Osigraft

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

епототер алфа

Предлага се от:

Olympus Biotech International Limited

АТС код:

M05BC02

INN (Международно Name):

eptotermin alfa

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на заболявания на кости, костни морфогенетичен протеин

Терапевтична област:

Тибиални фрактури

Терапевтични показания:

Лечение на nonunion на пищяла от поне 9 месеца срок, средно до травма, в skeletally възрастни пациенти, в случаи, при предшестващо лечение с autograft е неуспешно или използването на autograft е невъзможно.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-05-17

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OSIGRAFT 3,3 MG ПРАХ ЗА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ИМПЛАНТИРАНЕ
eptotermin alfa (ептотермин алфа)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Osigraft и за какво се
използва
2.
Преди да използвате Osigraft
3.
Как да използвате Osigraft
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Osigraft
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OSIGRAFT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Osigraft е вид лекарство, известно като
костен морфогенетичен протеин (ВМР).
Тази група
лекарства предизвиква израстване на
нова кост в мястото, където хирургът
ги е поставил
(имплантирал).
Osigraft се имплантира при възрастни
пациенти със счупвания на тибията,
незарастнали в
продължение на най-малко 9 месеца и в
случаи, при които 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Osigraft 3,3 mg прах за суспензия за
имплантиране
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 3,3 mg ептотермин
алфа (_eptotermin alfa_)*
* Получен в клетки от яйчник на
китайски хамстер (CHO) чрез
рекомбинантна ДНК технология
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за суспензия за имплантиране
Бял до почти бял гранулиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на незарастване на фрактура
на тибията с давност най-малко 9
месеца, в резултат от
травма, при пациенти със завършено
скелетно развитие в случаи, при които
предишно лечение
с автографт се е оказало неуспешно или
използването на автографт е
невъзможно.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Osigraft трябва да се прилага от хирург с
подходяща квалификация.
Препоръчаната доза е само едно
прилагане при възрастни хора. В
зависимост от размера на
дефекта на костта, може да се наложи
използването на повече от един флакон
с 1 гр. Osigraft.
Препоръчаната максимална доза не
трябва да
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-07-2016
Листовка Листовка чешки 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-07-2016
Листовка Листовка датски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-07-2016
Листовка Листовка немски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-07-2016
Листовка Листовка естонски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-07-2016
Листовка Листовка гръцки 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-07-2016
Листовка Листовка английски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2016
Листовка Листовка френски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-07-2016
Листовка Листовка италиански 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2016
Листовка Листовка латвийски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2016
Листовка Листовка литовски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-07-2016
Листовка Листовка унгарски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-07-2016
Листовка Листовка малтийски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2016
Листовка Листовка полски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-07-2016
Листовка Листовка португалски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2016
Листовка Листовка румънски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-07-2016
Листовка Листовка словашки 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-07-2016
Листовка Листовка словенски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2016
Листовка Листовка фински 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-07-2016
Листовка Листовка шведски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-07-2016
Листовка Листовка норвежки 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-07-2016
Листовка Листовка исландски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-07-2016
Листовка Листовка хърватски 27-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите