GONAL-f

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фолитропин алфа

Предлага се от:

Merck Europe B.V.

АТС код:

G03GA05

INN (Международно Name):

follitropin alfa

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Anovulation; Reproductive Techniques, Assisted; Infertility, Female; Hypogonadism

Терапевтични показания:

Ановулация (включително поликистоза на яйчниците, концепцията пбвп) в жени, които не поддающаяся лечение на кломифен цитрат. Стимулиране на развитието на множество фоликули при пациенти, подложени на суперовуляции в програмите на спомагателни репродуктивни технологии (АРТ), като ин витро оплождане (IVF), гаметы рамките на маточната предаване (подарък) и зигот, в рамките на маточната предаване (ЗИФТ). Gonal-F съвместно с лютенизирующий хормон (LH) лекарството се препоръчва за стимулиране на развитието на фоликулите при жени с тежък дефицит на LH и FSH. В клинични проучвания при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на LH .

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1995-10-20

Листовка

                128
Б. ЛИСТОВКА
129
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GONAL-F 75 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
фолитропин алфа (follitropin alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява GONAL-f и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате GONAL-f
3.
Как да използвате GONAL-f
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате GONAL-f
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Как да приготвите и използвате GONAL-f
прах и разтворител
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GONAL-F И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
GONAL-f 75 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 5,5 микрограма
фолитропин алфа (follitropin alfa)*,
еквивалентни на
75 IU. Всеки ml от реконституирания
разтвор съдържа 75 IU.
* рекомбинантен човешки
фоликулостимулиращ хормон (recombinant human
follicle stimulating
hormone - r-hFSH), произведен в клетки от
яйчници на китайски хамстер (Chinese Hamster
Ovary - CHO) чрез рекомбинантна ДНК
технология
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор.
Външен вид на праха: бели
лиофилизирани пелети.
Външен вид на разтворителя: бистра
безцветна течност.
pH на реконституирания разтвор е 6,5 до
7,5.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При възрастни жени
_ _
•
Ановулация (включително синдром на
овариална поликистоза) при жени,
неподдаващи
се на лечение с кломифен цитрат.
•
Стимулиране едновременното развитие
на няколко фоликула при жени, при
които е
необходима свръховулация за
асистирани репродуктивни технологии
(АРT) като
_in vitro-_оплождане (ИВО), интрафалопиев
транс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-10-2023
Листовка Листовка чешки 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-10-2023
Листовка Листовка датски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-10-2023
Листовка Листовка немски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-10-2023
Листовка Листовка естонски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-10-2023
Листовка Листовка гръцки 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-10-2023
Листовка Листовка английски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-09-2010
Листовка Листовка френски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-10-2023
Листовка Листовка италиански 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-09-2010
Листовка Листовка латвийски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-09-2010
Листовка Листовка литовски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-10-2023
Листовка Листовка унгарски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-10-2023
Листовка Листовка малтийски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-09-2010
Листовка Листовка нидерландски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-09-2010
Листовка Листовка полски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-10-2023
Листовка Листовка португалски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-09-2010
Листовка Листовка румънски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-10-2023
Листовка Листовка словашки 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-10-2023
Листовка Листовка словенски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-09-2010
Листовка Листовка фински 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-10-2023
Листовка Листовка шведски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-10-2023
Листовка Листовка норвежки 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-10-2023
Листовка Листовка исландски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-10-2023
Листовка Листовка хърватски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите