, свързани с Purevax FeLV?

На мястото на инжектиране може да се появи временен малък възел (твърда бучка). Обикновено

той изчезва в рамките на една до четири седмици. Временна летаргия (задух) и хипертермия

(повишена телесна температура) може да настъпи за един и по изключение два дни.

Purevax FeLV не трябва да се прилага на бременни котки или по време на кърмене.

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията при Purevax FeLV вижте

листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката

за

Purevax FeLV

, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на

животни или животновъдите

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикетът на продукта.

Защо Purevax FeLV е лицензиран в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Purevax FeLV са по-големи от

рисковете, и препоръча Purevax FeLV да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Purevax FeLV:

На 18 април 2005 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Purevax FeLV, валиден в

ЕС.

Допълнителна информация за Purevax FeLV може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-felv.

Дата на последно актуализиране на текста 12-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация