Nuwiq

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

27-08-2019

Активна съставка:
симоктоког алфа
Предлага се от:
Octapharma AB
АТС код:
B02BD02
INN (Международно Name):
simoctocog alfa
Терапевтична група:
Фактори на коагулацията на кръвта
Терапевтична област:
Хемофилия А
Терапевтични показания:
Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Nuwiq може да се използва за всички възрастови групи.
Каталог на резюме:
Revision: 8
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002813
Дата Оторизация:
2014-07-22
EMEA код:
EMEA/H/C/002813

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

17-01-2018

Листовка Листовка - чешки

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

27-08-2019

Листовка Листовка - датски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

27-08-2019

Листовка Листовка - немски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

27-08-2019

Листовка Листовка - естонски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

17-01-2018

Листовка Листовка - гръцки

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

27-08-2019

Листовка Листовка - английски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

17-01-2018

Листовка Листовка - френски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

27-08-2019

Листовка Листовка - италиански

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

17-01-2018

Листовка Листовка - латвийски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

17-01-2018

Листовка Листовка - литовски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

17-01-2018

Листовка Листовка - унгарски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

17-01-2018

Листовка Листовка - малтийски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

17-01-2018

Листовка Листовка - нидерландски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

17-01-2018

Листовка Листовка - полски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

27-08-2019

Листовка Листовка - португалски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

17-01-2018

Листовка Листовка - румънски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

17-01-2018

Листовка Листовка - словашки

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

17-01-2018

Листовка Листовка - словенски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

17-01-2018

Листовка Листовка - фински

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

27-08-2019

Листовка Листовка - шведски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

27-08-2019

Листовка Листовка - норвежки

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

27-08-2019

Листовка Листовка - исландски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

27-08-2019

Листовка Листовка - хърватски

27-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

27-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

17-01-2018

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Nuwiq 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 1 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 2 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 2 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 3 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 4 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

симоктоког алфа (simoctocog alfa)

(рекомбинантен човешки коагулационен фактор VIII)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и

всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Nuwiq и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Nuwiq

Как да използвате Nuwiq

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Nuwiq

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Nuwiq и за какво се използва

Nuwiq съдържа активното вещество рекомбинантен човешки коагулационен фактор VIII

(симоктоког алфа). Фактор VIII е необходим на кръвта за образуване на съсиреци и спиране на

кървенето. При пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII) фактор VIII липсва

или не функционира правилно.

Nuwiq замества липсващия фактор VIII и се използва за лечение и предотвратяване на

кръвоизливи при пациенти с хемофилия А и може да се прилага при всички възрастови групи.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Nuwiq

Не използвайте Nuwiq:

ако сте алергични към активното вещество симоктоког алфа или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Nuwiq.

Съществува малък риск да получите анафилактична реакция (тежка, внезапна алергична

реакция) към Nuwiq. Трябва да сте запознати с ранните признаци на алергичните реакции,

изброени в точка 4 „Алергични реакции“.

При появата на някой от тези симптоми преустановете незабавно приложението и се свържете с

Вашия лекар.

Образуването на инхибитори (антитела) е известно усложнение, което може да възникне по

време на лечение с всички лекарства, съдържащи фактор VIII. Тези инхибитори, особено във

високи нива, спират правилното действие на лечението и Вие или Вашето дете ще бъдете

проследявани внимателно за развитие на тези инхибитори. Ако кървенето при Вас или това при

Вашето дете не се контролира с Nuwiq, незабавно информирайте Вашия лекар.

Сърдечносъдови събития

При пациенти със съществуващи сърдечносъдови рискови фактори, заместващата терапия с

фактор VIII може да увеличи сърдечносъдовия риск.

Свързани с катетъра усложнения

Ако се налага използването на изделие за централен венозен достъп, трябва да се има предвид

рискът от свързваните с него усложнения, включително локални инфекции, наличие на

бактерии в кръвта и тромбоза на мястото на катетъра.

Cтрого се препоръчва при всяко приложение на Nuwiq да се записват името на пациента и

партидният номер на продукта, за да може да се запази връзката между пациента и партидата

на лекарствения продукт.

Други лекарства и Nuwiq

Информирайте Вашия лекар, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да

използвате други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Nuwiq не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Nuwiq съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

Вие обаче може да получите повече от един флакон в зависимост от телесното тегло и дозата

Nuwiq. Това трябва да бъде взето под внимание, ако сте на диета с контролиран прием на

натрий.

3.

Как да използвате Nuwiq

Лечението с Nuwiq ще бъде започнато от лекар, който има опит в грижите за пациенти с

хемофилия А. Винаги използвайте това лекарство, спазвайки точно предписанието на Вашия

лекар или медицинска сестра. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Nuwiq обикновено се прилага чрез инжектиране във вена (интравенозно) от Вашия лекар или

медицинска сестра, които имат опит в грижите за пациенти с хемофилия А. Вие или трето лице

също можете да инжектирате Nuwiq, но само след провеждане на подходящо обучение.

Вашият лекар ще определи необходимата Ви доза Nuwiq (в международни единици = IU) в

зависимост от Вашето състояние и от телесното Ви тегло и в зависимост от това, дали се

използва за профилактика или лечение на кръвоизливи. Честотата на инжектиране ще зависи от

ефикасността на Nuwiq във Вашия случай. Обикновено лечението на хемофилия А се провежда

през целия живот на пациента.

Профилактика на кръвоизливи

Обичайната доза Nuwiq е от 20 до 40 IU на kg телесно тегло, прилагани през интервали от 2 до

3 дни. В някои случаи, особено при по-млади пациенти, може да са необходими по-кратки

интервали на приложение или по-високи дози.

Лечение на кръвоизливи

Необходимата доза Nuwiq се изчислява в зависимост от телесното Ви тегло и нивата на фактор

VIII, които трябва да се достигнат. Целевите нива на фактор VIII зависят от тежестта и мястото

на кръвоизлива.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако имате усещането, че ефектът на Nuwiq не е достатъчен.

Вашият лекар ще извърши необходимите лабораторни изследвания, за да се увери, че имате

необходимите нива на фактор VIII. Това е особено важно, ако Ви предстои голяма операция.

Пациенти, развиващи инхибитори на фактор VIII

Ако при Вас плазменият фактор VІІІ не може да достигне очакваните нива с Nuwiq или ако

кръвоизливът не може да бъде овладян, това може да се дължи на развитието на инхибитори на

фактор VIII. Вашия лекар ще провери това. Възможно е да имате нужда от по-висока доза

Nuwiq или от друг лекарствен продукт за овладяване на кръвоизливите. Не увеличавайте

общата доза Nuwiq, за да овладеете кръвоизлива, без да сте се консултирали с Вашия лекар.

Употреба при деца и юноши

Начинът на приложение на Nuwiq при деца и юноши не се различава от този при възрастните.

Тъй като е възможно съдържащите фактор VIII продукти да се прилагат по-често при деца и

юноши, може да се наложи използването на централен венозен катетър, позволяващ достъп до

кръвообращението чрез катетъра без инжектиране през кожата.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Nuwiq

Няма съобщения за симптоми на предозиране. Уведомете Вашия лекар, ако сте инжектирали

повече от необходимата доза Nuwiq.

Ако сте пропуснали да използвате Nuwiq

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Поставете веднага

следващата доза и продължете, както Ви е посъветвал Вашият лекар.

Ако сте спрели употребата на Nuwiq

Не спирайте употребата на Nuwiq без да сте се консултирали с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Алергични реакции

Трябва да сте запознати с ранните признаци на алергичните реакции. Ако възникнат тежки,

внезапни алергични (анафилактични) реакции (много редки, може да засегнат до 1 на

10 000 души), приложението трябва да се прекрати незабавно. Трябва незабавно да се свържете

с Вашия лекар, ако забележите някой от следните симптоми:

обрив, уртикария, надигнат обрив, сърбеж по цялото тяло,

подуване на устните и езика,

затруднено дишане, хрипове, стягане в гърдите,

общо неразположение,

замайване и загуба на съзнание.

Възможно е тези симптоми да са ранни симптоми на анафилактичен шок. При възникване на

някой от тях трябва незабавно да преустановите инжектирането и да се свържете с Вашия

лекар. Тежките симптоми налагат незабавно спешно лечение.

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Инхибитори на фактор VIII при нелекувани преди това пациенти.

При деца и юноши, които преди това не са били лекувани с лекарства, съдържащи фактор VIII,

може да се образуват инхибиторни антитела (вижте точка 2) много често (повече от 1 на

10 пациенти).

Но при пациентите, които са получавали предишно лечение с фактор VIII (повече от 150 дни

лечение), рискът не е голям (по-малко от 1 на 100 пациенти). Ако това се случи, Вашето

лекарство или това на Вашето дете може да спре да действа както трябва и Вие или Вашето

дете може да получите продължително кървене. Ако това се случи, трябва незабавно да се

свържете с Вашия лекар.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Свръхчувствителност, повишена температура.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Усещане за схващане или изтръпване (парестезия), главоболие, възпаление на мястото на

инжектиране, болка на мястото на инжектиране, болки в гърба, световъртеж, сухота в устата,

замаяност, неясно усещане за дискомфорт в тялото, задух, хеморагична анемия, позитивна за

не-неутрализиращи антитела (при нелекувани преди това пациенти).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и

всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Nuwiq

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона съответно след "Годен до:" и "EXP". Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява. Съхранявайте флакона в

оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Преди прахът Nuwiq да бъде разтворен, той може да се съхранява на стайна температура (до

25°C) за еднократен период, който не надвишава 1 месец. Запишете датата, от която започвате

да съхранявате Nuwiq на стайна температура, върху картонената опаковка на продукта. Не

съхранявайте Nuwiq отново в хладилник, след като е бил съхраняван на стайна температура.

Използвайте приготвения разтвор веднага след приготвяне.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на целостта на

опаковката, най-вече на спринцовката и/или флакона.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Nuwiq

Прах:

Активното вещество е рекомбинантен човешки коагулационен фактор VIII (симоктоког

алфа).

Всеки флакон с прах съдържа 250, 500, 1 000, 2 000, 2 500, 3 000 или 4 000 IU симоктоког

алфа.

Всеки приготвен разтвор съдържа приблизително 100, 200, 400, 800, 1 000, 1 200 или

1 600 IU/ml симоктоког алфа.

Другите съставки са: захароза, натриев хлорид, калциев хлорид дихидрат, аргининов

хидрохлорид, натриев цитрат дихидрат и полоксамер 188. Вижте точка 2, "Nuwiq

съдържа натрий".

Разтворител:

Вода за инжекции

Как изглежда Nuwiq и какво съдържа опаковката

Nuwiq се доставя под формата на прах и разтворител за инжекционен разтвор. Бял до почти бял

прах в стъклен флакон. Разтворителят е вода за инжекции в предварително напълнена стъклена

спринцовка.

Приготвеният разтвор е бистър, безцветен, без твърди частици.

Всяка опаковка Nuwiq съдържа:

1 флакон с прах с 250, 500, 1 000, 2 000, 2 500, 3 000 или 4 000 IU симоктоког алфа

1 предварително напълнена спринцовка с 2,5 ml вода за инжекции

1 адаптор за флакон

1 игла тип „бътерфлай“

2 тампона със спирт

Притежател на разрешението за употреба и производител

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, Швеция

За допълнителна информация за това лекарство можете да се свържете с локалния представител

на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Lietuva

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

България

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Teл.: +46 8 56643000

Luxembourg/Luxemburg

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Česká republika

Octapharma CZ s.r.o.

Tel: +420 266 793 510

Magyarország

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Danmark

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tlf: +46 8 56643000

Malta

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Deutschland

Octapharma GmbH

Tel: +49 2173 9170

Nederland

Octapharma Benelux (Belgium)

Tel: +32 2 3730890

Eesti

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Norge

Octapharma AS

Tlf: +47 63988860

Ελλάδα

Octapharma Hellas SA

Τηλ: +30 210 8986500

Österreich

Octapharma Handelsgesellschaft m.b.H.

Tel: +43 1 610321222

España

Octapharma S.A.

Tel: +34 91 6487298

Polska

Octapharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2082734

France

Octapharma France

Tél: +33 1 41318000

Portugal

Octapharma Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 8160820

Hrvatska

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

România

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ireland

Octapharma AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Slovenija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ísland

Octapharma AS (Norway)

Sími: +47 63988860

Slovenská republika

Octapharma AG, o.z.z.o.

Tel: +421 2 54646701

Italia

Kedrion S.p.A.

Tel: +39 0583 767507

Suomi/Finland

Octapharma Nordic AB

Puh/Tel: +358 9 85202710

Κύπρος

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Τηλ: +46 8 56643000

Sverige

Octapharma Nordic AB

Tel: +46 8 56643000

Latvija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

United Kingdom

Octapharma Limited

Tel: +44 161 8373770

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Лечение при необходимост

Количеството, което се прилага

и честотата на приложение трябва винаги да бъдат

съобразени с клиничната ефикасност в отделния случай.

В следните случаи на хеморагични епизоди активността на фактор VIII не трябва да спада под

посоченото ниво на плазмена активност (като % от нормата или като IU/dl) през съответния

период. Следната таблица може да се ползва за насоки за

прилагане

по време на хеморагични

епизоди и хирургични операции.

Степен на кръвоизлива/

вид хирургична процедура

Необходимо ниво на

фактор VIII (%)

(IU/dl)

Честота на прилагане (часове)/

продължителност на лечението

(дни)

Кръвоизлив

Ранен стадий на хемартроза,

мускулен кръвоизлив или

кръвотечение в устната

кухина

20–40

На всеки 12 до 24 часа. Минимум 1

ден до овладяване на хеморагичния

епизод, съдейки по болката, или до

излекуване на пациента.

По-голяма хемартроза,

мускулен кръвоизлив или

хематом

30–60

Повтаряйте инфузията на всеки 12

до 24 часа за срок от 3 до 4 дни или

повече до овладяване на болката и

острото инвалидизиране.

Животозастрашаващи

кръвоизливи

60–100

Повтаряйте инфузията на всеки 8 до

24 часа до овладяване на

състоянието.

Хирургична операция

Малка,

включително

екстракция на зъб

30–60

На всеки 24 часа минимум 1 ден до

излекуване на пациента.

Голяма

80–100

(пред- и

постоперативно)

Повтаряйте инфузията на всеки 8–

24 часа до адекватно заздравяване

на раната и след това продължете

лечението още минимум 7 дни, за да

поддържате активността на фактор

VIII между 30% и 60% (IU/dl).

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Оставете спринцовката с разтворителя (вода за инжекции) и праха в затворения флакон

да достигнат стайна температура. Можете да направите това, като ги задържите в

ръцете си докато се затоплят до температурата на ръцете Ви. Не използвайте никакъв

друг начин за затопляне на флакона и предварително напълнената спринцовка.Тази

температура трябва да се поддържа по време на целия процес на реконституиране.

Отстранете пластмасовата отчупваща се капачка от флакона с прах и разкрийте

централната част на гумената запушалка. Не отстранявайте сивата запушалка или

металния пръстен около горната част на флакона.

Почистете горната част на флакона с тампон със спирт. Изчакайте спирта да изсъхне.

Отлепете защитния хартиен етикет от опаковката на адаптора за флакона. Не

изваждайте адаптора от опаковката.

Поставете флакона с праха върху равна повърхност и го хванете. Като придържате

опаковката на адаптора, поставете адаптора за флакона върху центъра на гумената

запушалка на флакона. Натиснете опаковката силно надолу, докато острието на

адаптора проникне в гумената запушалка. Когато чуете щракване, адапторът вече се е

закрепил към флакона.

Отлепете защитния хартиен етикет от опаковката на предварително напълнената

спринцовка. Хванете края на буталото без да докосвате ствола. Завийте резбования край

на буталото към спринцовката с разтвора. Завъртете буталото по посока на

часовниковата стрелка докато усетите леко съпротивление.

Отчупете предпазната пластмасова капачка на спринцовката с разтвор като скъсате

перфорацията на капачката. Не докосвайте вътрешността на капачката или върха на

спринцовката. В случай че разтворът няма да се използва веднага, затворете

напълнената спринцовка с предпазната пластмасова капачка за съхранение.

Отстранете опаковката на адаптора и я изхвърлете.

Завийте спринцовката с разтвора плътно към адаптора на флакона чрез завъртане по

часовниковата стрелка докато усетите съпротивление.

Натиснете бавно буталото, за да инжектирате цялото количество разтворител във

флакона с прах.

Без да отстранявате спринцовката, леко раздвижете или завъртете флакона няколко

пъти докато прахът се разтвори. Не разклащайте. Изчакайте до пълното

реконституиране на праха.

Преди приложение проверете визуално за наличие на видими частици в готовия

разтвор. Разтворът трябва да бъде бистър и безцветен, на практика без видими частици.

Не използвайте мътен разтвор или разтвор със съдържание на утайка.

Обърнете спринцовката с прикрепения флакон обратно и изтеглете бавно готовия

разтвор в спринцовката. Уверете се, че цялото съдържание на флакона е прехвърлено в

спринцовката.

Развийте напълнената спринцовка от адаптора на флакона обратно на часовниковата

стрелка и изхвърлете празния флакон.

Разтворът е готов за незабавна употреба. Да не се съхранява в хладилник.

Почистете избраното място на инжектиране с един от включените в комплекта тампони

със спирт.

Свържете предоставената инфузионна система със спринцовката.

Въведете иглата от инфузионната система в избраната вена. При използване на

турникет за по-добра видимост на вената, турникетът трябва да бъде освободен преди

да започнете да инжектирате разтвора.

В спринцовката не трябва да прониква кръв поради опасност от образуването на

фибринови съсиреци.

Инжектирайте разтвора бавно във вената със скорост не по-голяма от 4 ml в минута.

Ако използвате повече от един флакон с прах при едно приложение, можете да използвате

повторно същата игла за инжектиране. Адапторът за флакона и спринцовката са само за

еднократна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Nuwiq 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 1 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 2 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 2 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 3 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Nuwiq 4 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Nuwiq 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 250 IU човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа (simoctocog alfa).

Nuwiq 250 IU съдържа приблизително 100 IU/ml човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа след реконституиране.

Nuwiq 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 500 IU човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа (simoctocog alfa).

Nuwiq 500 IU съдържа приблизително 200 IU/ml човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа след реконституиране.

Nuwiq 1 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 1000 IU човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа (simoctocog alfa).

Nuwiq 1000 IU съдържа приблизително 400 IU/ml човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа след реконституиране.

Nuwiq 2 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 2000 IU човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа (simoctocog alfa).

Nuwiq 2000 IU съдържа приблизително 800 IU/ml човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа след реконституиране.

Nuwiq 2 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 2500 IU човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа (simoctocog alfa).

Nuwiq 2500 IU съдържа приблизително 1000 IU/ml човешки коагулационен фактор VIII

(рДНК), симоктоког алфа след реконституиране.

Nuwiq 3 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 3000 IU човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа (simoctocog alfa).

Nuwiq 3000 IU съдържа приблизително 1200 IU/ml човешки коагулационен фактор VIII

(рДНК), симоктоког алфа след реконституиране.

Nuwiq 4 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 4000 IU човешки коагулационен фактор VIII (рДНК),

симоктоког алфа (simoctocog alfa).

Nuwiq 4000 IU съдържа приблизително 1600 IU/ml човешки коагулационен фактор VIII

(рДНК), симоктоког алфа след реконституиране.

Активността (IU) е определена чрез хромогенния тест от Европейската фармакопея.

Специфичната активност на Nuwiq е приблизително 9500 IU/mg протеин.

Симоктоког алфа (човешки коагулационен фактор VIII (рДНК)) е пречистен протеин, който

има 1440 аминокиселини. Последователността на аминокиселините е сходна с формата

90 + 80 kDa на човешкия плазмен фактор VIII (т.е. с отстранен B-домейн). Nuwiq се произвежда

чрез рекомбинантна ДНК технология в генетично модифицирани човешки ембрионални

бъбречни клетки (HEK) 293F. По време на производството и към крайния лекарствен продукт

не са прибавени никакви материали от човешки или животински произход.

Помощно вещество с известно действие

Един милилитър реконституиран разтвор съдържа 7,35 mg натрий (18,4 mg натрий на флакон).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Прах: бял до почти бял ронлив прах

Разтвор: бистра, безцветна течност

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на

фактор VIII).

Nuwiq може да се прилага при всички възрастови групи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се провежда под наблюдението на лекар с опит в лечението на хемофилия.

Проследяване на лечението

В хода на лечението се препоръчва адекватно определяне на нивата на фактор VІІІ, за да се

определя дозата, която трябва да се приложи, и честотата на повторните инфузии. Възможно е

вариране на отговора към фактор VIII при отделните пациенти с различен полуживот и време

за възстановяване. Възможно е да се наложи корекция на дозата, определена на база телесна

тегло, при пациенти с по-ниско или наднормено тегло. По-специално в случаи на големи

хирургични интервенции, е абсолютно необходимо прецизно проследяване на заместващата

терапия чрез изследване на показателите на коагулацията (активност на фактор VIII в

плазмата).

Когато за определяне активността на фактор VIII в проби кръв се използва едноетапен

in vitro

коагулационен тест на база тромбопластиново време (aPTT), резултатите за активността на

плазмения фактор VIII могат да бъдат повлияни значително както от типа на използвания аPTT

реагент, така и от референтия стандарт. Също така могат да съществуват значителни

несъответствия между резултатите от анализа, получени чрез едноетапния коагулационен тест

на база аРТТ и хромогенния анализ съгласно Ph. Eur. Това е от значение особено при смяна на

лабораторията и/или реагентите, използвани за теста.

Дозировка

Дозата и продължителността на заместващата терапия зависят от тежестта на дефицита на

фактор VІІІ, локализацията и степента на кръвоизлива, както и от клиничното състояние на

пациента.

Броят на прилаганите единици фактор VIII се изразява в международни единици (IU) съгласно

действащия стандарт на СЗО за концентрирани продукти, съдържащи фактор VIII. Активността

на фактор VIII в плазмата се изразява или като процент (спрямо нормална човешка плазма) или

за предпочитане в международни единици (спрямо международен стандарт за фактор VIII в

плазмата).

Една международна единица (IU) активност на фактор VIII е еквивалентна на количеството

фактор VIII, което се съдържа в един ml нормална човешка плазма.

Лечение при необходимост

Изчисляването на необходимата доза фактор VIII се извършва въз основа на емпиричното

правило, че 1 международна единица (IU) фактор VIII на kg телесно тегло повишава плазмената

активност на фактор VIII с приблизително 2% от нормалната активност или 2 IU/dl.

Необходимата доза се определя по следната формула:

Необходим брой единици = телесно тегло (kg) x желаното повишаване на фактор VIII (%)

(IU/dl) x 0,5 (IU/kg на IU/dl)

Очакваното повишаване на фактор VIII (% от нормата) = 2 x приложените IU

телесно тегло (kg)

Количеството, което се прилага и честотата на приложение трябва винаги да бъдат съобразени

с клиничната ефикасност в отделния случай.

В следните случаи на хеморагични епизоди активността на фактор VIII не трябва да спада под

посоченото ниво на плазмена активност (като % от нормата или като IU/dl) през съответния

период. Следната таблица може да се ползва за насоки за прилагане по време на хеморагични

епизоди и хирургични операции.

Степен на кръвоизлива/

вид хирургична процедура

Необходимо ниво на

фактор VIII (%)

(IU/dl)

Честота на прилагане (часове)/

продължителност на лечението

(дни)

Кръвоизлив

Ранен стадий на хемартроза,

мускулен кръвоизлив или

кръвотечение в устната

кухина

20–40

На всеки 12 до 24 часа. Минимум 1

ден до овладяване на хеморагичния

епизод, съдейки по болката, или до

излекуване на пациента.

По-голяма хемартроза,

мускулен кръвоизлив или

хематом

30–60

Повтаряйте инфузията на всеки 12

до 24 часа за срок от 3 до 4 дни или

повече до овладяване на болката и

острото инвалидизиране.

Животозастрашаващи

кръвоизливи

60–100

Повтаряйте инфузията на всеки 8 до

24 часа до овладяване на

състоянието.

Хирургична операция

Малка,

включително екстракция на

зъб

30–60

На всеки 24 часа минимум 1 ден, до

излекуване на пациента.

Степен на кръвоизлива/

вид хирургична процедура

Необходимо ниво на

фактор VIII (%)

(IU/dl)

Честота на прилагане (часове)/

продължителност на лечението

(дни)

Голяма

80–100

(пред- и

постоперативно)

Повтаряйте инфузията на всеки 8–

24 часа до адекватно заздравяване

на раната и след това продължете

лечението още минимум 7 дни, за да

поддържате активността на фактор

VIII между 30% и 60% (IU/dl).

Профилактика

За дългосрочна профилактика на кръвоизливи при пациенти с тежка форма на хемофилия А

обичайните дози са от 20 до 40 IU фактор VIII на kg телесно тегло на интервали от 2 до 3 дни.

Схемата може да бъде коригирана според терапевтичния отгвор на пациента.

В някои случаи, особено при по-млади пациенти, може да са необходими по-кратки интервали

на приложение или по-високи дози.

Педиатрична популация

Дозировката е една и съща при възрастни и деца и юноши, като при деца и юноши може да са

необходими по-кратки интервали на приложение или по-високи дози. Наличните понастоящем

данни са описани в точка 4.8, 5.1 и 5.2.

Начин на приложение

Nuwiq e за интравенозно приложение.

Препоръчителната скорост на приложение не трябва да надвишава 4 ml/min.

За указания относно реконституирането на лекарствения продукт преди приложение вижте

точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Свръхчувствителност

Както при всички протеинови продукти за интравенозно приложение са възможни реакции на

свръхчувствителност от алергичен тип. Nuwiq съдържа следи от човешки протеини на клетката

гостоприемник, различни от фактор VIII. При поява на симптоми на свръхчувствителност

пациентите трябва да бъдат посъветвани да прекратят незабавно употребата на лекарствения

продукт и да се свържат с лекаря си. Пациентите трябва да бъдат информирани за ранните

признаци на реакциите на свръхчувствителност, включително уртикария, генерализирана

уртикария, стягане в гърдите, хрипове, хипотония и анафилаксия.

В случай на шок трябва да бъде приложено стандартно медицинско лечение на шок.

Инхибитори

Образуването на неутрализиращи антитела (инхибитори) срещу фактор VІІІ е известно

усложнение при лечението на лица с хемофилия А. Тези инхибитори обикновено са IgG

имуноглобулини, насочени срещу прокоагулантната активност на фактор VІІІ, които се

определят количествено в Бетезда единици (Bethesda Units, BU) на ml плазма, с използване на

модифицираният тест. Рискът от развитие на инхибитори зависи от тежестта на заболяването,

както и от експозицията на фактор VІІІ, като този риск е най висок през първите 20 дни на

експозиция. Рядко инхибитори може да се развият след първите 100 дни експозиция.

Случаи на повторно развитие на инхибитори (нисък титър) са наблюдавани след преминаване

от един продукт, съдържащ фактор VIII, към друг при предходно лекувани пациенти с повече

от 100 дни експозиция и с анамнеза за развитие на инхибитори. Поради това се препоръчва

внимателно да се проследяват всички пациенти за поява на инхибитори след всяко преминаване

към друг продукт.

Клиничното значение на развитието на инхибитори ще зависи от титъра на инхибитора, като

инхибиторите с нисък титър, които присъстват преходно или остават с постоянно ниски титри,

представляват по-малък риск за недостатъчен клиничен отговор, отколкото инхибитори с

високи титри.

По принцип всички пациенти, които се лекуват с продукти с коагулационен фактор VІІІ трябва

да се проследяват внимателно за развитието на инхибитори, посредством подходящо клинично

наблюдение и лабораторни тестове. Ако не бъдат достигнати очакваните нива на плазмена

активност на фактор VІІІ, или кървенето не може да бъде контролирано с подходяща доза,

трябва да се направи тест за наличие на инхибитор на фактор VІІІ. При пациенти с високи нива

на инхибитор, лечението с фактор VІІІ може да не е ефективно и трябва да се обмислят други

терапевтични възможности. Лечението на такива пациенти трябва да се провежда от лекари с

опит в лечението на хемофилия и инхибитори на фактор VІІІ.

Сърдечносъдови събития

При пациенти със съществуващи сърдечносъдови рискови фактори, заместващата терапия с

фактор VIII може да увеличи сърдечносъдовия риск.

Усложнения, свързани с катетъра

Ако се налага използването на централен венозен катетър, трябва да се има предвид рискът от

свързаните с него усложнения, включително локални инфекции, бактериемия и тромбоза на

мястото на поставяне на катетъра.

Силно се препоръчва при всяко приложение на Nuwiq на пациент да се записват името и

партидният номер на продукта с цел запазване на връзката между пациента и партидата на

лекарствения продукт.

Педиатрична популация

Описаните предупреждения и предпазни мерки се отнасят както за възрастни, така и за деца и

юноши.

Съображения, свързани с помощно вещество (съдържание на натрий)

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон.

Пациентът обаче може да получи повече от един флакон (вижте точка 2 за повече информация

относно съдържанието в един флакон) в зависимост от телесното тегло и дозировката.

Това трябва да бъде взето под внимание от пациенти, които са на диета с контролиран прием на

натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията с Nuwiq.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Не са провеждани проучвания с Nuwiq върху репродукцията при животни.

Въз основа на редките случаи на хемофилия А при жени, липсва опит по отношение на

употребата на фактор VIII по време на бременност и кърмене. Затова Nuwiq трябва да се

използва по време на бременност и кърмене само ако е строго показан. Липсват данни по

отношение на фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Nuwiq не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Реакции на свръхчувствителност или алергични реакции (които могат да включат ангиоедем,

парене и смъдене на мястото на инфузия, втрисане, зачервяване, главоболие, уртикария,

хипотония, сънливост, гадене, обрив, безпокойство, тахикардия, стягане в гърдите, изтръпване,

уртикария, включително генерализирана уртикария, повръщане, хрипове) са наблюдавани

рядко при препарати, съдържащи фактор VIII, и могат в някои случаи да прогресират до тежка

анафилаксия (включително шок).

Развитие на неутрализиращи антитела (инхибитори) може да възникне при пациенти с

хемофилия A, които се лекуват с фактор VIII, включително Nuwiq. Ако се образуват такива

инхибитори, състоянието ще се прояви като недостатъчен клиничен отговор. В такива случаи

се препоръчва консултация със специализиран център по хемофилия.

Табличен списък на нежеланите реакции

По време на клиничните проучвания с Nuwiq при лекувани преди това деца (от 2 до 11 години,

n = 58), юноши (от 12 до 17 години, n = 3) и възрастни пациенти (n = 129) с тежка форма на

хемофилия A са съобщени общо 12 нежелани лекарствени реакции (НЛР) (8 при възрастни,

4 при деца) при 8 пациенти (4 възрастни, 4 деца).

Таблица 1, представена по-долу, е в съответствие със системо-органната класификация на

MedDRA (СОК и предпочитани термини).

Категориите на честота са определени съгласно следната конвенция: много чести (≥1/10), чести

(≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1 000), много редки

(<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране по честота нежеланите лекарствени реакции се представят в низходящ ред

по сериозност.

Таблица 1. Честота на нежеланите лекарствени реакции (НЛР) при клинични изпитвания

Стандартни системо-органни

класове по MedDRA

Нежелани реакции

Честота

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Хеморагична анемия

Инхибиране на фактор VIII

Нечести*

Нечести (PTP)

Много чести (PUP)

Нарушения на имунната

система

Свръхчувствителност

Чести*

Нарушения на нервната

система

Парестезия

Главоболие

Замаяност

Нечести*

Нечести*

Нечести*

Нарушения на ухото и

лабиринта

Световъртеж

Нечести*

Стомашно-чревни нарушения

Сухота в устата

Нечести*

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Болки в гърба

Нечести*

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Пирексия

Възпаление на мястото на

инжектиране

Болка на мястото на

инжектиране

Чести*

Нечести*

Нечести*

Общо неразположение

Нечести*

Изследвания

Позитивни

не-неутрализиращи

антитела (при PTP)

Нечести*

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Задух

Нечести*

Изчислени като пациенти с НЛР от общо 280, включени в проучването пациенти, от които

190 лекувани преди това пациенти (PTP) и 90 нелекувани преди това пациенти (PUP).

# Честотата е базирана на проучвания с всички FVIII продукти, които са включвали пациенти с тежка

хемофилия A. PTP = лекувани преди това пациенти, PUP = нелекувани преди това пациенти

Описание на избрани нежелани реакции

При един възрастен пациент са открити ненеутрализиращи антитела срещу фактор VIII (вж.

Таблица 1). Анализът на пробата е извършен в централна лаборатория при осем разреждания.

Резултатът е положителен само при фактор на разреждане 1, като титърът на антителата е

много нисък. При този пациент не е установена инхибиторна активност при измерване с

модифицирания Бетезда тест. При същия пациент не е засегната клиничната ефикасност и

in vivo

възстановяването на Nuwiq.

Педиатрична популация

Приема се, че честотата, видът и сериозността на нежеланите реакции при децата и юношите са

същите като при възрастните.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакологични свойства

Фармакотерапевтична група: Антихеморагични средства: кръвен коагулационен фактор VIII,

ATC код: B02BD02.

Комплексът фактор VIII/фактор на von Willebrand се състои от две молекули (фактор VIII и

фактор на von Willebrand) с различни физиологични функции. След инфузия на пациент с

хемофилия, фактор VIII се свързва с фактора на von Willebrand в кръвообращението на

пациента. Активираният фактор VIII действа като кофактор за активирания фактор IX,

ускорявайки превръщането на фактор X в активиран фактор X. Активираният фактор X

превръща протромбина в тромбин. На свой ред тромбинът превръща фибриногена във фибрин

и позволява образуването на съсирек. Хемофилия А е свързано с пола, наследствено нарушение

на кръвосъсирването, което се дължи на понижени нива на фактор VIII:C и води до обилни

кръвоизливи в ставите, мускулите или вътрешните органи, които възникват спонтанно или в

резултат на случайна или хирургична травма. Плазмените нива на фактор VIII се повишават

чрез прилагане на заместваща терапия, което позволява временно коригиране на дефицита на

фактор VIII и корекция на склонността към кървене.

Имуногенността на Nuwiq е оценена в клинични изпитвания при 190 лекувани преди това

пациенти с тежка форма на хемофилия A (129 възрастни и 61 педиатрични пациенти). При нито

един пациент не е наблюдавано развитие на инхибитори.

Популация възрастни и юноши на възраст 12 – 65 години

Профилактика:

В клинично проучване при 32 възрастни пациенти с тежка форма на

хемофилия А, медианата на консумацията на Nuwiq за профилактика е 468,7 IU/kg/месец.

Леучение на кръвоизлив:

Медианата на дозата за лечение на епизоди на спонтанен кръвоизлив е

33,0

/kg при пациентите на профилактичен режим. В друго клинично проучване е проведено

лечение по необходимост при 22 възрастни пациенти. Лекувани са общо 986 епизода на

кръвоизлив с доза с медиана 30,9 IU/kg. Най-общо малките кръвоизливи налагат леко

намаляване на дозите, докато по-тежките кръвоизливи налагат до трикратно увеличение на

дозите (медиана).

Индивидуализирана профилактика:

Индивидуализирана профилактика на база ФК е оценена

при 66 възрастни PTP с тежка хемофилия A. След 1-3 месеца фаза на стандартна профилактика

(дозиране през ден или 3 пъти седмично), 44 (67%) пациенти преминават на схема на дозиране

според тяхната ФК оценка, а 40 завършват 6 месеца профилактика с определената им доза и

схема на лечение. От тези пациенти 34 (85%) са лекувани два пъти седмично или по-рядко. 33

(82,5%) пациенти не са имали никакъв кръвоизлив, а 36 (90,0%) не са имали спонтанни

кръвоизливи. Средната ± SD честота на кръвоизливи на годишна база е 1,2 ± 3,9, а

средната ± SD доза е 52,2 ± 12,2

IU/kg на инжекция и 99,7 ± 25,6 IU/kg на седмица.

Следва да се отбележи, че честотата на кръвоизливите на годишна база (ABR) не е сравнима

между различните концентрации на фактора и между различните клинични проучвания.

Педиатрична популация

Получени са данни при лекувани преди това 29 деца на възраст между 2 и 5 години, 31 деца на

възраст между 6 и 12 години и един юноша на 14-годишна възраст. Медианата на дозата за

профилактична инфузия е 37,8 IU/kg. Двадесет пациенти използват дози с медиана над

45 IU/kg. Медианата на консумацията на Nuwiq за профилактика е 521,9 IU/kg месечно.

Необходима е доза Nuwiq с по-висока медиана за лечение на кръвоизливи при деца (43,9 IU/kg)

в сравнение с възрастните (33,0 IU/kg) и е необходима доза с по-висока медиана за лечение на

умерени до силни по интензитет кръвоизливи в сравнение с малки кръвоизливи (78,2 IU/kg

спрямо 41,7 IU/kg). При по-малките деца като цяло се налага прилагането на дози с по-висока

медиана (6-12 години: 43,9 IU/kg; 2-5 години: 52,6 IU/kg). Тези данни са потвърдени от

дългосрочно проследяване на 49 от тези деца, които са били лекувани за допълнителен период

с медиана приблизително 30 месеца (диапазон от 9,5 до 52 месеца); през този период 45% от

децата не са имали спонтанни кръвоизливи.

В момента в ход е проспективно отворено клинично проучване при PUP с тежка хемофилия A

(<1% FVIII:C).

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от

проучванията с Nuwiq в една или повече подгрупи на педиатричната популация при лечение на

хемофилия А (вроден недостиг на фактор VIII) (вж. точка 4.2 за информация относно употреба

в педиатрията).

5.2

Фармакокинетични свойства

Възрастна популация

Таблица 1. Фармакокинетични параметри на Nuwiq (Доза: 50 IU/kg) при възрастни,

лекувани преди това пациенти (възраст 18-65 години) с тежка форма на хемофилия А

(n = 20)

Фармакокинетичен

параметър

Хромогенен тест

Средна стойност

± SD

Медиана (граници)

AUC (h*IU/ml)

22,6 ± 8,0

22,3 (8,4 – 38,1)

14,7 ± 10,4

12,5 (5,4 – 55,6)

IVR (%/IU/kg)

2,5 ± 0,4

2,5 (1,7 – 3,2)

CL (ml/h/kg)

3,0 ± 1,2

2,7 (1,5-6,4)

AUC = Площ под кривата (FVIII:C), T

= Терминален полуживот,

IVR = Инкрементно възстановяване

in vivo

, CL = Клирънс, SD = Стандартно отклонение

Таблица 2. Фармакокинетични параметри на Nuwiq (Доза: 50 IU/kg) при лекувани преди

това деца на възраст между 6 и 12 години с тежка форма на хемофилия A (n = 12)

Фармакокинетичен

параметър

Хромогенен тест

Средно ± SDO

Медиана (граници)

AUC (h*IU/ml)

13,2 ± 3,4

12,8 (7,8 – 19,1)

10,0 ± 1,9

9,9 (7,6 – 14,1)

IVR (%/IU/kg)

1,9 ± 0,4

1,9 (1,2 – 2,6)

CL (ml/h/kg)

4,3 ± 1,2

4,2 (2,8 - 6,9)

AUC = Площ под кривата (FVIII:C), T

= Полуживот,

IVR = Инкрементно възстановяване

in vivo

, CL = Клирънс, SD = Стандартно отклонение

Таблица 3. Фармакокинетични параметри на Nuwiq (Доза: 50 IU/kg) при лекувани преди

това деца на възраст между 2 и 5 години с тежка форма на хемофилия A (n = 13)

Фармакокинетичен

параметър

Хромогенен тест

Средно ± SDO

Медиана (граници)

AUC (h*IU/ml)

11,7 ± 5,3

10,5 (4,9 – 23,8)

9,5 ± 3,3

8,2 (4,3 – 17,3)

IVR (%/IU/kg)

1,9 ± 0,3

1,8 (1,5 – 2,4)

CL (ml/h/kg)

5,4 ± 2,4

5,1 ( 2,3 – 10,9)

AUC = Площ под кривата (FVIII:C), T

= Полуживот,

IVR = Инкрементно възстановяване

in vivo

, CL = Клирънс, SD = Стандартно отклонение

Педиатрична популация

Както е известно от литературата, възстановяването е по-малко и полуживотът е по-кратък при

малки деца в сравнение с възрастните, докато клирънсът е по-висок, което може частично да се

дължи на известния по-голям обем плазма на килограм телесно тегло при по-младите пациенти.

Коригирани спрямо теглото параметри по подгрупи

Таблица 4. Коригирани спрямо теглото фармакокинетични параметри на Nuwiq (Доза:

50 IU/kg) при възрастни, лекувани преди това пациенти (възраст 18-65 години) с тежка

форма на хемофилия А (n = 20)

Фармакокинетичен

параметър

Всички

(n=20)

Нормално

тегло (n=14)

Наднормено

тегло (n=4)

Затлъстяване

(n=2)

Хромогенен тест Средно ± SD

AUC (h*IU/ml)

22,6 ± 8,0

20,4 ± 6,9

24,9 ± 8,9

33,5 ± 6,5

14,7 ± 10,4

14,7 ± 12,1

13,4 ± 5,9

17,2 ± 4,8

IVR (%/IU/kg)

2,5 ± 0,4

2,4 ± 0,4

2,7 ± 0,4

2,8 ± 0,3

CL (ml/h/kg)

3,0 ± 1,2

3,2 ± 1,3

2,6 ± 1,0

1,8 ± 0,4

Хромогенен тест Медиана (граници)

Фармакокинетичен

параметър

Всички

(n=20)

Нормално

тегло (n=14)

Наднормено

тегло (n=4)

Затлъстяване

(n=2)

Хромогенен тест Средно ± SD

AUC (h*IU/ml)

22,3 (8,4 – 38,1)

21,2 (8,4 – 32,6)

23,3 (17,4 –

35,5)

33,5 (28,9 –

38,1)

12,5 (5,4 – 55,6)

12,3 (5,4 – 55,6)

11,2 (9,3 – 22,0)

17,2 (13,8 –

20,6)

IVR (%/IU/kg)

2,5 (1,7 – 3,2)

2,4 (1,7 – 3,1)

2,8 (2,3 – 3,2)

2,8 (2,6 – 3,0)

CL (ml/h/kg)

2,7 (1,5 – 6,4)

2,8 (1,7 – 6,4)

2,5 (1,6 – 3,7)

1,8 (1,5 – 2,0)

Нормално тегло: Индекс на телесната маса (ИТМ)18,5-25 kg/m

, наднормено тегло: ИТМ 25-

30 kg/m

, затлъстяване: ИТМ > 30 kg/m

, SD = Стандартно отклонение

5.3

Предклинични данни за безопасност

При предклинични проучвания Nuwiq е използван за безопасно и ефикасно възстановяване на

хемостазата при кучета с хемофилия. Токсикологичните проучвания показват, че локалното

интравенозно приложение и системната експозиция се понасят добре от лабораторни животни

(плъхове и дългоопашати макаци).

Не са провеждани конкретни проучвания с дългосрочно многократно приложение, като

проучвания за репродуктивна токсичност, хронична токсичност и карциногенност, поради

имунен отговор към хетерогенни протеини при всички видове бозайници, различни от човека.

Не са провеждани проучвания за мутагенния потенциал на Nuwiq.

Оценки

ex vivo

чрез използването на разпространяван в търговската мрежа кит за количествено

определяне на Т-клетъчния отговор към терапевтични средства, съдържащи протеини, показват

малък риск от имуногенност.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Прах

Захароза

Натриев хлорид

Калциев хлорид дихидрат

Аргининов хидрохлорид

Натриев цитрат дихидрат

Полоксамер 188

Разтворител

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимост

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

други лекарствени продукти.

Трябва да се използва единствено предоставения комплект за инфузия, тъй като е възможно да

се стигне до неуспешно лечение в резултат на абсорбция на човешкия коагулационен

фактор VIII по вътрешните повърхности на някои пособия за инжектиране.

6.3

Срок на годност

Неотворен флакон

2 години

В срока на годност продуктът може да се съхранява на стайна температура (до 25°C) за

еднократен период, който не надвишава 1 месец. След като веднъж бъде изваден от

хладилника, лекарственият продукт не трябва да се връща обратно. Моля, запишете началото

на периода на съхранение на стайна температура върху картонената кутия на продукта.

След реконституиране

След реконституиране е доказана химична и физична стабилност в периода на използване за

срок от 24 часа при съхранение на стайна температура.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва веднага след

реконституиране. Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията за

съхранение преди употреба са отговорност на потребителя.

Реконституираният разтвор трябва да се съхранява при стайна температура. Да не се съхранява

в хладилник след реконституиране.

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За съхранение на стайна температура и условия на съхранение след реконституиране на

лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Всяка опаковка съдържа:

1 флакон с прах, с 250, 500, 1 000, 2 000, 2 500, 3 000 или 4 000 IU симоктоког алфа във

флакон (стъкло тип 1), затворен с бромобутилова запушалка и запечатан с отчупваща се

алуминиева капачка

Разтворител: 1 предварително напълнена спринцовка от боросиликатно стъкло,

съдържаща 2,5 ml вода за инжекции

1 стерилен адаптор за флакон за реконституиране с 1 игла тип „бътерфлай“ и 2 тампона

със спирт

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Прахът трябва да се реконституира само с доставения разтворител (2,5 ml вода за инжекции),

като се използва доставения комплект за инфузия. Флаконът трябва леко да се завърти до пълно

реконституиране на праха. След реконституиране то разтворът трябва да бъде изтеглен обратно

в спринцовката.

Преди приложение трябва да се извърши визуална проверка на готовия лекарствен продукт за

видими частици и промяна в цвета. Приготвеният лекарствен продукт е бистър, безцветен

разтвор, без твърди частици, с pH между 6,5 и 7,5. Не използвайте мътен разтвор или разтвор

със съдържание на утайка.

Указания за приготвяне и приложение

Оставете спринцовката с разтворителя (вода за инжекции) и праха в затворения флакон

да достигнат стайна температура. Можете да направите това, като ги задържите в

ръцете си докато се затоплят до температурата на ръцете Ви. Не използвайте никакъв

друг начин за затопляне на флакона и предварително напълнената спринцовка.Тази

температура трябва да се поддържа по време на целия процес на реконституиране.

Отстранете пластмасовата отчупваща се капачка от флакона с прах и разкрийте

централната част на гумената запушалка. Не отстранявайте сивата запушалка или

металния пръстен около горната част на флакона.

Почистете горната част на флакона с тампон със спирт. Изчакайте спирта да изсъхне.

Отлепете защитния хартиен етикет от опаковката на адаптора за флакона. Не

изваждайте адаптора от опаковката.

Поставете флакона с праха върху равна повърхност и го хванете. Като придържате

опаковката на адаптора, поставете адаптора за флакона върху центъра на гумената

запушалка на флакона. Натиснете опаковката силно надолу, докато острието на

адаптора проникне в гумената запушалка. Когато чуете щракване, адапторът вече се е

закрепил към флакона.

Отлепете защитния хартиен етикет от опаковката на предварително напълнената

спринцовка. Хванете края на буталото без да докосвате ствола. Завийте резбования край

на буталото към спринцовката с разтвора. Завъртете буталото по посока на

часовниковата стрелка, докато усетите леко съпротивление.

Отчупете предпазната пластмасова капачка на спринцовката с разтвор като скъсате

перфорацията на капачката. Не докосвайте вътрешността на капачката или върха на

спринцовката. В случай че разтворът няма да се използва веднага, затворете

напълнената спринцовка с предпазната пластмасова капачка за съхранение.

Отстранете опаковката на адаптора и я изхвърлете.

Завийте спринцовката с разтвора плътно към адаптора на флакона чрез завъртане по

часовниковата стрелка докато усетите съпротивление.

Натиснете бавно буталото, за да инжектирате цялото количество разтворител във

флакона с прах.

Без да отстранявате спринцовката, леко раздвижете или завъртете флакона няколко

пъти докато прахът се разтвори. Не разклащайте. Изчакайте до пълното

реконституиране на праха.

Преди приложение проверете визуално за наличие на видими частици в готовия

разтвор. Разтворът трябва да бъде бистър и безцветен, на практика без видими частици.

Не използвайте мътен разтвор или разтвор със съдържание на утайка.

Обърнете спринцовката с прикрепения флакон обратно и изтеглете бавно готовия

разтвор в спринцовката. Уверете се, че цялото съдържание на флакона е прехвърлено в

спринцовката.

Развийте напълнената спринцовка от адаптора на флакона обратно на часовниковата

стрелка и изхвърлете празния флакон.

Разтворът е готов за употреба веднага. Да не се съхранява в хладилник.

Почистете избраното място на инжектиране с един от включените в комплекта тампони

със спирт.

Свържете предоставената инфузионна система със спринцовката.

Въведете иглата от инфузионната система в избраната вена. При използване на

турникет за по-добра видимост на вената, турникетът трябва да бъде освободен преди

да започнете да инжектирате разтвора.

В спринцовката не трябва да прониква кръв поради опасност от образуването на

фибринови съсиреци.

Инжектирайте разтвора бавно във вената със скорост не по-голяма от 4 ml в минута.

Ако използвате повече от един флакон с прах при едно приложение, можете да използвате

повторно същата игла за инжектиране. Адапторът за флакона и спринцовката са само за

еднократна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

112 75 Stockholm

Швеция

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/14/936/001

EU/1/14/936/002

EU/1/14/936/003

EU/1/14/936/004

EU/1/14/936/005

EU/1/14/936/006

EU/1/14/936/007

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 22 юли 2014 г.

Дата на последно подновяване: 26 април 2019 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653987/2017

EMEA/H/C/002813

Резюме на EPAR за обществено ползване

Nuwiq

симоктоког алфа

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Nuwiq. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Nuwiq.

За практическа информация относно употребата на Nuwiq пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Nuwiq и за какво се използва?

Nuwiq е лекарство, което се използва за лечение и превенция на кървене при пациенти на

всякаква възраст с хемофилия А (наследствено нарушение на кръвосъсирването, причинено от

липса на фактор VІІІ). Съдържа активното вещество симтоктоког алфа (simoctocog alfa), който е

човешки коагулационен фактор VIII.

Как се използва Nuwiq?

Nuwiq се отпуска по лекарско предписание и лечението следва да се прилага само под

наблюдението на лекар с опит в лечението на хемофилия.

Nuwiq се предлага под формата на прах и разтворител, които се смесват за приготвяне на разтвор

за инжектиране във вена. Дозата и продължителността на лечението зависят от това дали Nuwiq

се използва за лечение или за профилактика на кървене или по време на операция, както и от

нивата на фактор VІІІ на пациента, тежестта на хемофилията, степента и местоположението на

кървене и състоянието и телесното тегло на пациента. Nuwiq е предназначен както за

краткосрочна, така и за дългосрочна употреба.

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 2/3

Пациентите или полагащите грижи за тях трябва да могат да прилагат Nuwiq самостоятелно у

дома, след като са били обучени по подходящ начин за това. За повече информация вижте

листовката.

Как действа Nuwiq?

Активното вещество в Nuwiq, симоктоког алфа (човешки коагулационен фактор VIII), е вещество,

което подпомага съсирването на кръвта. При пациенти с хемофилия А липсва фактор VIII, което е

причина за проблеми с кръвосъсирването, например кръвоизливи в ставите, мускулите или

вътрешните органи. Nuwiq is used to correct the factor VIII deficiency by replacing the missing factor

VIII, giving temporary control of the bleeding disorder. Nuwiq се използва, за да коригира липсата

на фактор VIII, като го замести и така се осъществи временно овладяване на кървенето.

Произвежда се по метод, известен като „рекомбинантна ДНК технология“ — от клетки, получили

ген (ДНК), който ги прави способни да произвеждат ларонидаза.

Какви ползи от Nuwiq са установени в проучванията?

Nuwiq е демонстрирал ефективност/Ефективността на Nuwiq е демонстрирана за превенцията и

лечението на епизоди на кървене в три основни проучвания, обхващащи 113 пациенти с

хемофилия А.

Първото изпитване обхваща 22 пациенти на възраст 12 години и повече, които приемат Nuwiq за

лечение на епизоди на кървене или за превенция на кървене по време на хирургична

интервенция. Записани са общо 986 епизода на кървене, като по-голямата част от тях са

овладяни с една инжекция Nuwiq. Основната мярка за ефективност е въз основа на оценката на

пациентите за това доколко добре действа лечението. Лечението с Nuwiq се оценява като

„отлично“ или „добро“ за 94 % от епизодите на кървене. В двете хирургични интервенции, които

се провеждат по време на проучването, Nuwiq е оценен като отличен за превенция на епизоди на

кървене.

Второто проучване обхваща 32 пациенти на възраст 12 години и повече, които получават Nuwiq

за превенция и лечение на епизоди на кървене, както и за превенция на кървене по време на

хирургична интервенция. Когато се използва за превенция на кървене, за всеки пациент са

записани средно 0,19 случая на кървене за месец. Когато се използва за лечение на епизоди на

кървене, Nuwiq е оценен главно като „отличен“ или „добър“ за лечение на епизоди на кървене и

повечето епизоди на кървене са овладени след една или повече инжекции на Nuwiq. В петте

хирургични интервенции, които се провеждат по време на проучването, Nuwiq е оценен като

„отличен“ за превенцията на епизоди на кървене в четирите хирургични интервенции и като

„умерен“ за превенцията на кървене по време на една хирургична интервенция.

Третото проучване обхваща 59 деца на възраст от две до 12 години. Когато Nuwiq се използва за

превенция на кървене, за всяко дете са записани 0,34 случая на кървене за месец. Когато се

използва за лечение на епизоди на кървене, в 81 % от случаите те са овладяни след една или

две инжекции Nuwiq.

Какви са рисковете, свързани с Nuwiq?

При лекарствата с фактор VIII е съобщено за реакции на свръхчувствителност (алергии), които в

някои случаи са тежки.

Също така при лекарствата с фактор VIII има риск някои от пациентите да развият инхибитори

(антитела) срещу фактор VIII, в резултат на което действието на лекарството да спре и това да

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 3/3

доведе до загуба на контрол върху кървенето. В такива случаи трябва да се потърси връзка със

специализиран център по хемофилия.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Nuwiq вижте

листовката.

Защо Nuwiq е разрешен за употреба?

Агенцията реши, че ползите от Nuwiq са по-големи от рисковете, и препоръча Nuwiq да бъде

разрешен за употреба в ЕС. Агенцията заключи, че Nuwiq е доказано ефективен за лечение и

предотвратяване на кървене при пациенти с хемофилия А, като профилът му на безопасност е

приемлив.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Nuwiq?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Nuwiq, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Nuwiq:

На 24 юли 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Nuwiq, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Nuwiq може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

лечението с Nuwiq прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 10-2017.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация