Nimenrix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Neisseria meningitidis group A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid, Neisseria meningitidis group C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid, Neisseria meningitidis group W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid, Neisseria meningitidis group Y polysaccharide conjugated to tetanus toxoid

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

J07AH08

INN (Международно Name):

meningococcal groups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Менингит, менингококов

Терапевтични показания:

Nimenrix е показан за активна имунизация на лица на възраст от 6 седмици срещу инвазивни менингококова болести, причинени от Neisseria менингит група A, C, W-135 и Y.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-04-20

Листовка

                68
Б. ЛИСТОВКА
69
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NIMENRIX ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
Конюгатна ваксина срещу менингококи
от групи A, C, W-135 и Y
(Meningococcal groups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Тази ваксина е предписана на Вас или
на Вашето дете. Не я преотстъпвайте на
други
хора.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Тази листовка е написана, като се
приема, че лицето, на което се прилага
ваксината ще я
прочете, но ваксината може да бъде
приложена както на възрастни, така и
на деца, и Вие може
да я прочетете заради Вашето дете.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Nimenrix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Nimenrix
3.
Как се прил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nimenrix прах и разтворител за
инжекционен разтвор в предварително
напълнена спринцовка
Конюгатна ваксина срещу менингококи
от групи A, C, W-135 и Y
(Meningococcal groups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След разтваряне една доза (0,5 ml) от
ваксината съдържа:
_Neisseria meningitidis_ полизахарид група A
1
(_Neisseria meningitidis_ group A polysaccharide
1
)
5 микрограма
_Neisseria meningitidis _полизахарид група C
1
(_Neisseria meningitidis_ group C polysaccharide
1
)
5 микрограма
_Neisseria meningitidis_ полизахарид група W-135
1
(_Neisseria meningitidis_ group W-135 polysaccharide
1
)
5 микрограма
_Neisseria meningitidis_ полизахарид група Y
1
(_Neisseria meningitidis_ group Y polysaccharide
1
)
5 микрограма
1
конюгиран с тетаничен токсоид
(протеинов носител)
44 микрограма
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Прахът или компактната маса са бели.
Разтворителят е прозрачен и
безцветен.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Nimenrix е показан за активна имунизация
срещу инвазивно менингококово
заболяване,
причинявано от _Neisseria meningitidis_ групи A, C,
W-135 и Y, при лица на възраст от 6 седмици.
4.2
ДОЗИРОВКА И
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-05-2022
Листовка Листовка чешки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-05-2022
Листовка Листовка датски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-05-2022
Листовка Листовка немски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-05-2022
Листовка Листовка естонски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-05-2022
Листовка Листовка гръцки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-05-2022
Листовка Листовка английски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-08-2019
Листовка Листовка френски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-05-2022
Листовка Листовка италиански 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-08-2019
Листовка Листовка латвийски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-08-2019
Листовка Листовка литовски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-05-2022
Листовка Листовка унгарски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-05-2022
Листовка Листовка малтийски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-08-2019
Листовка Листовка полски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-05-2022
Листовка Листовка португалски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-08-2019
Листовка Листовка румънски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-05-2022
Листовка Листовка словашки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-05-2022
Листовка Листовка словенски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-08-2019
Листовка Листовка фински 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-05-2022
Листовка Листовка шведски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-05-2022
Листовка Листовка норвежки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-05-2022
Листовка Листовка исландски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-05-2022
Листовка Листовка хърватски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-08-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите