Ikervis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

циклоспорин

Предлага се от:

Santen Oy

АТС код:

S01XA18

INN (Международно Name):

ciclosporin

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Заболявания на роговицата

Терапевтични показания:

Лечението на тежки кератит при възрастни пациенти със сухо око болест, която не се е подобрило, въпреки лечението със сълза заместители.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-03-19

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IKERVIS 1
MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, ЕМУЛСИЯ
циклоспорин (ciclosporin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява IKERVIS и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате IKERVIS
3.
Как да използвате IKERVIS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате IKERVIS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IKERVIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
IKERVIS съдържа активното вещество
циклоспорин. Циклоспорин принадлежи
към група
лекарства, известни к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IKERVIS 1 mg/ml капки за очи, емулсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml емулсия съдържа 1 mg циклоспорин
(ciclosporin).
Помощно вещество с известно действие
Един ml емулсия съдържа 0,05 mg
цеталкониев хлорид (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, емулсия
Млечнобяла емулсия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНО ПОКАЗАНИЕ
Лечение на тежък кератит при
възрастни пациенти, със синдромa
„сухо око“, при които не се
наблюдава подобрение, въпреки
лечението със заместители на сълзите
(вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне от
офталмолог или медицински специалист
с квалификация в
областта на офталмологията.
Дозировка
_ _
Препоръчителната доза е една капка,
приложена в засегнатото око (очи),
веднъж дневно преди
лягане.
Отговорът към лечението трябва да се
преоценява поне на всеки 6 месеца.
Ако се пропусне доза, лечението трябва
да продължи на следващия ден, както
обикновено.
Пациентите трябва да се посъветват да
не накапват повече от една капка в
засегнато
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-02-2023
Листовка Листовка чешки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-02-2023
Листовка Листовка датски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-02-2023
Листовка Листовка немски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-02-2023
Листовка Листовка естонски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-02-2023
Листовка Листовка гръцки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-02-2023
Листовка Листовка английски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-05-2015
Листовка Листовка френски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-02-2023
Листовка Листовка италиански 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-05-2015
Листовка Листовка латвийски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-05-2015
Листовка Листовка литовски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-02-2023
Листовка Листовка унгарски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-02-2023
Листовка Листовка малтийски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-05-2015
Листовка Листовка полски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-02-2023
Листовка Листовка португалски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-05-2015
Листовка Листовка румънски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-02-2023
Листовка Листовка словашки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-02-2023
Листовка Листовка словенски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-05-2015
Листовка Листовка фински 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-02-2023
Листовка Листовка шведски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-02-2023
Листовка Листовка норвежки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-02-2023
Листовка Листовка исландски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-02-2023
Листовка Листовка хърватски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите