Myfenax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

микофенолат мофетил

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

L04AA06

INN (Международно Name):

mycophenolate mofetil

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

Myfenax е показан в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне на трансплантат при пациенти, получаващи алогенни бъбречни, сърдечни или чернодробни трансплантации.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-02-21

Листовка

                64
Б. ЛИСТОВКА
65
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MYFENAX 250 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
микофенолат мофетил (mycophenolate mofetil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Myfenax и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Myfenax
3.
Как да приемате Myfenax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Myfenax
6.
Съдържание на опаковката и друга
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MYFENAX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Myfenax е лекарство, което се използва за
потискане на имунната активност.
Акти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Myfenax 250 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 250 mg микофенолат
мофетил (mycophenolate mofetil).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърдa капсулa (капсула)
Myfenax капсули:тялото на капсулата е
светлокафяво, непрозрачно с означение
“250”,
отпечатано по дължина с черно мастило.
Капачето на капсулата е светлосиньо
непрозрачно с означение “М”,
отпечатано по дължина с
черно мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Myfenax е показан в комбинация с
циклоспорин и кортикостероиди за
профилактика на остро
отхвърляне на трансплантата при
пациенти с алогенна трансплантация на
бъбреци, сърце или
черен дроб.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне и да се
провежда от специалисти с подходяща
квалификация в
областта на трансплантацията.
Дозировка
_Употреба при бъбречна трансплантация
_
Възрастни
Лечението трябва да започне до 72 часа
след трансплантацията.
Препоръчителната доза при
пациенти с бъбречна трансплантация е 1
g, приложена два пъти днев
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-09-2023
Листовка Листовка чешки 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-09-2023
Листовка Листовка датски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-09-2023
Листовка Листовка немски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-09-2023
Листовка Листовка естонски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-09-2023
Листовка Листовка гръцки 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-09-2023
Листовка Листовка английски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-09-2023
Листовка Листовка италиански 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-09-2023
Листовка Листовка унгарски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-09-2023
Листовка Листовка малтийски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-09-2023
Листовка Листовка португалски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-09-2023
Листовка Листовка словашки 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-09-2023
Листовка Листовка словенски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-09-2023
Листовка Листовка шведски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-09-2023
Листовка Листовка норвежки 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-09-2023
Листовка Листовка исландски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-09-2023
Листовка Листовка хърватски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-09-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите