ProteqFlu

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Вирус PDS 2242 вирусът / вирус Vcp1529 / Vcp1533 вирус / vCP3011

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI05AD02

INN (Международно Name):

Equine influenza vaccine (live recombinant)

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Имуномодулатори, живи вирусни ваксини вируса на грипа коне

Терапевтични показания:

Активна имунизация на коне на възраст 4 месеца или повече срещу грип от коне за намаляване на клиничните признаци и отделяне на вируси след инфекция.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-03-06

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА
PROTEQFLU ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
FRANCE
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ProteqFlu
Инжекционна суспензия за коне.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Influenza A/eq/Ohio/03[H
3
N
8
] рекомбинантен canarypox вирус (vCP2242)
..........................................................................................................................................
≥ 5.3 log10 FAID
50
*
Influenza A/eq/Richmond/1/07 [H
3
N
8
] рекомбинантен canarypox вирус (vCP3011) ... ≥
5.3 log10 FAID
50
* vCP съдържание проверено чрез общия FAID
50
( отчетени по флуоресцентен метод
инфекциозни дози 50%) и съотношение
между qPCR и vCP.
АДЖУВАНТ:
Carbomer
..................................................................................................................................................
4 mg.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на коне след
навършване на 4 месечна възраст срещу
инфлуенца за
редуциране на клиничните признаци и
за прек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ProteqFlu инжекционна суспензия за коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от 1ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Influenza A/eq/Ohio/03 [H
3
N
8
] рекомбинантен вирус canarypox (vCP2242)
..........................................................................................................................................
≥ 5.3 log10 FAID
50
*
Influenza A/eq/Richmond/1/07[H
3
N
8
] рекомбинантен вирус canarypox (vCP3011) .. ≥ 5.3
log10 FAID
50
*
*vCP съдържание проверено чрез общия FAID
50
(флуоресцентен анализ на инфекциозна
доза
50%) и съотношение между qPCR и vCP
АДЖУВАНТ:
Carbomer
.................................................................................................................................................
4 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълен списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на коне след 4
месечна възраст срещу грип за
редуциране на клиничните
признаци и вирусната екскреция след
заразяване.
Изграждане на имунитет: 14 дни след
начална ваксинация.
Продължителност на имунитета при
прилагане на ваксинална
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-11-2020
Листовка Листовка чешки 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-11-2020
Листовка Листовка датски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-11-2020
Листовка Листовка немски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-11-2020
Листовка Листовка естонски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-11-2020
Листовка Листовка гръцки 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-11-2020
Листовка Листовка английски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-10-2014
Листовка Листовка френски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-11-2020
Листовка Листовка италиански 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-10-2014
Листовка Листовка латвийски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-10-2014
Листовка Листовка литовски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-11-2020
Листовка Листовка унгарски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-11-2020
Листовка Листовка малтийски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-10-2014
Листовка Листовка полски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-11-2020
Листовка Листовка португалски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-10-2014
Листовка Листовка румънски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-11-2020
Листовка Листовка словашки 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-11-2020
Листовка Листовка словенски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-10-2014
Листовка Листовка фински 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-11-2020
Листовка Листовка шведски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-11-2020
Листовка Листовка норвежки 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-11-2020
Листовка Листовка исландски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-11-2020
Листовка Листовка хърватски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-10-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите