Ovaleap

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фолитропин алфа

Предлага се от:

Theramex Ireland Limited

АТС код:

G03GA05

INN (Международно Name):

follitropin alfa

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Ановулация

Терапевтични показания:

При възрастни womenAnovulation (включително синдром на поликистоза на яйчниците) при жени, които са непроницаеми за лечение на кломифена цитратом;стимулиране на развитието на множество фоликули при жените, които се подлагат на суперовуляции за спомагателни репродуктивни технологии (АРТ), като ин витро оплождане (IVF), гаметы рамките на маточната предаване и зиготата вътре-предаване на маточната;Ovaleap във връзка с лютенизирующий хормон (LH) лекарството се препоръчва да се прилагат за стимулиране на развитието на фоликулите при жени с изразен дефицит на LH и FSH. В клинични проучвания при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на LH < 1. 2 IU/Л. Възрастни menOvaleap е показан за стимулиране сперматогенезата при мъже, които имат вроден или придобит хипогонадотропен хипогонадизъм с придружител на човешки хорионгонадотропин (ЧХГ) терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-27

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OVALEAP 300 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
OVALEAP 450 IU/0,75 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
OVALEAP 900 IU/1,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
фолитропин алфа (follitropin alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ovaleap и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ovaleap
3.
Как да използвате Ovaleap
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ovaleap
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OVALEAP И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ovaleap 300 IU/0,5 ml инжекционен разтвор
Ovaleap 450 IU/0,75 ml инжекционен разтвор
Ovaleap 900 IU/1,5 ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър от разтвора съдържа 600
IU (съответстващи на 44 микрограма)
фолитропин
алфа (follitropin alfa) *.
Ovaleap 300 IU/0,5 ml инжекционен разтвор
Всеки патрон съдържа 300 IU
(съответстващи на 22 микрограма)
фолитропин алфа в 0,5 ml
инжекционен разтвор.
Ovaleap 450 IU/0,75 ml инжекционен разтвор
Всеки патрон съдържа 450 IU
(съответстващи на 33 микрограма)
фолитропин алфа в 0,75 ml
инжекционен разтвор.
Ovaleap 900 IU/1,5 ml инжекционен разтвор
Всеки патрон съдържа 900 IU
(съответстващи на 66 микрограма)
фолитропин алфа в 1,5 ml
инжекционен разтвор.
*Фолитропин алфа (рекомбинантен
човешки фоликулостимулиращ хормон
[recombinant human
follicle-stimulating hormone - rhFSH]) е произведен в
клетки от яйчници на китайски хамстер
(Chinese Hamster Ovary - CHO DHFR) чрез рекомбинантна
ДНК технология.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Ovaleap съдържа 0,02 mg на ml бензалкониев
хлорид
Ovaleap съдържа 10,0 mg на ml бензилов алкохол
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Ин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-10-2019
Листовка Листовка чешки 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-10-2019
Листовка Листовка датски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-10-2019
Листовка Листовка немски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-10-2019
Листовка Листовка естонски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-10-2019
Листовка Листовка гръцки 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-10-2019
Листовка Листовка английски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-10-2013
Листовка Листовка френски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-10-2019
Листовка Листовка италиански 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-10-2013
Листовка Листовка латвийски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-10-2013
Листовка Листовка литовски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-10-2019
Листовка Листовка унгарски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-10-2019
Листовка Листовка малтийски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-10-2013
Листовка Листовка полски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-10-2019
Листовка Листовка португалски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-10-2013
Листовка Листовка румънски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-10-2019
Листовка Листовка словашки 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-10-2019
Листовка Листовка словенски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-10-2013
Листовка Листовка фински 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-10-2019
Листовка Листовка шведски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-10-2019
Листовка Листовка норвежки 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-10-2019
Листовка Листовка исландски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-10-2019
Листовка Листовка хърватски 03-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-10-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите