Proteq West Nile

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Вирус Западен Нил рекомбинантен на канарчетата (вирус vCP2017)

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI05AX

INN (Международно Name):

West Nile fever vaccine (live recombinant)

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Имуномодулатори за конски, кон, имуномодулатори

Терапевтични показания:

Активна имунизация на коне от пет месечна възраст срещу болестта на Западна Нил чрез намаляване на броя на виремичните коне. При наличие на клинични признаци, тяхната продължителност и тежест се намаляват.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-08-05

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА
Proteq West Nile инжекционна суспензия за
коне
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Упълномощен производител, отговорен
за освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
69800 Saint Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Proteq West Nile инжекционна суспензия за
коне
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Хомогенна опалесцентна суспензия.
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Сanarypox рекомбинантен вирус (vCP2017) на
треска от Западен Нил ... 6.0 до 7.8 log10 CCID*
50
* Клетъчно културални инфекциозни
дози 50%
АДЖУВАНТ(И):
Carbomer
.........................................................................................................................................
4 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на коне след 5
месечна възраст срещу заболяването
треска от Западен
Нил, намаляване на броя на конете с
виремия. Ако се наблюдават клинични
признаци тяхната
продължителност и тежест са намалени.
Начало на имунитета: 4 седмици след
първата доза 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Proteq West Nile инжекционна суспензия за
коне
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕНСЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Сanarypox рекомбинантен вирус (vCP2017) на
треска от Западен Нил ... 6.0 до 7.8 log10 CCID*
50
*Клетъчно културални инфекциозни дози
50 %
АДЖУВАНТ:
Carbomer
.........................................................................................................................................
4 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Хомогенна опалесцентна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на коне след 5
месечна възраст срещу заболяването
треска от Западен
Нил, намаляване на броя на конете с
виремия. Ако се наблюдават клинични
признаци тяхната
продължителност и тежест са намалени.
Начало на имунитета: 4 седмици след
първата доза от началния
ваксинационен курс. С цел да
се постигне пълна защита трябва да се
направи пълен ваксинационен курс от
две дози.
Продължителност на имунитета: 1 година
след пъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-08-2020
Листовка Листовка чешки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-08-2020
Листовка Листовка датски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-08-2020
Листовка Листовка немски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-08-2020
Листовка Листовка естонски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-08-2020
Листовка Листовка гръцки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-08-2020
Листовка Листовка английски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-02-2021
Листовка Листовка френски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-08-2020
Листовка Листовка италиански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-02-2021
Листовка Листовка латвийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-02-2021
Листовка Листовка литовски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-08-2020
Листовка Листовка унгарски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-08-2020
Листовка Листовка малтийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-02-2021
Листовка Листовка полски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-08-2020
Листовка Листовка португалски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-02-2021
Листовка Листовка румънски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-08-2020
Листовка Листовка словашки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-08-2020
Листовка Листовка словенски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-02-2021
Листовка Листовка фински 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-08-2020
Листовка Листовка шведски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-08-2020
Листовка Листовка норвежки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-08-2020
Листовка Листовка исландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-08-2020
Листовка Листовка хърватски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-08-2020

Преглед на историята на документите