Evotaz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

cobicistat, atazanavir

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

J05AR15

INN (Международно Name):

atazanavir, cobicistat

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

EVOTAZ is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of HIV-1 infected adults and adolescents (aged 12 years and older weighing at least 35 kg) without known mutations associated with resistance to atazanavir (see sections 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-07-13

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EVOTAZ 300 MG/150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
атазанавир/кобицистат
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва всички
възможни неописани в тази листовка
нежелани
реакции. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява EVOTAZ и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете EVOTAZ
3.
Как да приемате EVOTAZ
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате EVOTAZ
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EVOTAZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
EVOTAZ съдържа две активни вещества:

АТАЗАНАВИР, АНТИВИРУСНО (ИЛИ
АНТИРЕТРОВИРУСНО) ЛЕКА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМE НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EVOTAZ 300 mg/150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
атазанавир сулфат, което съответства
на 300 mg атазанавир
(atazanavir), и 150 mg кобицистат (cobicistat).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розова, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка с приблизителни
размери
19 mm x 10,4 mm, с вдлъбнато релефно
означение „3641” от едната страна и без
означение от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
EVOTAZ, в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти, е показан за лечение
на възрастни и юноши (на възраст 12 и
повече години с тегло най-малко 35 kg),
инфектирани с
HIV-1 без наличие на известни мутации,
свързани с резистентност към
атазанавир
(вж. точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се провежда от
лекар с опит в лечението на HIV
инфекция.
Дозировка
_ _
Препоръчителната доза EVOTAZ за
възрастни и юноши (на възраст 12 и
повече години с тегло
най-малко 35 kg) е една таблетка веднъж
дневно, приемана перорално с храна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-04-2023
Листовка Листовка чешки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-04-2023
Листовка Листовка датски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-04-2023
Листовка Листовка немски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-04-2023
Листовка Листовка естонски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-04-2023
Листовка Листовка гръцки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-04-2023
Листовка Листовка английски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-08-2015
Листовка Листовка френски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-04-2023
Листовка Листовка италиански 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-10-2023
Листовка Листовка латвийски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-10-2023
Листовка Листовка литовски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-04-2023
Листовка Листовка унгарски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-04-2023
Листовка Листовка малтийски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-10-2023
Листовка Листовка нидерландски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-10-2023
Листовка Листовка полски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-04-2023
Листовка Листовка португалски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-10-2023
Листовка Листовка румънски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-04-2023
Листовка Листовка словашки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-04-2023
Листовка Листовка словенски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-10-2023
Листовка Листовка фински 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-04-2023
Листовка Листовка шведски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-04-2023
Листовка Листовка норвежки 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-04-2023
Листовка Листовка исландски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-04-2023
Листовка Листовка хърватски 25-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите