Netvax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Clostridium-perfringens тип-А алфа токсоид

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI01AB08

INN (Международно Name):

adjuvanted vaccine against necrotic enteritis of chickens due to Clostridium perfringens

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Имунологични за аве

Терапевтични показания:

За активната имунизация на пилета, за да се осигури пасивна имунизация срещу некротичен ентерит към тяхното потомство, по време на периода на снасяне. За да се намали нивото на смъртността и честотата и тежестта на лезиите, причинени от Клостридиум-филтри-тип-А-индуцирана некротический ентерит. Ефикасността е доказана чрез предизвикване на пилета приблизително три седмици след излюпването. Началото на пасивния трансфер на имунитет: 6 седмици след приключване на ваксинационната процедура. Продължителност на пасивното прехвърляне на имунитета: 51 седмици след приключване на процедурата за ваксиниране.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-04-16

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
17
Б. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
18
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА NETVAX ЕМУЛСИЯ ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ ЗА ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Притежател на лиценза за употреба :
Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител , отговорен за
освобождаване на партидата:
S-P Veterinary Ltd
Breakspear Road South
Harefoeld
Uxbridge
Middlesex , UB9 6LS
United Kingdom
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Netvax, емулсия за инжектиране за пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Една доза (0,5 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
_Clostridium perfringens_ Тип А, aлфа токсоид :
най-малко 6.8 IU*
Аджувант (и):
Light Mineral Oil 0.31 ml
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Thiomersal 0.035-0.05 mg
*
Интернационални единици за 1 ml в
заешки серум, определени чрез реакция
хемолизна
инхибиция.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на птици с цел
създаване на пасивен имунитет в
поколението
им срещу некротичен ентерит, по време
на яйценосния период.
За
намаляване
на
смъртността,
разпространението
и

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Netvax, емулсия за инжектиране за пилета
2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН И СЪСТАВ
Една доза (0,5 ml) съдържа :
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
_Clostridium perfringens _ Тип А, алфа токсоид :
най-малко 6.8 IU* .
АДЖУВАНТ (И):
Light Mineral Oil 0.31 ml
ПОМОЩНО(НИ) ВЕЩЕСТВО(А):
Thiomersal 0.035-0.05 mg
*
Интернационални единици за 1 ml в
заешки серум, определени чрез реакция
хемолизна
инхибиция.
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Емулсия за инжектиране
Сивобяла маслена емулсия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на пилета с цел
създаване на пасивен имунитет на
поколението
им срещу Некротичен ентерит, по време
на яйценосния период.
За
намаляване
на
смъртността,
разпространението
и
тежестта
на
уврежданията,
причинени от Clostridium perfringens Тип А,
причиняващ некротичен ентерит.
Ефикастността е била демонстрирана
чрез провокаци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-06-2014
Листовка Листовка чешки 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-06-2014
Листовка Листовка датски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-06-2014
Листовка Листовка немски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-06-2014
Листовка Листовка естонски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-06-2014
Листовка Листовка гръцки 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-06-2014
Листовка Листовка английски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-06-2014
Листовка Листовка френски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-06-2014
Листовка Листовка италиански 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-06-2014
Листовка Листовка латвийски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-06-2014
Листовка Листовка литовски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-06-2014
Листовка Листовка унгарски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-06-2014
Листовка Листовка малтийски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-06-2014
Листовка Листовка нидерландски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-06-2014
Листовка Листовка полски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-06-2014
Листовка Листовка португалски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-06-2014
Листовка Листовка румънски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-06-2014
Листовка Листовка словашки 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-06-2014
Листовка Листовка словенски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-06-2014
Листовка Листовка фински 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-06-2014
Листовка Листовка шведски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-06-2014
Листовка Листовка норвежки 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-06-2014
Листовка Листовка исландски 11-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-06-2014

Преглед на историята на документите