Omidria

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Кеторолак, фенилэфрин

Предлага се от:

Rayner Surgical (Ireland) Limited

АТС код:

S01

INN (Международно Name):

phenylephrine, ketorolac

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Lens Implantation, Intraocular; Pain, Postoperative

Терапевтични показания:

Omidria е показан при възрастни за поддръжка на интраоперативно мидриазата, предотвратяване на интраоперативно миоза и намаляване на остра постоперативна очни болка в операция за смяна на вътреочна леща.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-07-28

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OMIDRIA 10 MG/ML + 3 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА РАЗТВОР
ЗА ВЪТРЕОЧНА
ПРОМИВКА
фенилефрин/кеторолак (phenylephrine/ketorolac)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Omidria и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Omidria
3.
Как се прилага Omidria
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява Omidria
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OMIDRIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Omidria е лекарство, което се използва при
операция на окото. Съдържа активните
вещества
фенилефрин и кеторолак. Действието на
фенилефрин поддържа зеницата
дилатирана
(разшир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Omidria 10 mg/ml + 3 mg/ml концентрат за разтвор
за вътреочна промивка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с 4 ml концентрат за
разтвор съдържа фенилефринов
хидрохлорид, отговарящ на
40,6 mg (10,2 mg/ml) фенилефрин (phenylephrine), и
кеторолак трометамол, отговарящ на 11,5
mg
(2,88 mg/ml) кеторолак (ketorolac).
След разреждане в 500 ml разтвор за
промивка разтворът съдържа 0,081 mg/ml
фенилефрин и
0,023 mg/ml кеторолак.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за разтвор за вътреочна
промивка
Прозрачен, безцветен до бледожълт
разтвор с pH: 6,3 ± 3.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Omidria е показан при възрастни за
поддържане на интраоперативна
мидриаза, превенция на
интраоперативна миоза и намаляване на
остра следоперативна болка в окото
при операция за
смяна на вътреочна леща.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Omidria трябва да се прилага в
операционна зала от квалифициран
хирург офталмолог с опит в
операциите за смяна на вътреочна леща.
Дозировка
Препоръчителната доза е 4,0 ml Omidria
концентрат за разтвор, разредени в 500 ml
разтв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-06-2023
Листовка Листовка чешки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-06-2023
Листовка Листовка датски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-06-2023
Листовка Листовка немски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-06-2023
Листовка Листовка естонски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-06-2023
Листовка Листовка гръцки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-06-2023
Листовка Листовка английски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-09-2015
Листовка Листовка френски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-06-2023
Листовка Листовка италиански 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-09-2015
Листовка Листовка латвийски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-09-2015
Листовка Листовка литовски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-06-2023
Листовка Листовка унгарски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-06-2023
Листовка Листовка малтийски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-09-2015
Листовка Листовка нидерландски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-09-2015
Листовка Листовка полски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-06-2023
Листовка Листовка португалски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-09-2015
Листовка Листовка румънски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-06-2023
Листовка Листовка словашки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-06-2023
Листовка Листовка словенски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-09-2015
Листовка Листовка фински 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-06-2023
Листовка Листовка шведски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-06-2023
Листовка Листовка норвежки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-06-2023
Листовка Листовка исландски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-06-2023
Листовка Листовка хърватски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-09-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите