Orgalutran

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ганереликс

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

H01CC01

INN (Международно Name):

ganirelix

Терапевтична група:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтична област:

Reproductive Techniques, Assisted; Ovulation Induction; Infertility, Female

Терапевтични показания:

Предотвратяване на преждевременно покачване на лутеинизиращия хормон при жени, подложени на контролирана овариална хиперстимулация на техники за асистирана репродукция. В клинични проучвания, Orgalutran, използван от рекомбинантный човешкия фолликулостимулирующий хормон или corifollitropin Алфа, постоянен стимулатор на фоликул .

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-05-16

Листовка

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ORGALUTRAN 0,25 MG/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ганиреликс (ganirelix)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка
.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Orgalutran и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете,
преди да използвате Orgalutran
3.
Как да използвате Orgalutran
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Orgalutran
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ORGALUTRAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Orgalutran съдържа активното вещество
ганиреликс и п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 0,25 mg ганиреликс в
0,5 ml воден
разтвор. Активното вещество
ганиреликс (ganirelix) (INN)
_ _
е
_ _
синтетичен декапептид, който
притежава силно антагонистично
действие спрямо естествено
произвеждания в организма
гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH).
Аминокиселините на места 1, 2, 3, 6, 8 и 10
на
естествения GnRH декапептид са
заместени, в резултат на което е
получена молекула
[N-Ac-D-Nal(2)
1
, D-pCIPhe
2
, D-Pal(3)
3
, D-hArg(Et2)
6
, L-hArg(Et2)
8
, D-Ala
10
]-GnRH с молекулна
маса от 1 570,4.
Помощно вещество с известно действие
Този лекарствен продукт съдържа
по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на
инжекция, т.е. може
да се каже, че практически не съдържа
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър и безцветен воден разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Orgalutran е показан за предотвратяване на
преждевременно достигане на пиково
плазмено
ниво на лутеинизиращия хормон (LH) при
жени, при които се провежда
кон
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-04-2023
Листовка Листовка чешки 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-04-2023
Листовка Листовка датски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-04-2023
Листовка Листовка немски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-04-2023
Листовка Листовка естонски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-04-2023
Листовка Листовка гръцки 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-04-2023
Листовка Листовка английски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-04-2023
Листовка Листовка италиански 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-04-2023
Листовка Листовка унгарски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-04-2023
Листовка Листовка малтийски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-04-2023
Листовка Листовка португалски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-04-2023
Листовка Листовка словашки 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-04-2023
Листовка Листовка словенски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-04-2023
Листовка Листовка шведски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-04-2023
Листовка Листовка норвежки 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-04-2023
Листовка Листовка исландски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-04-2023
Листовка Листовка хърватски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите