Olanzapine Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Teva B.V. 

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-12-12

Листовка

                85
Б. ЛИСТОВКА
86
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОЛАНЗАПИН TEVA 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН TEVA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН TEVA 7,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН TEVA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН TEVA 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН TEVA 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
оланзапин (оlanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Оланзапин Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Оланзапин Teva
3.
Как да приемате Оланзапин Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Оланзапин Teva 2,5 mg филмирани таблетки
Оланзапин Teva 5 mg филмирани таблетки
Оланзапин Teva 7,5 mg филмирани таблетки
Оланзапин Teva 10 mg филмирани таблетки
Оланзапин Teva 15 mg филмирани таблетки
Оланзапин Teva 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Оланзапин Teva 2,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg
оланзапин (
_olanzapine_
).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 71,3 mg
лактоза.
Оланзапин Teva 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
оланзапин (
_olanzapine_
).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 68,9 mg
лактоза.
Оланзапин Teva 7,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,5 mg
оланзапин (
_olanzapine_
).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 103,3 mg
лактоза.
Оланзапин Teva 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
оланзапин (
_olanzapine_
).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 137,8 mg
лактоза.
Оланзапин Teva 15 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-09-2023
Листовка Листовка чешки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-09-2023
Листовка Листовка датски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-09-2023
Листовка Листовка немски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-09-2023
Листовка Листовка естонски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-09-2023
Листовка Листовка гръцки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-09-2023
Листовка Листовка английски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-03-2013
Листовка Листовка френски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-09-2023
Листовка Листовка италиански 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-03-2013
Листовка Листовка латвийски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-03-2013
Листовка Листовка литовски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-09-2023
Листовка Листовка унгарски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-09-2023
Листовка Листовка малтийски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-03-2013
Листовка Листовка нидерландски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-03-2013
Листовка Листовка полски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-09-2023
Листовка Листовка португалски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-03-2013
Листовка Листовка румънски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-09-2023
Листовка Листовка словашки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-09-2023
Листовка Листовка словенски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-03-2013
Листовка Листовка фински 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-09-2023
Листовка Листовка шведски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-09-2023
Листовка Листовка норвежки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-09-2023
Листовка Листовка исландски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-09-2023
Листовка Листовка хърватски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-09-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите