Nyxoid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Налоксона хидрохлорид дигидрат

Предлага се от:

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited

АТС код:

V03AB15

INN (Международно Name):

naloxone

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

Нарушения, свързани с опиоиди

Терапевтични показания:

Nyxoid е предназначен за незабавно прилагане като спешна терапия за известни или предполагаеми свръхдозата опиати, като проявява с дихателни или централната нервна система депресия в не медицински и здравни заведения. Nyxoid is indicated in adults and adolescents aged 14 years and over. Nyxoid is not a substitute for emergency medical care.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-09

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NYXOID 1,8 MG СПРЕЙ ЗА НОС, РАЗТВОР В
ОПАКОВКА, СЪДЪРЖАЩА ЕДНА ДОЗА
налоксон (naloxone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ВАС.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар, фармацевт или
медицинска
сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, дори ако техните симптоми
са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва всички
възможни неописани в тази листовка
нежелани реакции.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Nyxoid и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Nyxoid
3.
Как трябва да се дава Nyxoid
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nyxoid
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NYXOID И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Това лекарство съдържа активното
вещество налоксон. Налоксон временно
неутр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nyxoid 1,8 mg спрей за нос, разтвор в
еднодозова опаковка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка опаковка спрей за нос съдържа 1,8
mg налоксон (naloxone) (като хидрохлорид
дихидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Спрей за нос, разтвор в еднодозова
опаковка.
Бистър, безцветен до бледо жълт
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Nyxoid е предназначен за незабавно
прилагане, като спешно лечение при
известно или
подозирано предозиране с опиат, което
се проявява с потискане на
дихателната и/или
централната нервна система, както
извън, така и в здравни заведения.
Nyxoid е показан при възрастни и юноши на
14 и повече години.
Nyxoid не замества спешната медицинска
грижа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни и юноши на 14 и повече години
_
_ _
Препоръчителната доза е 1,8 mg,
приложена в едната ноздра (един спрей
за нос).
В някои случаи може да са необходими
допълнителни дози. Подходящата
максимална доза
Nyxoid зависи от конкретната ситуация.
Ако пациентът не реагира, втората доза
трябва да се
прил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-02-2023
Листовка Листовка чешки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-02-2023
Листовка Листовка датски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-02-2023
Листовка Листовка немски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-02-2023
Листовка Листовка естонски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-02-2023
Листовка Листовка гръцки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-02-2023
Листовка Листовка английски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-12-2017
Листовка Листовка френски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-02-2023
Листовка Листовка италиански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-12-2017
Листовка Листовка латвийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-12-2017
Листовка Листовка литовски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-02-2023
Листовка Листовка унгарски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-02-2023
Листовка Листовка малтийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-12-2017
Листовка Листовка нидерландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-12-2017
Листовка Листовка полски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-02-2023
Листовка Листовка португалски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-12-2017
Листовка Листовка румънски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-02-2023
Листовка Листовка словашки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-02-2023
Листовка Листовка словенски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-12-2017
Листовка Листовка фински 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-02-2023
Листовка Листовка шведски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-02-2023
Листовка Листовка норвежки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-02-2023
Листовка Листовка исландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-02-2023
Листовка Листовка хърватски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-12-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите